• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Diskonttaus – mitä tarkoittaa diskonttaus?

Diskonttaus on taloudellinen käsite, joka viittaa tulevaisuudessa saatavien rahavirtojen arvon laskemiseen nykyarvoksi. Diskonttaus on tärkeä käsite esimerkiksi investointien arvioinnissa ja päätöksenteossa, sillä se auttaa arvioimaan, onko tulevaisuudessa saatavissa oleva tuotto riittävän suuri investoinnin tekemiseen.

Diskonttaus perustuu siihen, että raha ajan mittaan menettää arvoaan inflaation ja muiden tekijöiden vuoksi. Siksi tulevaisuudessa saatavien rahavirtojen arvo tulee laskea nykyhetken arvoksi, jotta voidaan vertailla eri aikaväleillä tapahtuvia rahavirtoja keskenään.

Diskonttaukseen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten korkotaso, inflaatio, riski ja aikaväli. Mitä pidempi aikaväli ja mitä korkeampi riski, sitä suurempi diskonttauskerroin tulee olla. Tämä johtuu siitä, että pitkän aikavälin sijoituksissa on enemmän epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sijoituksen tuottoon. Korkeampi riski taas edellyttää suurempaa tuottoa, jotta sijoitus olisi kannattava.

Diskonttausta käytetään usein investointien arvioinnissa, esimerkiksi silloin kun yritys suunnittelee uuden tuotantolaitoksen rakentamista tai uuden tuotteen lanseeraamista markkinoille. Tällöin tulevaisuuden rahavirtojen arvo diskontataan nykyarvoksi, jotta voidaan arvioida, onko investointi kannattava vai ei.

Diskonttaus on myös tärkeä käsite arvonmäärityksessä. Esimerkiksi osakkeiden arvo lasketaan yleensä diskonttaamalla tulevaisuudessa saatavat osingot ja myyntivoitot nykyarvoksi. Tämä auttaa sijoittajia arvioimaan, onko osake nykyhinnallaan hyvä sijoitus vai ei.

Diskonttaus on siis tärkeä käsite taloudellisessa päätöksenteossa. Se auttaa arvioimaan tulevaisuuden rahavirtojen todellista arvoa ja mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun keskenään. Diskonttauksen käyttäminen voi auttaa sijoittajia tekemään parempia päätöksiä ja välttämään riskialttiita sijoituksia.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle