• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Diskonttaus – mitä tarkoittaa diskonttaus?

Diskonttaus on taloudellinen käsite, joka viittaa tulevaisuudessa saatavien rahavirtojen arvon laskemiseen nykyarvoksi. Diskonttaus on tärkeä käsite esimerkiksi investointien arvioinnissa ja päätöksenteossa, sillä se auttaa arvioimaan, onko tulevaisuudessa saatavissa oleva tuotto riittävän suuri investoinnin tekemiseen.

Diskonttaus perustuu siihen, että raha ajan mittaan menettää arvoaan inflaation ja muiden tekijöiden vuoksi. Siksi tulevaisuudessa saatavien rahavirtojen arvo tulee laskea nykyhetken arvoksi, jotta voidaan vertailla eri aikaväleillä tapahtuvia rahavirtoja keskenään.

Diskonttaukseen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten korkotaso, inflaatio, riski ja aikaväli. Mitä pidempi aikaväli ja mitä korkeampi riski, sitä suurempi diskonttauskerroin tulee olla. Tämä johtuu siitä, että pitkän aikavälin sijoituksissa on enemmän epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sijoituksen tuottoon. Korkeampi riski taas edellyttää suurempaa tuottoa, jotta sijoitus olisi kannattava.

Diskonttausta käytetään usein investointien arvioinnissa, esimerkiksi silloin kun yritys suunnittelee uuden tuotantolaitoksen rakentamista tai uuden tuotteen lanseeraamista markkinoille. Tällöin tulevaisuuden rahavirtojen arvo diskontataan nykyarvoksi, jotta voidaan arvioida, onko investointi kannattava vai ei.

Diskonttaus on keskeinen osa esimerkiksi investointien arviointia ja yrityksen arvonmääritystä. Diskonttaamalla tulevaisuuden kassavirrat saadaan selville, mikä on investoinnin tai yrityksen nykyhetken arvo, eli sen nykyarvo (NPV, Net Present Value).

PV = FV / (1+r)^n

missä:

 • PV on nykyarvo (Present Value),
 • FV on tulevaisuuden rahavirran arvo (Future Value),
 • r on diskonttokorko ja
 • n on ajanjaksojen määrä tulevaisuuteen.

Diskonttokorko määritetään usein markkinakorkojen, odotettavissa olevan tuoton ja riskitason perusteella.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle