• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Emissio – mitä tarkoittaa emissio?

Emissio tarkoittaa rahoitusinstrumenttien, kuten osakkeiden tai velkakirjojen, liikkeellelaskua markkinoille. Emissiolla yritykset voivat kerätä lisää pääomaa rahoittaakseen toimintaansa, investointejaan tai velkojen maksamista. Emissio voi tapahtua osakeannin tai joukkovelkakirjalainan muodossa.

 1. Osake-emissio: Yritys laskee liikkeelle uusia osakkeita, jotka sijoittajat voivat ostaa. Tämä lisää yrityksen omistajien määrää ja laajentaa omistuspohjaa. Osake-emission avulla yritys voi hankkia uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta, joka ei aiheuta korkokuluja eikä velvoita yritystä maksamaan sijoittajille säännöllisiä korkoja tai takaisinmaksuja.
 2. Joukkovelkakirja-emissio: Yritys laskee liikkeelle velkakirjoja, jotka sijoittajat voivat ostaa. Joukkovelkakirja on lainasopimus yrityksen ja sijoittajan välillä, ja yritys sitoutuu maksamaan sijoittajille korkoa ja takaisinmaksamaan lainan pääoman eräpäivänä. Joukkovelkakirja-emissiolla yritys voi hankkia vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, mutta velvoite korkojen ja lainan pääoman maksamiseen kasvattaa yrityksen rahoituskuluja ja velkataakkaa.

Emission onnistuminen riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen taloudellisesta tilasta, markkinatilanteesta ja sijoittajien kiinnostuksesta. Yrityksen tulee noudattaa säädöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat rahoitusinstrumenttien liikkeellelaskua, ja huolehtia asianmukaisesta tiedonannosta sijoittajille. Emission jälkeen yrityksellä on lisääntyneitä velvoitteita osakkeenomistajia tai velkojia kohtaan, ja sen tulee raportoida taloudellisista tuloksistaan ja toiminnastaan säännöllisesti.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle