• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Luontaisedut – mitä ovat luontaisedut?

Luontoisedut ovat työnantajan tarjoamia etuja, joita työntekijä saa rahapalkan lisäksi ja jotka liittyvät työtehtävien suorittamiseen tai työsuhteeseen. Nämä edut ovat veronalaisia, ja niiden arvo lisätään työntekijän verotettavaan ansiotuloon. Luontoisedut voivat olla esimerkiksi autoetu, puhelinetu, lounasetu, asuntoetu ja monet muut. Verotuksessa luontoiseduilla on yleensä määritelty verotusarvo, joka perustuu joko markkina-arvoon tai verottajan antamiin ohjeisiin.

Yleisiä luontoisetuja ja niiden verotusta:

 1. Autoetu: Työnantajan tarjoama auto, jota työntekijä saa käyttää myös yksityisajoihin. Autoedun verotusarvo riippuu auton hinnasta, käyttöön liittyvistä kustannuksista ja ajomääristä. Autoetu jaetaan kahteen kategoriaan: vapaa autoetu (kaikki kulut työnantajan piikkiin) ja käyttöetu (työntekijä maksaa osan kuluista, kuten polttoaineen).
 2. Puhelinetu: Työnantajan tarjoama matkapuhelin tai liittymä, jota työntekijä voi käyttää myös yksityispuheluihin. Puhelinedun verotusarvo on verottajan vuosittain määrittelemä kiinteä summa.
 3. Lounasetu: Työnantajan tarjoama lounasetu, joka voi olla lounasseteli, maksukortti tai ruokailu työpaikan ruokalassa. Lounasedun verotusarvo määräytyy verottajan antamien ohjeiden mukaan, ja se on usein edullisempi kuin lounaan markkinahinta.
 4. Asuntoetu: Työnantajan tarjoama asunto, jossa työntekijä asuu. Asuntoedun verotusarvo määräytyy asunnon sijainnin ja koon mukaan verottajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 5. Työsuhdematkalippu: Työnantajan tarjoama joukkoliikenteen matkalippu työmatkojen tekemiseen. Tietyin ehdoin työsuhdematkalippu voi olla verovapaa tiettyyn määrään asti.
 6. Muut edut: Muita mahdollisia luontoisetuja voivat olla esimerkiksi työsuhdepyörä, liikunta- ja kulttuurisetelit, lastenhoitoedut ja muut vastaavat työnantajan tarjoamat edut.

Luontoisetujen verotus:

 • Verotusarvo: Luontoisedun verotusarvo lisätään työntekijän bruttopalkkaan ja se on osa verotettavaa ansiotuloa. Verotusarvo voidaan määrittää joko markkina-arvon perusteella tai verottajan antamien kiinteiden arvojen mukaan.
 • Vähennykset: Työntekijä voi vähentää luontoisetujen arvon omassa verotuksessaan, jos luontoisetu liittyy työtehtävien suorittamiseen ja on välttämätön työn kannalta.
 • Verovapaat edut: Tietyt luontoisedut voivat olla osittain tai kokonaan verovapaita, jos ne täyttävät verottajan asettamat ehdot. Esimerkiksi työsuhdematkalippu on verovapaa tiettyyn rajaan asti, samoin kuin työnantajan tarjoamat liikunta- ja kulttuurisetelit tietyssä määrässä.

Luontoisetujen ilmoittaminen:

 • Työnantaja: Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan tarjoamiensa luontoisetujen verotusarvot Verohallinnolle. Tämä tapahtuu yleensä osana kuukausittaista palkkatietojen ilmoitusta.
 • Työntekijä: Työntekijän tulee tarkistaa esitäytetty veroilmoitus ja varmistaa, että luontoisetujen arvot on merkitty oikein. Tarvittaessa työntekijä voi tehdä korjauksia veroilmoitukseensa.

Luontoisedut ovat suosittu tapa tarjota työntekijöille lisäetuja ja parantaa heidän työtyytyväisyyttään. Samalla ne ovat myös verotuksellisesti huomioon otettavia tuloja, jotka lisäävät työntekijän verotettavaa ansiotuloa. Luontoisetujen tarjoaminen ja niiden verotusarvon määrittely tapahtuu verottajan ohjeiden mukaisesti, ja niiden hallinta on tärkeää sekä työnantajalle että työntekijälle.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle