• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Oikeudellinen perintä – mitä tarkoittaa oikeudellinen perintä?

Oikeudellinen perintä tarkoittaa oikeustoimia, joita käytetään silloin kun velkoja haluaa saada velallisen maksamaan velkansa, mutta muut keinot, kuten vapaaehtoinen perintä, eivät ole tuottaneet tulosta. Tällöin velkojalla on oikeus käyttää oikeudellisia keinoja, kuten oikeudellista perintää.

Oikeudellinen perintä alkaa yleensä velkojan vaatimuksesta. Velkojan on esitettävä perusteet velan olemassaololle ja pyydettävä oikeutta periä velka. Tämä tapahtuu yleensä kirjallisesti ja hakemuksen tulee sisältää velan määrä, syyt velan olemassaololle ja mahdolliset todisteet velan olemassaolosta.

Kun oikeus on antanut velkojalle luvan aloittaa oikeudellisen perinnän, velkoja voi ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin velan perimiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa ulosotto, velallisen omaisuuden takavarikointi ja velallisen maksuvelvollisuuden määrääminen.

Ulosotto on yleisin tapa periä velkaa oikeudellisen perinnän avulla. Ulosotto tarkoittaa sitä, että velallisen omaisuutta käytetään velan maksamiseen. Velkoja voi esimerkiksi pyytää oikeutta ottaa velallisen palkasta tai muista tuloista suoraan maksu velan maksamiseksi.

Velallisen omaisuuden takavarikointi on toinen tapa periä velkaa oikeudellisen perinnän avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että velkoja voi pyytää oikeutta takavarikoida velallisen omaisuutta ja myydä se velan maksamiseksi.

Velallisen maksuvelvollisuuden määrääminen on harvinaisempi tapa periä velkaa oikeudellisen perinnän avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että velkoja voi pyytää oikeutta määrätä velallinen maksamaan velka tietyn ajan kuluessa. Jos velallinen ei maksa velkaa määräajassa, velkojalla on oikeus ryhtyä muihin toimenpiteisiin velan perimiseksi.

Oikeudellinen perintä voi olla hidas ja kallis prosessi, joten velkojan on harkittava tarkkaan, onko oikeudellinen perintä tarpeellista. Velkojan on myös muistettava, että oikeudellinen perintä voi johtaa velallisen taloudellisiin vaikeuksiin ja jopa konkurssiin.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle