• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Osakassopimus – mikä on osakassopimus?

Osakassopimus on yksityiskohtainen sopimus, joka solmitaan osakeyhtiön osakkaiden kesken. Sen tarkoituksena on täydentää yhtiöjärjestystä ja määritellä osakkaiden välistä yhteistyötä, osakkeiden myyntiä, äänestysoikeuksia, päätöksentekoa ja mahdollisia erimielisyyksien ratkaisumenetelmiä. Osakassopimus voi sisältää määräyksiä muun muassa seuraavista asioista:

 • Osakkeiden myyntiä koskevat rajoitukset ja oikeudet, kuten lunastusoikeudet tai ensisijaiset osto-oikeudet.
 • Osakkaiden väliset äänivaltaa, osinkojen jakoa ja muuta taloudellista tuottoa koskevat sopimukset.
 • Yhtiön hallinnon ja johtamisen periaatteet, kuten hallituksen kokoonpano ja toimitusjohtajan valinta.
 • Menettelytavat tilanteissa, joissa osakas haluaa luopua osakkeistaan tai yhtiöön halutaan ottaa uusia osakkaita.
 • Sovellutettavat menettelytavat erimielisyyksien ratkaisemiseksi osakkaiden välillä.

Osakassopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, joka ei ole julkinen asiakirja toisin kuin yhtiöjärjestys, ja se sitoo ainoastaan siinä mainittuja osapuolia. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhtiön sujuva toiminta ja estää mahdolliset ristiriidat osakkaiden välillä. Vaikka osakassopimus ei ole pakollinen, se on usein suositeltava, erityisesti tilanteissa, joissa yhtiöllä on useita osakkaita.

Sopimuskoneella laadit osakassopimuksen ja muita laadukkaita sopimuksia luotettavilla juridisilla sisällöillä

Helppokäyttöinen sopimisen palvelu, josta löydät kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit aina juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

Takaisin etusivulle