• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Riskinhallinta – mitä on riskinhallinta?

Riskienhallinta on prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan erilaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa organisaation, projektin tai yksilön tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on minimoida riskien mahdolliset haitalliset vaikutukset ja varmistaa, että riskeihin varaudutaan asianmukaisesti. Riskienhallinta kattaa useita vaiheita:

 1. Riskien tunnistaminen: Mahdollisten riskien kartoittaminen, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä voi sisältää taloudellisia riskejä, operatiivisia riskejä, markkinariskejä, lainsäädännöllisiä riskejä ja muita.
 2. Riskien arviointi: Tunnistettujen riskien todennäköisyyden ja mahdollisten vaikutusten analysointi. Arvioidaan, kuinka todennäköistä on, että riski toteutuu, ja kuinka vakavia sen seuraukset voivat olla.
 3. Riskien priorisointi: Riskien asettaminen tärkeysjärjestykseen niiden arvioidun vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Tämä auttaa keskittymään tärkeimpiin riskeihin ja kohdistamaan resurssit niiden hallintaan.
 4. Riskienhallintastrategioiden kehittäminen: Toimenpiteiden suunnittelu riskien minimoimiseksi tai niiden vaikutusten hallitsemiseksi. Tämä voi sisältää riskien välttämistä, niiden vaikutusten vähentämistä, riskien siirtämistä (esim. vakuutuksilla) tai niiden hyväksymistä ja varautumista.
 5. Toimenpiteiden toteuttaminen: Riskienhallintasuunnitelman toteuttaminen käytännössä. Tämä vaihe sisältää suunniteltujen toimenpiteiden toimeenpanon ja varautumissuunnitelmien laatimisen.
 6. Seuranta ja arviointi: Riskienhallintatoimenpiteiden jatkuva seuranta ja niiden tehokkuuden arviointi. Tarvittaessa tehdään muutoksia ja parannuksia suunnitelmaan ja toimenpiteisiin.

Riskienhallinta on olennainen osa organisaatioiden strategista suunnittelua ja päivittäistä toimintaa. Hyvin toteutettu riskienhallinta auttaa organisaatioita toimimaan ennakoivasti, välttämään mahdollisia kriisejä ja hyödyntämään mahdollisuuksia paremmin.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle