• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Taseen loppusumma – mitä tarkoittaa taseen loppusumma?

Taseen loppusumma on yksi tärkeimmistä taloudellisista luvuista yrityksen tilinpäätöksessä. Se kertoo yrityksen varallisuuden ja velkojen yhteissumman tilikauden lopussa.

Taseessa esitetään yrityksen varat ja velat, ja loppusumma on niiden summa. Varat jaetaan pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin varoihin, kun taas velat jaetaan vastaaviin ryhmiin. Pitkäaikaiset varat ovat niitä, jotka säilyvät yrityksen hallussa yli vuoden ajan, kun taas lyhytaikaiset varat ovat niitä, jotka muuttuvat käteiseksi alle vuoden aikana. Vastaavasti pitkäaikaiset velat ovat niitä, joita yritys maksaa yli vuoden ajan, kun taas lyhytaikaiset velat ovat niitä, joita maksetaan alle vuoden aikana.

Taseen loppusumma on tärkeä mittari yrityksen taloudellisessa tilanteessa. Yrityksen kasvuvaiheessa taseen loppusumma kasvaa, kun yritys investoi uusiin projekteihin ja hankkii uusia omaisuuseriä. Kun yritys kypsyy, sen taseen loppusumma voi pysyä samana tai laskea, kun yritys maksaa velkojaan ja käyttää omaisuuttaan.

Sijoittajat käyttävät taseen loppusummaa arvioidakseen yrityksen taloudellista tilannetta. Yrityksen taseen loppusumma kertoo, kuinka paljon varoja yrityksellä on käytettävissä. Sijoittajat voivat myös arvioida, kuinka paljon yritys on velkaa ja miten se käyttää varojaan.

Taseen loppusumma on myös tärkeä mittari yrityksen velkavivussa. Velkavipu kuvaa sitä, kuinka paljon yritys rahoittaa toimintaansa velalla suhteessa omaan pääomaansa. Mitä suurempi velkavipu on, sitä suurempi riski yrityksellä on. Taseen loppusumma kertoo, kuinka paljon yritys on velkaa suhteessa omaisuuteensa.

Taseen loppusumman analysointi auttaa yrityksen johdossa tekemään päätöksiä. Yrityksen tulee huolehtia siitä, että sen taseen loppusumma on tasapainossa ja että se on velanmaksukykyinen. Liian suuri velkavipu voi johtaa taloudellisiin ongelmiin, kun taas liian pieni taseen loppusumma voi estää yrityksen kasvun.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle