• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Toimeksiantosopimus – mitä tarkoittaa toimeksiantosopimus?

Toimeksiantosopimus on oikeudellinen asiakirja, jossa määritellään palvelun tarjoajan (toimeksisaajan) ja asiakkaan (toimeksiantajan) välinen suhde. Tämä sopimus kattaa yksityiskohtaisesti palvelun tai työn, jonka toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan toimeksiantajalle. Toimeksiantosopimuksessa kuvataan työn laajuus, toimeksiannon kesto, korvaus palveluista, maksuehdot sekä muut olennaiset ehdot ja vastuut, jotka liittyvät toimeksiantoon.

Toimeksiantosopimuksen tärkeimpiä elementtejä ovat:

 • Toimeksiannon kuvaus: Selkeä määritelmä suoritettavasta työstä tai palvelusta.
 • Maksuehdot: Sopimus siitä, kuinka paljon ja milloin toimeksisaajalle maksetaan.
 • Aikataulu: Tiedot siitä, milloin työ aloitetaan ja milloin sen on määrä olla valmis.
 • Laatuvaatimukset: Vaatimukset, jotka työn tai palvelun on täytettävä.
 • Vastuut ja velvoitteet: Sekä toimeksisaajan että toimeksiantajan vastuut ja velvoitteet.
 • Salassapitoehto: Ehdot tiedon käytöstä ja suojaamisesta toimeksiannon aikana ja sen jälkeen.
 • Purkuehdot: Ehdot, joiden perusteella sopimus voidaan purkaa ennen sen päättymistä.

Toimeksiantosopimus luo oikeudellisen perustan toimeksiantosuhteelle, suojaa molempien osapuolten etuja ja auttaa ehkäisemään mahdollisia erimielisyyksiä toimeksiannon aikana tai sen jälkeen.

Sopimuskoneella laadit toimeksiantosopimuksen ja muita laadukkaita sopimuksia luotettavilla juridisilla sisällöillä

Helppokäyttöinen sopimisen palvelu, josta löydät kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit aina juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

Takaisin etusivulle