• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tulovero – mitä tarkoittaa tulovero?

Tulovero on vero, joka peritään henkilön tai yrityksen tuloista. Tuloverotus on Suomessa progressiivista, mikä tarkoittaa sitä, että veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa.

Suomessa yksityishenkilön tulot voidaan jakaa kahteen osaan: ansiotuloihin ja pääomatuloihin, jotka molemmat ovat tuloveron alaisia. Yritykset, toisin sanoen yhteisöt, maksavat yhteisöveroa omista tuloistaan. Suomen tuloverojärjestelmä perustuu nettoverotukseen, jossa yritys voi vähentää bruttotuloistaan verovähennyksinä ne kulut, jotka ovat syntyneet tulojen hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tuloverotuksen piiriin kuuluvat niin yksityishenkilöt kuin kuolinpesät, yhteisöt, yhtymät ja yhteisetuudet. Näiden verotus voi poiketa toisistaan, mutta tulojen alkuperällä on myös merkitystä verotuksen kannalta.

Tuloverotus voidaan jakaa kahteen osaan: valtion tuloverotukseen ja kunnalliseen tuloverotukseen. Lisäksi maksetaan kirkollisveroa, jos henkilö kuuluu evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon. Tuloverot määräytyvät vuosittain verotuksessa, jossa verovelvollisen on annettava tietoja tuloistaan ja mahdollisista vähennettävistä menoistaan.

Yritysten tuloverotus perustuu niiden tuloslaskelman mukaiseen tulokseen, josta tehdään verotuksessa sallitut vähennykset. Yrityksen tulovero on Suomessa yhtenäinen, määrältään 20 % (2024).

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle