Procountor asiakastarina: TietoAkseli Oy

TietoAkseli on vuonna 1991 perustettu taloushallinnonpalvelujen tuottaja ja partneriohjelman platinapartneri. TietoAkselista yritykset saavat apua kaikissa elinkaaren vaiheissa liiketoiminnan kehittämiseen, talouden hallintaan sekä yrityksen arvon johtamiseen.

Taloushallintoa yhdessä yritysten puolesta

Yhdistämällä voimavarat ja osaaminen hyvä moninkertaistuu. Tämä on tausta-ajatuksena Procountorin partneriohjelmassa, joka on paitsi kumppanuusohjelma tilitoimistoille myös malli, jonka avulla tilitoimisto ja ohjelmistotalo voivat yhdessä edistää yrittäjien etua – laadukasta ja innovatiivista taloushallinnon palvelua.

Partneriohjelmassa olevat tilitoimistot ovat partneri-, hopea-, kulta- tai platina-tason partnereita. Jokaisella tasolla tilitoimisto saa merkittäviä etuja ja tasolta toiselle pääseminen edellyttää tasoon liittyvien edellytyksien täyttämistä. Näistä eduista hyötyvät myös tilitoimiston yritysasiakkaat.

TietoAkseli on vuonna 1991 perustettu taloushallinnonpalvelujen tuottaja ja partneriohjelman platinapartneri. TietoAkselista yritykset saavat apua kaikissa elinkaaren vaiheissa liiketoiminnan kehittämiseen, talouden hallintaan sekä yrityksen arvon johtamiseen. Taloushallinnon palveluja TietoAkselilta saa Procountor-ohjelmistolla.

Millaisia etuja yrityksille on siitä, että tilitoimisto palvelee heitä Procountor-ohjelmistolla?

– Procountorin avulla taloushallintopalvelu hoituu reaaliajassa. Yritykset saavat tehokasta ja laadukasta palvelua, kun ohjelmisto on yhteiskäyttöinen eli yrityksellä ja tilitoimistoilla on pääsy samaan ohjelmaan. Tämä nopeuttaa palvelua ja raportointia ja helpottaa tilitoimiston ja yrityksen välistä yhteistyötä, kun papereita ja paperisia kuitteja ei tarvitse toimittaa yrityksestä kirjanpitäjälle, vaan kaikki hoituu sähköisesti.

– Tietoa taloudesta saadaan asiakkaalle nopeasti ja tarvittaessa yrittäjät pääsevät tarkastelemaan yrityksen taloustietoja myös itse suoraan ohjelmasta, summaa Procountorin etuja TietoAkselin palvelutuotannon johtaja Sanna Vähäkömi.

Entä millaisia etuja tilitoimiston ja ohjelmistotalon tiivis yhteistyö ja partneriohjelma tuovat yrityksille? Mitä yritykset kumppanuudesta hyötyvät?

– Käymme jatkuvaa vuoropuhelua Procountorin asiantuntijoiden kanssa ja voimme monipuolisten koulutusten ansiosta luottaa siihen, että ohjelmisto-osaamisemme on koko ajan ajan tasalla. Järjestämme yhdessä yrityksille tapahtumia ja webinaareja ja teemme kampanjoita. Tämän kaiken tarkoituksena on ajan tasalla olevan tiedon ja osaamisen jakaminen yrityksille.

– Tilitoimistokumppanina pääsemme mukaan vaikuttamaan Procountorin kehitykseen ja meitä pyydetään mukaan erilaisten kehityshankkeiden pilotointiin. Voimme vaikuttaa kehitykseen ja varmistaa, että kehitystyö palvelee asiakkaitamme optimaalisella tavalla, Sanna kertoo.

– Partneriohjelma on oivallinen väylä tuoda esille kehitysehdotuksia, esimerkiksi sellaisia teknisiä toiveita ja toimiala-ratkaisuja, joita saamme yritysasiakkailtamme ja huomaamme itse työssämme.

Mitä Procountorin partneriohjelman platinatason jäsenyys tarkoittaa käytännössä? Millaisia etuja ja hyötyjä se tuo tilitoimistolle ja sen asiakkaille?

– Meillä on oma yhteishenkilö Procountorin puolella, ja häneltä saamme tietoa ja voimme kysyä kaikesta eteen tulevasta. Meille tehokäyttäjille on myös avattu oma väylä teknisiä kysymyksiä varten, ja tätä kautta saamme vastauksia nopeasti paitsi omiin kysymyksiimme, myös asiakkaidemme kysymyksiin, Sanna tiivistää.

Sannan vinkit tehokkaampaan taloushallintoon:

1. Etsi luotettava tilitoimistokumppani, joka skaalautuu yrityksesi tarpeisiin

Kirjanpito kannattaa jättää ammattilaisen huoleksi ja keskittyä itse tärkeimpään eli bisneksen tekoon. Yrityksen toiminnan luonne, seurantatarpeet ja volyymi ovat suurimmat huomioon otettavat seikat toimivan taloushallintoprosessin rakentamisessa – vaadi siis tilitoimistokumppaniltasi perehtymistä yritystoimintaasi ja sen tarpeisiin talouden pyörittämisen näkökulmasta.

2. Hyödynnä sähköistä taloushallintoa mahdollisimman laajasti

Perinteinen paperinen taloushallinto ei ole enää tätä päivää, eikä sitä kannata edes harkita. Nykyisin taloushallinto on mahdollista hoitaa missä ja milloin vain suoraan sähköisessä järjestelmässä. Kannattaa varmistaa, että koko taloushallinnon prosessi on sähköistetty ja kaikki rutiininomaiset työvaiheet automatisoitu. Näin otat kaiken irti sähköisyydestä ja käyttämästäsi ohjelmistosta.

3. Hallitse ja ennakoi kassavirtaa

Kassavirran hallitseminen ja ennakointi on yritykselle elintärkeää. Sähköisessä taloushallinnon pilvipalvelussa kassavirtaa voi seurata reaaliaikaisesti. Kassavirtaa jatkuvasti seuraamalla pystyt paremmin johtamaan toimintaasi ja reagoimaan yllättäviin tilanteisiin, joita yritystoiminnan varrella voi tulla.

4. Tunnista yrityksesi talousjohtamisen nykytila ja kehittämiskohteet

Sitä saat mitä mittaat –taloudelliset tavoitteet kannattaa laatia yrityskohtaisesti siten, että ne oikeasti ohjaavat myös yritysjohdon päätöksentekoa ja ovat yksiselitteisesti mittavissa. Toteutunutta tasoa tulee myös seurata systemaattisesti. Ei kannata tyytyä vain yleisiin mittareihin, vaan pyrkiä luomaan asiakas- ja alakohtaisia mittareita, kuten mm. kuljetusalalla kustannukset / ajokilometri tai kaupan alalla keskiostos / asiakas. Näin ohjaat toimintaasi huomattavasti paremmin. Talouspäällikkö/controller-palveluja on mahdollista myös ulkoistaa.

5. Onhan sinulla omistajastrategia?

Riippumatta siitä, oletko perustamassa, ostamassa, kasvattamassa vai myymässä yritystä, kannattaa välillä pysähtyä miettimään, mitä yritykseltä haluat. Erityisesti jos sinulla on yhtiökumppaneita, on hyvä varmistua, että tahtotilat kohtaavat ja teillä on kirjallisesti laadittuna omistajien yhteinen tahtotila, omistajastrategia. Hyvin laadittu omistajastrategia jatkojalostuu liiketoimintastrategiaksi, jossa päätetään mm. yrityksen kasvusuunnitelmista. Kasvusuunnitelmista saadaan konkreettisia tavoitteita toiminnalle, joita voidaan taloushallinnon keinoin mitata ja seurata systemaattisesti.