Tilitoimisto Satakerta Rödl & Partner Oy

Kotimaisesta yrittäjyydestä kansainväliseen toimintaan

Yritysten kasvupotentiaali voidaan täyttää eri tavoilla. Tilitoimisto Satakerta haki uutta ulottuvuutta yhdistymällä saksalaisen Rödl & Partner GmbH:n kanssa. Siitä syntyi Tilitoimisto Satakerta Rödl & Partner Oy, joka palvelee laaja-alaisesti niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin asiakkaita.

Yritysten nimillä on usein omaleimainen syntyhistoria. Niin on myös vuonna 1987 perustetulla helsinkiläisellä tilitoimisto Satakerta Rödl & Partner Oy:llä.

”Nimeä aikoinaan mietittäessä päädyttiin hakemaan kielikuvia perinteisestä teknisestä lähestymistavasta poiketen biologian kautta. Lopulta päädyttiin nimeen Satakerta. Sanassa yhdistyivät symbolisesti lehmän lempeys, sisään tulevan materiaalin taloudellinen hyödyntäminen sekä kirjanpitoalaa kuvastava numeromaailma. Nimen koettiin sopivan hyvin tilitoimistolle, jossa edellä mainitut seikat ovat edustettuina”, kertoo Satakerta Rödl & Partner Oy:n asiakaspalvelupäällikkö Anja Söderholm.

Vuonna 2014 tilitoimisto yhdistyi saksalaisen konsernin Rödl & Partner GmbH:n kanssa. Rödl & Partner tarjoaa laaja-alaisesti taloushallinto-, asianajo-, tilintarkastus- ja verokonsultoinnin palveluja. Rödl & Partner toimii noin 50 eri maassa ja yhtiöllä oli haussa suomalainen tilitoimistokumppani lakipalvelujen rinnalle.

”Yrityksen arvot sopivat omiimme ja tukivat kasvusuunnitelmiamme, joten yhdistyminen oli lopulta helppo ratkaisu. Omassa toiminnassamme korostuu nyt kansainvälinen ulottuvuus, joka on tuonut myös uusia toimeksiantoja. Teemme yhteistyötä Rödl & Partnerin muiden maiden toimipisteiden kanssa, läheisesti muun muassa Ruotsissa ja Baltiassa. Yhteistyö on tiivistä myös samoissa tiloissa toimivan asianajotoimisto Rödl & Partnerin kanssa, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme juridiikkaan liittyviä palveluja laaja-alaisesti saman katon alta. Ylipäänsä taustallamme on Rödl & Partnerin noin 5500 asiantuntijan kansainvälinen verkosto”, Söderholm kertoo.

”Omassa toiminnassamme korostuu nyt kansainvälinen ulottuvuus, joka on tuonut myös uusia toimeksiantoja.”

Anja Söderholm, asiakaspalvelupäällikkö

Palvelut asiakkaan tarpeiden mukaan

Satakerta Rödl & Partnerilla on palveluksessaan noin 35 eri toimialoihin erikoistunutta taloushallinnon ammattilaista. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, jossa ovat edustettuina kaikki yrityksen palvelut, sekä Kouvolassa, jossa painopiste on palkanlaskennassa.

Yrityksen palvelutoimialat ovat kokonaisuudessaan hyvin kattavat. Ne jakaantuvat sähköisin menetelmin toteutettavaan kirjanpitoon, palkanlaskentaan, veroasioihin, henkilöstö- ja yhtiöhallintoon sekä controller-palveluihin. Asiakasyritys voi myös ulkoistaa koko yrityksen taloushallinnon. Asiakkaiden kirjo on myös hyvin laaja.

”Asiakaskuntamme vaihtelee yksinyrittäjien mikroyrityksistä isoihin kansainvälisiin konserneihin. Palvelualan pk-yrityksiä on asiakkaidemme joukossa paljon, kuten myös säätiö- ja yhdistysasiakkaita. Mitoitamme palvelumme aina asiakasyrityksen tarpeiden mukaan, rutiinitehtävistä päätöksenteon tukemiseen saakka. Toisin sanoen, huolehdimme kokonaisvaltaisesti asiakasyritystemme taloushallinnosta. Käytämme talous-, palkka- ja yhtiöhallinnossa moderneja digitaalisia työkaluja”, Söderholm sanoo.

”Huolehdimme kokonaisvaltaisesti asiakasyritystemme taloushallinnosta. Käytämme talous-, palkka- ja yhtiöhallinnossa moderneja digitaalisia työkaluja.”

Anja Söderholm, asiakaspalvelupäällikkö

Panostusta uusimpaan teknologiaan

Satakerta on tarjonnut sähköistä taloushallintoa asiakkailleen jo vuodesta 2005 lähtien. Procountor-ohjelmisto on puolestaan ollut käytössä yli kymmenen vuoden ajan.

”Procountorin hyvä puoli on ohjelmiston sopeutuminen eri tarpeisiin, ja valtaosalle pk-yrityksistä ohjelmisto onkin oikein sopiva. Työnjako yrityksen ja tilitoimiston välillä voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti yrityksen tarpeiden ja halujen mukaan. Lisäksi Procountor-ohjelmiston asiantuntijoiden tuki on ollut aktiivista alusta lähtien. Henkilökuntamme on saanut koulutusta ohjelmiston käyttämiseen ja ominaisuuksien oppimiseen aina tarvittaessa. Procountor-ohjelmisto palvelee yritystämme tehokkaasti myös kansainvälisessä toiminnassa”, Söderholm summaa.

Satakerta on Procountorin Platina-kumppani, mikä on selkeä osoitus nykyaikaisen kirjanpitoteknologian hyödyntämisestä ja vahvasta ohjelmisto-osaamisesta.

”Pyrimme olemaan alan kehityksen kärjessä. Siksi panostamme myös uusimpaan teknologiaan. Käyttämämme tekoälyratkaisut ovat jo nyt helpottaneet monia toimintoja, kuten ostolaskujen käsittelyä ja tiliöintejä. Haemme jatkuvaa, hallittua kasvua. Tyytyväisyyttä koemme siitä, että saamme uusia asiakkaita usein suositusten kautta. Pyrimme myös aina pitämään henkilökohtaisen otteen työhön. Henkilökohtainen palveluote on meille tärkeää ja siitä olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Jokaisella asiakkaallamme on aina oma nimetty yhteyshenkilö tai tiimi. Olemme hyvin luottavaisia tulevaisuuden suhteen”, Anja Söderholm toteaa.

”Procountorin hyvä puoli on ohjelmiston sopeutuminen eri tarpeisiin, ja valtaosalle pk-yrityksistä ohjelmisto onkin oikein sopiva. Työnjako yrityksen ja tilitoimiston välillä voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti yrityksen tarpeiden ja halujen mukaan.”

Anja Söderholm, asiakaspalvelupäällikkö

Lisätietoja

Tilitoimisto, mikäli harkitsette Procountorin käyttöönottoa, voitte ottaa yhteyttä Anjaan kuullaksenne lisää heidän kokemuksistaan Procountorin käytöstä ja kumppanuudesta.

Anja Söderholm
Satakerta Rödl & Partner Oy
www.satakerta.fi

Procountor Taloushallinto - Ostoraportti

Kokeile itse!

Tutustu Procountor-ohjelmistoon ja tilaa ilmaiset tutustumistunnukset esittely-ympäristöön

Kokeile MAKSUTTA