Jussi Räsänen / 18.10.2023

Kilometrikorvaus, päiväraha ja ateriakorvaus – tarkista vuoden 2024 verottomat matkakorvaukset

Kilometrikorvaus, päiväraha ja ateriakorvaus. Kuvassa mies lasiseinän takana.

Verohallinto määrittää vuosittain enimmäissummat verovapaille matkakustannusten korvauksille, kuten kilometrikorvaukselle, päivärahalle ja ateriakorvaukselle.

Vuonna 2024 kilometrikorvaus on autolla ajettaessa enintään 57 senttiä kilometriltä, mutta tietyissä erityistapauksissa korvaus voidaan maksaa korotettuna. Kotimaan päiväraha yli 10 tunnin työmatkoista on 51 euroa ja yli kuuden tunnin työmatkoja koskeva osapäiväraha 24 euroa. Ateriakorvauksen määrä vuonna 2024 on 12,75 euroa.

Tästä artikkelista voit kerrata tarkemmat tiedot korvausten maksamista koskevista ehdoista ja erityistilanteista sekä työmatkan määritelmästä. Artikkelin lopussa olemme käsitelleet erikseen yrittäjien matkakorvauksia, kun yritysmuotona on osakeyhtiö tai toiminimi.

Etsitkö helppoa tapaa tehdä matkalaskut? Niiden tekeminen on helppoa ja vaivatonta, kun käytössäsi on eTaskun täysin ilmainen matkalaskulomake.

Kilometrikorvaukset työmatkoista vuonna 2024

Työnantajasi voi maksaa sinulle verottomia kilometrikorvauksia, kun teet työmatkoja omalla autollasi tai muulla ajoneuvolla. Korvausten suuruus vaihtelee vuosittain. 

Korvausten enimmäismäärään vaikuttaa myös se, ajatko omalla autolla vai käyttöetuautolla ja oletko ottanut kyytiin muita työmatkalaisia.

AjoneuvoKm-korvaus 2024
Auto0,57 euroa
Moottoripyörä0,44 euroa
Mopo0,23 euroa
Mönkijä1,30 euroa
Moottorivene
(enintään 50 hevosvoimaa)
1,00 euroa
Moottorivene
(yli 50 hevosvoimaa)
1,45 euroa
Moottorikelkka1,38 euroa
Muut ajoneuvot0,14 euroa

Korotettu kilometrikorvaus 2024

Autolla ajetuista työmatkoista maksettava verovapaa kilometrikorvaus on normaalisti enintään 0,57 euroa per kilometri. Seuraavissa tilanteissa korvaus voidaan kuitenkin maksaa korotettuna.

TilanneKorotus
kilometriltä
Perävaunun kuljettaminen
autoon kiinnitettynä
0,10 euroa
Asuntovaunun kuljettaminen
autoon kiinnitettynä
0,15 euroa
Taukotuvan tai muun vastaavan
raskaan kuorman kuljettaminen
autoon kiinnitettynä
0,29 euroa
Yli 80 kiloa painavien tai muiden
isokokoisten esineiden kuljettaminen
autossa
0,04 euroa
Koiran kuljettaminen autossa
työtehtävien takia
0,04 euroa
Jos työtehtävät edellyttävät
liikkumista metsäautotiellä
tai muulla liikenteeltä suljetulla
tienrakennustyömaalla
0,12 euroa
(vain kyseisten
kilometrien osalta)
Matkustajia mukana autossa
työasioissa
0,04 euroa
per lisämatkustaja

eTasku – Helppo tapa tehdä matkalaskut

Tuskaileeko yrityksesi matkalaskujen kanssa? eTaskulla matkalaskut hoituvat alle minuutissa! Kokeile ilmaiseksi.

Työmatkan määritelmä – eli milloin kilometrikorvaus voidaan maksaa?

Kilometrikorvaukset korvaavat työmatkasta aiheutuneita kuluja oman ajoneuvon käytöstä. Työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka teet erityiselle työntekemispaikalle työtehtäviesi vuoksi. Tavanomainen esimerkki on matka asiakkaan luokse ja takaisin.

Kilometrikorvauksia saadaksesi sinun tulee laatia työnantajalle matkalasku joko sähköisesti tai paperilla. Käytännöt vaihtelevat työpaikoittain, mutta varsin monilla työpaikoilla hyödynnetään sähköistä matkalaskuohjelmaa tai matkalaskupohjaa. Matkalaskun sisältöä ja määritelmää käsittelemme tarkemmin tämän artikkelin lopussa.

Matkat oman kotisi ja työpaikkasi välillä eivät ole työmatkoja. Nämä matkakulut voit vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan – tähän löydät erilliset ohjeet Verohallinnon verkkosivuilta.

Onko auton tai muun kulkuneuvon pakko olla oma?

Sinun ei ole pakko omistaa autoa tai muuta kulkuneuvoa, jotta voit saada kilometrikorvauksia. Verohallinnon ohjeen mukaan riittää, että kyseessä on omistamasi tai “hallinnassasi oleva” kulkuneuvo.

Käytännössä työnantajasi voi siis maksaa kilometrikorvauksia myös silloin, jos posottelet työmatkan esimerkiksi vuokra-autolla tai puolison tai ystävän autolla.

Oikeutta kilometrikorvauksiin ei kuitenkaan ole, jos matka tehdään työnantajan kulkuneuvolla tai työnantajalta vapaana autoetuna saadulla autolla.

Kilometrikorvaus, kun palkansaajalla on auton käyttöetu

Jos kyseessä on auton käyttöetu – eli palkansaaja maksaa itse polttoaine- tai käyttövoimakulut – kyseisiä kuluja voidaan korvata enintään 13 senttiä kilometriltä.

Onko työnantajan pakko maksaa kilometrikorvauksia?

Verottaja ei velvoita työnantajaa maksamaan verovapaita kilometrikorvauksia. Verohallinnon ohjeistus määrittää vain sen, milloin ja millä pelisäännöillä korvauksia voidaan maksaa.

Käytännössä korvausten maksaminen on kuitenkin erittäin yleistä, ja se voi perustua työehto- tai työsopimukseen tai työnantajan käytäntöihin. Verohallinnon linjaukset voivat kuitenkin poiketa siitä, mitä työehtosopimuksessa määrätään kilometrikorvausten ehdoista ja summista – sama pätee myös päivärahoihin.

Jos työnantajasi ei maksa kilometrikorvauksia, voit vähentää matkakuluja henkilökohtaisessa verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Vähennettävistä summista ja ehdoista löydät lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta.

Kilometrikorvausten lisäksi työnantaja voi maksaa sinulle pidemmiltä työmatkoilta myös päivärahoja – katsotaan seuraavaksi paljonko ja miten.

Kotimaan kokopäiväraha ja osapäiväraha

Kotimaan päiväraha. Kuvassa nainen metroasemalla.

Päiväraha tarkoittaa korvausta, joka maksetaan työmatkan aiheuttamasta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä.

Matkakohteen tulee olla yli 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi, jotta korvaus voidaan maksaa. Päivärahan määrään vaikuttaa työmatkan kesto, jonka pitää olla vähintään kuusi tuntia.

Päivärahan määrä vuonna 2024

Työmatkan kestoVerovapaa päiväraha
enintään 
Yli 10 tuntia51 euroa
eli kokopäiväraha
6-10 tuntia24 euroa
eli osapäiväraha

Viimeiseltä vajaalta matkavuorokaudelta maksettava päiväraha

Kun matka-aika ylittää viimeisen
täyden matkavuorokauden
Verovapaa päiväraha
enintään
Vähintään 2 tunnilla24 euroa
Enemmän kuin 6 tunnilla51 euroa

Päivärahat saat haettua talteen samalla tavalla kuin kilometrikorvauksetkin, eli sinun tulee laatia työmatkastasi matkalasku. Muista liittää työmatkalta kertyneet matkaliput, parkkikuitit ja muut itse maksetut kulut matkalaskun liitteeksi.

Esimerkki päivärahan maksamisesta

Työmatkasi alkaa maanantaina kello 09.00 ja päättyy keskiviikkona kello 14.00. Työmatkan kesto on 53 tuntia, joka sisältää kaksi täyttä ja yhden vajaan matkavuorokauden. 

Viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyi viidellä tunnilla, joten sinulle voidaan maksaa kaksi kokopäivärahaa ja yksi osapäiväraha eli puolipäiväraha.

Matkavuorokausi tarkoittaa enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa. Matkavuorokausi alkaa, kun aloitat työmatkan asunnoltasi tai työpaikaltasi. Vastaavasti matkavuorokausi päättyy, kun palaat takaisin työpaikalle tai kotiin.

Milloin päiväraha puolitetaan?

Edellä mainitut päivärahojen enimmäismäärät puolitetaan, jos saat matkavuorokauden aikana matkalipun hintaan kuuluvan tai ilmaisen ruoan.

Ilmainen ruoka tarkoittaa kahta ateriaa, kun kyse on kokopäivärahasta. Osapäiväraha puolitetaan jo yhdellä ilmaisella aterialla. 

Verottajan ohjeen mukaan hotelliaamiaista ei kuitenkaan lasketa edellä tarkoitetuksi ateriaksi. Myöskään ravintoetuna saadulla lounassetelillä maksaminen ei vaikuta verovapaana maksettavan päivärahan enimmäismäärään.

Onko työnantajan pakko maksaa päivärahaa?

Päivärahan maksaminen perustuu työehto- tai työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön. Verohallinto määrittää vain sen, paljonko päivärahaa voidaan enintään maksaa verovapaasti ja millä ehdoilla.

Ulkomaan päivärahat 2024

Ulkomaan päivärahat. Kuvassa NYC.

Jos teet työmatkan ulkomaille, päivärahan enimmäismäärä vaihtelee kohdemaan mukaan. Alla esimerkkejä yleisimmistä työmatkakohteista. 

Ulkomaan työmatkan keston tulee olla vähintään 10 tuntia, jotta taulukossa mainittu päiväraha voidaan maksaa.

TyömatkakohdePäiväraha
enintään (€)
Ruotsi64
Norja70
Tanska79
Viro75
Latvia73
Liettua72
Puola72
Italia76
Saksa76
Ranska78
Espanja74
Portugali70
Alankomaat83
Iso-Britannia
(Lontoo ja Edinburgh)
79
(83)
USA
(New York, Los Angeles
ja Washington)
89
(97)
Kiina74
Japani66
Muut maatKaikki ulkomaan päivärahat

eTasku – Helppo tapa tehdä matkalaskut

Tuskaileeko yrityksesi matkalaskujen kanssa? eTaskulla matkalaskut hoituvat alle minuutissa! Kokeile ilmaiseksi.

Muutamia huomioita ulkomaan päivärahoista

Saatat työmatkasi aikana vierailla useammissa eri maissa. Päiväraha määräytyy sen maan mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Matkavuorokauden kesto on 24 tuntia työmatkan alkamisesta lukien. 

Jos aikaraja raksuttaa umpeen lentokoneessa tai laivassa, ulkomaan päiväraha määräytyy sen maan mukaan, josta lentokone tai laiva on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä saapuu ensin.

Kun palaat Suomeen ja viimeinen ulkomailla tai sieltä lähteneessä lentokoneessa tai laivassa päättynyt täysi matkavuorokausi ylittyy yli kahdella tunnilla, voit saada puolet ulkomaan päivärahasta viimeiseltä vajaalta matkapäivältä. Yli kymmenen tunnin ylityksellä ulkomaan päiväraha voidaan maksaa kokonaisena.

Mikäli matkavuorokausi kuitenkin alkaa vasta Suomeen palaamisen jälkeen, noudatetaan kotimaan päivärahaa koskevia säännöksiä.

Matkavuorokauden aikana saatu ilmainen tai matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sisältynyt ruoka puolittaa ulkomaan päivärahan. Ilmainen ruoka tarkoittaa tässä tapauksessa kahta ilmaista ateriaa. Vajailta matkavuorokausilta maksettavaa puolikasta ulkomaan päivärahaa ei kuitenkaan tarvitse puolittaa, vaikka palkansaaja saisi ilmaisen aterian tuona aikana.

Esimerkki ulkomaan päivärahan maksamisesta, kun teet työmatkan Saksaan

Aloitat työmatkan kotipihalta Helsingistä tiistaina kello 09.00. Lento Helsinki-Vantaalta Berliiniin sijoittuu aikavälille 11.00–13.00.

Paluulento Berliinistä Helsinkiin on keskiviikkona kello 17.00–19.00, ja työmatka päättyy kotipihaasi Helsingissä kello 20.00.

Yhteensä työmatkasi kesti 35 tuntia, johon sisältyi yksi täysi (24 tuntia) ja yksi vajaa (11 tuntia) matkavuorokausi. Ensimmäinen matkavuorokausi päättyi Saksassa, joten tältä päivältä sinulle maksetaan Saksan päiväraha (76 €) kokonaisena. 

Saat myös toiselta matkapäivältä täyden päivärahan, koska Suomeen palatessa viimeinen ulkomaan alueella päättynyt täysi matkavuorokausi ylittyi yli 10 tunnilla.

Voit siis saada työmatkastasi päivärahaa yhteensä 76+76 = 152 euroa.

Ateriakorvaus 2024

Ateriakorvaus. Kuvassa kollegat ruokalassa.

Voit saada ateriakorvauksen, jos työmatkasta ei makseta sinulle päivärahaa. Toinen edellytys ateriakorvauksen maksamiselle on, että sinulla ei työsi takia ole ollut mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikalla ruokatauon aikana.

Vuonna 2024 ateriakorvaus on enintään 12,75 euroa. Puhekielessä ateriakorvauksesta käytetään usein myös termiä ruokaraha. Ateriakorvaus voidaan tuplata 25,50 euroon, jos joudut työmatkalla aterioimaan kahdesti tavanomaisen ruokailupaikkasi ulkopuolella.

Huomioi, että ateriakorvauksen maksamiseen liittyy runsaasti poikkeavia säännöksiä erityisaloilla, kuten rakennus-, maanrakennus- ja metsäalalla. Poikkeuksiin voit tutustua tarkemmin Verohallinnon verkkosivuilla.

Kilometrikorvaus, päiväraha ja ateriakorvaus 2023

Veroilmoitusasiat, verotuksen oikaisu sekä matkalaskujen laatiminen loppuvuoden työmatkoista ovat tyypillisiä esimerkkejä tilanteista, joissa edeltävän vuoden matkakorvaussummille voi olla käyttöä vielä pitkään vuodenvaihteen jälkeen.

Alla muistin virkistykseksi yleisimpien matkakorvausten verovapaat enimmäissummat viime vuodelta.

KorvausluokkaKorvaus
vuonna 2023
Kilometrikorvaus (auto)0,53 €
Kotimaan kokopäiväraha48 €
Kotimaan osapäiväraha22 €
Ateriakorvaus12,00 €

Yrittäjän matkakorvaukset

Yrittäjän matkakorvaukset. kuvassa nainen kävelee rappuja pitkin.

Katsotaan seuraavaksi, miten yrittäjän kilometrikorvauksia ja päivärahoja koskevat käytännöt vaihtelevat suosituimmissa yritysmuodoissa.

Osakeyhtiön kilometrikorvaukset ja päivärahat

Kun yritysmuotosi on osakeyhtiö, voit maksaa työmatkoista itsellesi kilometrikorvaukset ja päivärahat. Matkakorvaukset kannattaa hakea talteen aina ehtojen täyttyessä, sillä ne ovat osakeyhtiöllesi tuloverotuksessa vähennettäviä kuluja.

Kun osakeyhtiön tulos laskee, yhtiön maksama 20 prosentin yhteisövero lasketaan pienemmästä summasta, jolloin maksettavan veron määrä vähenee. Sinulle kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verotonta tuloa henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Verottomien matkakorvausten maksaminen toki edellyttää, että kyseessä on Verohallinnon määritelmän mukainen työmatka – esimerkiksi matka kotoa asiakkaan luokse ja takaisin. Myös päivärahoja koskevat vaatimukset työmatkan pituudelle pätevät, eli matkan tulee kestää yli 6 tai yli 10 tuntia. Kilometrikorvauksia ei makseta, jos auto tai muu ajoneuvo on yhtiön nimissä.

Kattavamman selonteon osakeyhtiön omistajayrittäjän matkakorvauksista löydät eTaskun verkkosivuilta.

Toiminimen kilometrikorvaukset ja päivärahat

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa samaan tapaan kuin osakeyhtiön omistajayrittäjä. Tämän takia toiminimi ei myöskään voi maksaa itselleen palkansaajien verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja.

Toiminimiyrittäjänä voit kuitenkin vähentää verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja vastaavat summat lisävähennyksenä toiminimen vuosittaisella veroilmoituksella. Vähennykset pienentävät verotettavaa tulostasi, jolloin maksettavan veron määrä pienenee.

Onko auto yksityisvarallisuutta vai elinkeinotoiminnan varallisuutta?

Jotta voit vähentää kilometrikorvauksia vastaavat summat työmatkoista lisävähennyksenä, auton tulee olla yksityisvarallisuuttasi. Tämä ehto täyttyy, kun yli puolet autolla vuoden aikana ajetuista kilometreistä on yksityisajoja. Muista, että myös matkat kotoa varsinaiselle työpaikalle ja takaisin lasketaan yksityisajoiksi.

Esimerkki: Ajat vuodessa autollasi 5000 kilometriä, joista 4500 kilometriä on yksityisajoa ja 500 kilometriä yritystoiminnan ajoa. Vähennät kaikki työajokilometrit lisävähennyksenä toiminimen veroilmoituksella, jolloin lisävähennyksen määrä on 0,57 € x 500 = 285 €.

Jos kuitenkin yli puolet kaikista kilometreistä on yritystoimintaan liittyvää työmatka-ajoa, auto kuuluu elinkeinotoiminnan varallisuuteen. Tällöin kaikki auton käytöstä aiheutuvat todelliset kustannukset (esimerkiksi polttoaine-, huolto- ja vakuutuskulut) merkitään kirjanpitoon ja vähennetään elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Tässä vaiheessa yksityisajojen osuus kuluista oikaistaan pois.

Henkilökohtaisten ajojen ja yritystoiminnan ajojen erottelu onnistuu helpoiten sähköisellä ajopäiväkirjalla, joka kannattaa täyttää huolellisesti.

Palkansaajien päivärahoja vastaavien summien vähentäminen lisävähennyksenä

Jos työmatka kohdistuu yli 15 kilometriä päähän kotoa tai työpaikalta ja kestää vähintään 6 tai 10 tuntia, toiminimiyrittäjä voi vähentää lisävähennyksenä myös palkansaajan koko- tai osapäivärahaa vastaavan summan.

Esimerkki: Toiminimiyrittäjä tekee vuoden aikana kahdeksan yli 10 tunnin mittaista työmatkaa, eikä vähennä mitään työmatkan aiheuttamia todellisia kuluja kirjanpidossa. Tällöin elinkeinotoiminnan veroilmoituksella vaadittavan lisävähennyksen määrä on 8 x 51 € = 408 €.

Seikkaperäisemmän artikkelin toiminimiyrittäjän matkakulujen vähentämisestä löydät Accountorin verkkosivuilta.

Matkakorvausten hakeminen edellyttää matkalaskun tekemistä

Sinun tulee laatia työmatkasta matkalasku, jotta palkansaajana tai osakeyhtiön omistajayrittäjänä saat haettua verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat talteen.

Matkalasku on sähköisessä tai paperisessa muodossa oleva vapaamuotoinen asiakirja, josta tulisi kuitenkin aina ilmetä vähintään seuraavat tiedot:

  • Kuka matkusti? 
  • Miksi, milloin ja minne matkustettiin?
  • Millä kulkuneuvolla ja mitä reittiä pitkin matkattiin?
  • Oliko kyydissä lisämatkustajia työasioissa?

Matkalaskun liitteeksi voit lisätä työmatkalta mahdollisesti kertyneet kulukuitit esimerkiksi itse maksetuista matkalipuista.

Puhelimessa toimivan matkalaskusovelluksen, kuten eTaskun tai Procountor-mobiilin käyttöönotto helpottaa huomattavasti matkalaskujen tekemistä. Sovellus laskee matkakorvaukset automaattisesti reitin ja matka-ajan mukaan, ja saat lähetettyä matkalaskun kirjanpitäjällesi tai yrityksen talousosastolle vaikka kotipihasta.

eTasku – Helppo tapa tehdä matkalaskut

Tuskaileeko yrityksesi matkalaskujen kanssa? eTaskulla matkalaskut hoituvat alle minuutissa! Kokeile ilmaiseksi.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Procountorilla kynäseppona. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com tai LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jussi-r%C3%A4s%C3%A4nen-66859a35/