Procountor / 02.03.2022

Tilitoimistopalveluiden hinnoittelu sähköisessä taloushallinnossa

Sähköisen taloushallinnon yleistyessä perinteiset hinnoittelumallit ovat menettäneet merkitystään. Mutta millaiset hinnoitteluperusteet ovat järkeviä digiaikakaudella? Miten hinnat voivat tukea tilitoimiston kannattavuutta? Miten löytää joustavia ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä tilitoimistoa että asiakasyritystä?

Sisällysluettelo:

Toimiiko tuntiperusteinen hinnoittelu enää nykypäivänä?

Perinteisessä kirjanpidossa suuri osa laskutettavasta ajasta kuluu rutiinitehtävien eli niin sanotun peruskirjanpidon hoitamiseen. Kun yrittäjä on toimittanut paperiset tositteet ja tiliotteet tilitoimistolle, materiaali tiliöidään ja kirjataan manuaalisesti tilitoimiston käyttämään järjestelmään. Mahdollisesti puuttuvia kuitteja joudutaan pyytämään asiakasyritykseltä jälkikäteen, mikä lisää laskutettavien tuntien määrää.

Sähköisessä taloushallinnossa yllä mainitut prosessit hoituvat huomattavasti vaivattomammin. Kun yrittäjä lähettää vaikkapa laskun tai ostaa toimistotarvikkeita yrityksen maksukortilla, kirjanpito muodostuu järjestelmässä automaattisesti. Kirjanpitäjä voi seurata tilannetta reaaliajassa samassa ohjelmistossa, ilman että yrittäjän on lähetettävä tilitoimistoon yhtäkään paperia tai edes puhuttava kirjanpitäjän kanssa.

Uusi toimintamalli muuttaa tilitoimiston ja yrityksen yhteistyötä perusteellisesti. Tilitoimiston päätehtävä ei ole enää tiedon tallentaminen, vaan parhaimmillaan siitä tulee asiakasyrityksen tärkeä tukija ja konsultti. On loogista, että palvelun luonteen ja laadun muuttuessa myös hintoja on mietittävä uudelleen.

Yleisiä hinnoitteluperusteita  

Tilitoimistoissa on käytössä monenlaisia hinnoittelumalleja. Hinnat voivat perustua esimerkiksi:

 • kiinteään kuukausiveloitukseen
 • käytettyyn aikaan
 • kirjattavien tositteiden tai vientien määrään
 • edellisten mallien yhdistelmään

On myös mahdollista, että tilitoimisto myy erilaisia palvelupaketteja, joihin sisältyy tietty määrä tositteita, ja ylimenevältä osalta ja neuvontapalveluista veloitetaan kappale- tai tuntihinta.

Jokaisella malilla on omat puolensa riippuen yrityksen tilanteesta ja tarpeista. Asiakasyrityksen näkökulmasta kiinteä hinnoittelumalli mahdollistaa kulujen tarkan ennakoinnin. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa liiketoiminnan laajuus on etukäteen ennustettavissa ja toiminta jatkuu tasaisena kuukaudesta toimeen. Tuntiperusteinen hinnoittelu on sen sijaan hyvä ratkaisu, kun yritys on vielä kasvuvaiheessa tai toiminta vaihtelee kausittain, jolloin työmäärän arviointi etukäteen on hankalaa.

Yleisesti ottaen näyttää siltä, että kuukausikirjanpidon kiinteät hinnoittelumallit ovat tilitoimistoalalla koko ajan yleistymään päin.

Innovoi uusia palvelukonsepteja

Tarkoittaako kehitys alalla sitten sitä, ettei tilitoimistopalveluita voi enää hinnoitella tuntiperusteisesti? Ei tietenkään. Tuntihinta toimii hyvin vielä nykypäivänäkin, mutta se kannattaa määrittää palvelutasojen mukaan. Peruspalvelun tuntihinta on edullisempi kuin esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointi tai ohjelmistokoulutus.

Tilitoimiston tulevaisuuden kannalta ratkaiseva kysymys onkin, miten palveluita voidaan rakentaa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ympärille. Miten voidaan kehittää ja innovoida uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, jotka ovat kannattavia tilitoimistolle ja mielenkiintoisia asiakkaalle?

Jos tilitoimiston toimintaa ei olla vielä sähköistetty, mitä mahdollisuuksia se tarjoaisi? Näin ollen hintakysymys on vain yksi osa laajempaa kysymystä: Missä näet toimintasi tulevaisuudessa ja miten voit varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden digimurroksen keskellä?

Hinnoittelumallin uudistajan muistilista

 1. Onko uuteen hinnoittelumalliin siirtyminen perusteltavissa nykyisille asiakkaillenne ja onko uusi malli heidän näkökulmastaan houkutteleva?
 2. Onko teillä mahdollisuus saada uusia asiakkaita, jos vaihdatte hinnoittelumallianne?
 3. Onko hinnan ennustettavuus tärkeää asiakkaillenne?
 4. Käytättekö paljon aikaa asiakkaidenne laskutuksen hallinnointiin ja veloittamiseen?
 5. Onko teillä ennemminkin paljon pieniä asiakkaita kuin muutama suuri?
 6. Miten markkinoiden muut toimijat hinnoittelevat palvelunsa?
 7. Jos tarjoatte asiakkaillenne kiinteää hintaa, ilmoittakaa sopimuksessa tarkasti, mitä hintaan sisältyy ja mitä siihen ei sisälly.

Procountor