EtusivuBlogiTyEL-vakuutus: Onko työnantajan vakuutusmaksuissa eroja?

TyEL-vakuutus: Onko työnantajan vakuutusmaksuissa eroja?

Jokainen työantajana toimiva yritys on törmännyt lakisääteiseen TyEL-vakuutukseen vähintään pintapuolisesti, mutta harvemmin tunnettu seikka on, että työeläkevakuutusyhtiön valinnalla saattaa olla tuntuva vaikutus työnantajan TyEL-maksuprosenttiin.

Vuoden 2023 alkuun saakka TyEL-maksuprosentti onkin ollut kaikissa työeläkeyhtiöissä samansuuruinen, ja erot vakuutusyhtiöiden välillä ovat syntyneet työantajalle vuosittain palautettavien asiakashyvitysten kautta. Vuoden 2022 kesäkuussa voimaan astunut lakimuutos on muuttanut mallia niin, että työeläkeyhtiöiden väliset taloudelliset erot tulevat työnantaja-asiakkaille nopeammin näkyväksi. Nykyisin TyEL-maksuprosentit määritelläänkin jokaisessa työeläkeyhtiössä erikseen. Sama työnantajayritys voi siten maksaa eri suuruista TyEL-maksua riippuen siitä, minkä työeläkeyhtiön asiakas se on.

Mutta lähdetäänpä liikkeelle perusasioista. Mitä tarkoittaa TyEL-vakuutus?

Mikä on TyEL-vakuutus?

TyEL-vakuutus, eli Työntekijän eläkevakuutus, on osa Suomen lakisääteistä eläkejärjestelmää. Se koskee kaikkia 17–67-vuotiaita työntekijöitä, jotka työskentelevät vähintään neljä kuukautta kestävässä työsuhteessa ja joiden palkka ylittää lain määrittämän alarajan. Voit tarkistaa vuosittaisen alarajan Varman TyEL-sivuilta. TyEL-vakuutus on pakollinen työnantajalle, ja sen tarkoituksena on turvata työntekijöiden toimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden tai kuoleman tapauksessa.

TyEL-vakuutuksen kustannukset jaetaan työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja vastaa vakuutuksen ottamisesta ja sen maksamisesta vakuutusyhtiölle, mutta hän voi periä osan vakuutusmaksusta suoraan työntekijän palkasta. Vakuutusmaksun suuruus määräytyy prosenttiosuutena työntekijän palkasta ja se vaihtelee vuosittain.

TyEL-vakuutuksen kautta kertyvä eläke määräytyy työuran aikana ansaittujen palkkojen ja työskentelyvuosien perusteella. Mitä pidempään ja enemmän työntekijä on työelämässä, sitä suurempi eläke kertyy.

Mistä erot työeläkevakuutusyhtiöiden välillä syntyvät?

TyEL-maksuun sisältyvällä hoitokustannusosalla katetaan työeläkeyhtiön vakuutustoiminnan kulut. Aiemmin mainitun lakimuutoksen jälkeen kukin työeläkeyhtiö on mitoittanut hoitokustannusosan jo ennalta vastaamaan mahdollisimman tarkasti oman yhtiönsä toteutuvia kuluja. Työeläkeyhtiöiden välillä on selkeitäkin eroja toiminnan kustannustehokkuudessa, joka heijastuu eri asiakasryhmiltä perittäviin vakuutusmaksuihin.

Toinen eroja luova tekijä on edelleen asiakashyvitys. Nykymuodossaan asiakashyvitykset ovat TyEL-asiakkaille palautettavaa rahaa, jota kertyy työeläkeyhtiön sijoitustoiminnan seurauksena. Asiakashyvitykset maksetaan työnantajayrityksille kerran vuodessa keväisin. Asiakashyvityksinä voi jakaa vuosittain enintään yhden prosentin työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomasta. Työeläkeyhtiöiden väliset erot sijoitustoiminnassa ja vakavaraisuuden hallinnassa luovat siten eroja kykyyn jakaa asiakashyvityksiä.

Työeläkeyhtiön vaihtaminen

TyEL-vakuutuksen vaihtaminen toiseen työeläkeyhtiöön on mahdollista, kun vakuutus on ollut voimassa nykyisessä työeläkeyhtiössä vähintään yhden vuoden (12 kuukautta). Työeläkevakuutusten siirtäminen työeläkeyhtiöstä toiseen tapahtuu neljänä ajankohtana vuodessa. Siirrot ajoittuvat tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun ensimmäiseen päivään. Vakuutus siirtyy uuteen työeläkeyhtiöön kolmen kuukauden kuluttua siirtoajankohdasta.

Työeläkeyhtiön vaihtaminen tapahtuu tekemällä siirtohakemus toiseen työeläkeyhtiöön. Siirtohakemuksen tekeminen onnistuu muutamassa minuutissa esimerkiksi suoraan verkossa. Vakuutuksen vastaanottava työeläkeyhtiö hoitaa irtisanomisen aiempaan työeläkeyhtiöön ja ilmoittaa asiakkaalle, kun TyEL-vakuutuksen voimassaolo uudessa yhtiössä alkaa.


Ota tai siirrä TyEL-vakuutus Varmaan

Vierasblogi
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VarmaTilaa blogi sähköpostiisi

Saat ajankohtaisia vinkkejä muun muassa talouden sähköistämiseen ja pysyt aina ajan tasalla taloushallinnosta.