Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Asiakas Accountor Finago Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää asiakashankinnan kilpailun, jäljempänä ”Kilpailu”.

2. Osallistumisehdot

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Accountor Finagon partneritilitoimistot. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

3. Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Kilpailuun. Osallistumalla Kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleen luovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä. Osallistumalla Kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

4. Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteistietoja käytetään kilpailuun liittyvään viestintään, voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Kilpailun yhteydessä markkinointiluvan antaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään Järjestäjän tietosuojaselosteen mukaisesti: https://procountor.fi/fi/tietosuojaseloste/

5. Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 19.5.-30.6.2022 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu ottamalla Procountor Taloushallinto käyttöön tilitoimiston omille yritysasiakkaille edellä mainittuna ajanjaksona.

6. Palkinnot ja voittajan valinta

Kilpailun palkintona on viisi (5) kappaletta 50 € arvoisia lahjakortteja, jolla voi lunastaa esimerkiksi tunnin padel-vuoron tai elokuvalippuja. Palkinnot jaetaan viidelle (5) eniten uusia Procountor Taloushallinto asiakkuuksia solmineelle tilitoimistolle.

7. Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajille ilmoitetaan kilpailun voitoista kilpailuajan päättymisen jälkeen viipymättä joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, valitaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän kanavissa.

8. Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Kilpailuun osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista tai osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen. Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

9. Muut ehdot

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.