Procountorin uudet ominaisuudet kesäkuussa 2023

Procountorin uusin versio 77.0 julkaistaan lauantaina 17.6.2023. Versiopäivitys tuo käyttöösi nämä toiminnallisuudet:

  • Procountoriin on lisätty uusi lomapalkan laskentaperuste Rakennusala 14%+4,5%. Tämä 18,5% lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden ansioista. Kumulatiivisten ansioiden määrittelyyn ja lomapäivien hallintaan on tarjolla useita työkaluja. Ensimmäiset 24 lomapäivää katsotaan kesälomapäiviksi, seuraavat 6 talvilomapäiviksi. Lomapäivien kertyminen näkyy palkansaajalle erikseen.
    Lomapalkat maksetaan erillisillä palkkalajeilla: 2213 Lomapalkka, rakennusala 14% (kesälomapalkka) ja 2214 Lomapalkka, rakennusala 4,5% (talvilomapalkka). Molemmat voidaan maksaa samalla palkkalaskelmalla. Päivien muutoksia ja korjauksia hallitaan erityisillä painikkeilla.
    Takautuva lomalaskenta ei ole mahdollista. Kertyneet ja jäljellä olevat lomapäivät syötetään manuaalisesti. Kesä- ja talvilomapäivät syötetään erillisiin kenttiin. Tiedot voi päivittää usealle henkilölle samanaikaisesti Lomatietojen asettaminen -näkymässä tai tuontitiedostolla. Kesä- ja talvilomapäivät tulee kuitenkin syöttää erikseen.
  • Procountorin Maksuvahti -perintäpalvelulla voit siirtää erääntyneet myyntilaskut Kravialle perittäväksi. Maksuvahdin käyttöönotto aloitetaan Procountorissa Hallinta > Yrityksen tiedot > Perintäasetukset -sivulla asettamalla perintäkumppaniksi Maksuvahti (Kravia) ja hyväksymällä käyttöehdot. Laskujen siirto perintäpalveluun voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti asetuksissa määritellyillä kriteereillä. Kravian verkkoportaalissa voi seurata perinnän etenemistä.

Lisätietoa uusista ominaisuuksista löydät ohjekirjasta.