• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Äänetön yhtiömies – mitä tarkoittaa äänetön yhtiömies?

Äänetön yhtiömies on henkilö, joka on sijoittanut rahaa tai omaisuutta yhtiöön tai yritykseen, mutta jolla ei ole aktiivista roolia yrityksen päivittäisessä toiminnassa tai päätöksenteossa. Äänetön yhtiömies on yleensä mukana yrityksessä vain rahoittajan roolissa ja saa sijoituksensa perusteella osuuden yrityksen voitoista ja tappioista.

Äänettömän yhtiömiehen vastuut ja oikeudet ovat rajatumpia kuin toimivilla yhtiömiehillä. Äänetön yhtiömies ei yleensä osallistu yrityksen hallintoon, eikä hänellä ole äänioikeutta yhtiökokouksissa tai muissa päätöksentekoelimissä. Äänettömän yhtiömiehen vastuut liittyvät pääasiassa hänen sijoittamaansa pääomaan.

Tämän tyyppinen yhtiömiesjärjestely on tyypillinen esimerkiksi avoimissa yhtiöissä (AY) ja kommandiittiyhtiöissä (KY), joissa äänettömät yhtiömiehet toimivat vastuunalaisina yhtiömiehinä. Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on puolestaan henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista ja velvoitteista. Äänettömän yhtiömiehen vastuu on rajoitettu hänen sijoittamaansa pääomaan, eikä hänellä ole henkilökohtaista vastuuta yrityksen veloista sen ulkopuolella.

Eri maiden lainsäädännössä äänettömän yhtiömiehen asema ja vastuut voivat vaihdella. On tärkeää tutustua kunkin maan yhtiölainsäädäntöön ja muihin asiaankuuluviin säädöksiin ennen äänettömäksi yhtiömieheksi ryhtymistä tai äänettömän yhtiömiehen kanssa toimimista.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle