• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Aineettomat hyödykkeet – mitä tarkoittaa aineettomat hyödykkeet?

Aineettomat hyödykkeet ovat yrityksen omistamia immateriaalisia varoja, jotka vaikuttavat yrityksen arvoon ja tuottavuuteen, mutta joilla ei ole fyysistä muotoa. Aineettomat hyödykkeet ovat tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta, ja ne voivat luoda kilpailuetua ja parantaa yrityksen tulosta.

Aineettomat hyödykkeet voidaan jakaa useisiin eri luokkiin, kuten:

 1. Tekijänoikeudet: Oikeudet kirjoihin, musiikkiin, elokuviin, valokuviin ja muihin luoviin teoksiin.
 2. Patentit: Oikeudet keksintöihin ja innovaatioihin, jotka antavat yritykselle yksinoikeuden hyödyntää keksintöä tietyn ajan.
 3. Tavaramerkit: Yrityksen tuotteiden ja palveluiden tunnistamiseen käytetyt symbolit, logot ja nimet, jotka erottavat yrityksen tuotteet kilpailijoiden vastaavista.
 4. Liikesalaisuudet: Yrityksen sisäiset tiedot, kuten valmistusmenetelmät, reseptit tai kaupalliset strategiat, jotka ovat yrityksen kilpailuedun kannalta arvokkaita ja joita yritys pyrkii pitämään salassa.
 5. Asiakassuhteet: Yrityksen ja sen asiakkaiden väliset suhteet, jotka voivat lisätä yrityksen arvoa ja tuottoja pitkällä aikavälillä.
 6. Hyvä maine: Yrityksen maine ja tunnettuus markkinoilla, joka voi houkutella asiakkaita, sijoittajia ja työntekijöitä.

Aineettomien hyödykkeiden arvoa voi olla vaikea määrittää tarkasti, koska niillä ei ole fyysistä muotoa eikä niitä voi helposti arvioida markkina-arvon perusteella. Kirjanpidossa aineettomien hyödykkeiden arvo on usein määritelty niiden hankintahinnan tai käypänä arvona. Aineettomia hyödykkeitä arvostetaan ja poistetaan kirjanpidossa erilaisten sääntöjen mukaan, ja niiden käsittely saattaa vaihdella maittain ja eri tilinpäätösstandardeissa.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle