• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Arvopaperi – mitä tarkoittaa arvopaperi?

Arvopaperi on dokumentti tai sähköisessä muodossa oleva todiste, joka oikeuttaa tiettyihin taloudellisiin etuuksiin. Arvopapereita käytetään sijoituskohteina, ja ne voidaan jakaa eri luokkiin niiden ominaisuuksien perusteella.

Yleisimpiä arvopapereita ovat osakkeet, joukkovelkakirjalainat, sijoitusrahasto-osuudet ja johdannaissopimukset:

 1. Osake on arvopaperi, joka oikeuttaa omistajaansa osuuteen yrityksen omaisuudesta ja voitoista. Osakkeenomistajalla on myös oikeus osallistua ja äänestää yrityksen yhtiökokouksissa.
 2. Joukkovelkakirjalaina on arvopaperi, joka osoittaa lainan antajalle velkasuhteen olemassaolon ja sen ehdot. Joukkovelkakirjalainalla yritys tai julkinen taho voi kerätä rahoitusta investointeja varten.
 3. Sijoitusrahasto-osuus on arvopaperi, joka oikeuttaa omistajansa osuuteen rahaston varoista. Rahasto sijoittaa varat edelleen erilaisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.
 4. Johdannaissopimus on arvopaperi, jonka arvo perustuu jonkin toisen hyödykkeen, kuten osakkeen, indeksin, valuutan tai raaka-aineen, arvoon.

Arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperimarkkinoilla, kuten pörssissä. Niiden arvo määräytyy pääasiassa markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle