• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Arvopaperi – mitä tarkoittaa arvopaperi?

Arvopaperi on dokumentti tai sähköisessä muodossa oleva todiste, joka oikeuttaa tiettyihin taloudellisiin etuuksiin. Esimerkki arvopaperista on asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja. Arvopapereita käytetään myös sijoituskohteina, ja ne voidaan jakaa eri luokkiin niiden ominaisuuksien perusteella.

Arvopaperin käsitettä käsitellään Suomen lainsäädännössä mm. arvopaperimarkkinalaissa.

Yleisimpiä arvopapereita ovat osakkeet, joukkovelkakirjalainat, sijoitusrahasto-osuudet ja johdannaissopimukset:

 1. Osake on arvopaperi, joka oikeuttaa omistajaansa osuuteen yrityksen omaisuudesta ja voitoista. Osakkeenomistajalla on myös oikeus osallistua ja äänestää yrityksen yhtiökokouksissa.
 2. Joukkovelkakirjalaina on arvopaperi, joka osoittaa lainan antajalle velkasuhteen olemassaolon ja sen ehdot. Joukkovelkakirjalainalla yritys tai julkinen taho voi kerätä rahoitusta investointeja varten.
 3. Sijoitusrahasto-osuus on arvopaperi, joka oikeuttaa omistajansa osuuteen rahaston varoista. Rahasto sijoittaa varat edelleen erilaisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.
 4. Johdannaissopimus on arvopaperi, jonka arvo perustuu jonkin toisen hyödykkeen, kuten osakkeen, indeksin, valuutan tai raaka-aineen, arvoon.

Arvopapereilla voidaan käydä kauppaa arvopaperimarkkinoilla, kuten pörssissä. Niiden arvo määräytyy pääasiassa markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle