• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Brutto – mitä tarkoittaa brutto?

Brutto on taloudellinen käsite, joka tarkoittaa jotain kokonaisuutena ennen vähennysten tekemistä. Bruttoarvo tarkoittaa siis arvoa ennen veroja, kuluja, alennuksia tai muita vähennyksiä.

Bruton käsite esiintyy usein talous- ja kaupallisissa yhteyksissä. Esimerkiksi palkka, myyntitulo, tulojen kokonaismäärä tai varallisuus voivat olla bruttoarvoja. Brutto on vastakohta nettoarvolle, joka tarkoittaa jotain arvoa vähennysten jälkeen.

Bruttoarvoa käytetään usein laskelmissa, joiden avulla voidaan arvioida eri taloudellisten ilmiöiden tai toimintojen arvoa. Esimerkiksi bruttotulojen laskeminen voi auttaa arvioimaan yrityksen tai yksilön tulotasoa tai voittojen arvoa ennen verojen maksamista.

Toinen esimerkki bruton käytöstä on bruttokansantuote (BKT), joka on tärkeä mittari kansantalouden kehityksen seuraamisessa. Bruttokansantuote mittaa maan taloudellisen toiminnan arvoa yhdessä vuodessa ennen verojen ja muiden vähennysten tekemistä. BKT:ta käytetään yleisesti arvioimaan maan taloudellista kasvua ja kehitystä.

Bruton käsite voi olla hyödyllinen myös yksilöiden taloudenhallinnassa. Esimerkiksi asunnon ostoa harkitsevan henkilön kannattaa miettiä bruttotulojensa määrää, jotta voi arvioida, kuinka suuren lainan hän pystyy maksamaan takaisin. Vastaavasti, sijoittajan kannattaa arvioida bruttotuottoa, jotta hän voi ymmärtää sijoituksensa arvoa ennen verojen maksamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että brutto on taloudellinen käsite, joka tarkoittaa jotain kokonaisuutena ennen vähennysten tekemistä. Bruttoarvoa käytetään laajasti eri taloudellisissa yhteyksissä, kuten yrityksissä, kansantaloudessa ja yksilöiden taloudenhallinnassa. Bruttoarvojen laskeminen voi auttaa arvioimaan taloudellisia ilmiöitä tai toimintojen arvoa ennen vähennysten tekemistä.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle