• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Bruttopalkka – mikä on bruttopalkka?

Bruttopalkka on työntekijälle sovitun työn tekemisestä maksettava kokonaispalkka ennen verojen ja muiden lakisääteisten ja vapaaehtoisten vähennysten tekemistä. Bruttopalkka sisältää kaikki palkanosat, kuten peruspalkan, ylityökorvaukset, bonukset, luontoisedut ja mahdolliset muut lisät.

Bruttopalkan keskeiset osat

 1. Peruspalkka: Työntekijän peruspalkka, joka on sovittu työsopimuksessa.
 2. Lisät: Erilaiset lisät, kuten ylityö-, ilta-, yö-, ja viikonloppulisät sekä muut mahdolliset palkkaan lisättävät korvaukset.
 3. Bonukset: Mahdolliset bonukset, palkkiot tai tulospalkkiot, joita työnantaja maksaa työntekijälle.
 4. Luontoisedut: Rahallisesti arvotetut edut, kuten työsuhdeauto, puhelinetu, lounasetu ja muut vastaavat, jotka työntekijä saa osana palkkaa.

Bruttopalkan vähennykset

Bruttopalkasta tehdään erilaisia vähennyksiä, ennen kuin työntekijälle maksettava nettosumma eli nettopalkka saadaan. Näitä vähennyksiä ovat esimerkiksi:

 1. Ennakonpidätys: Verottajan määräämä ennakonpidätysprosentti, joka määrittää, kuinka paljon palkasta vähennetään veroja.
 2. Työeläkemaksut (TyEL): Työntekijän eläkemaksu, joka varmistaa työntekijän tulevan eläkkeen.
 3. Työttömyysvakuutusmaksu: Maksu, jolla rahoitetaan työttömyysturvaa.
 4. Sairausvakuutusmaksu: Maksu, joka kattaa työntekijän sairausvakuutuksen.
 5. Muut vähennykset: Mahdolliset muut vähennykset, kuten ammattiliiton jäsenmaksut, vapaaehtoiset eläkevakuutukset tai muut työntekijän ja työnantajan sopimat vähennykset.

Esimerkki bruttopalkasta

Jos työntekijän bruttopalkka on 3 000 euroa kuukaudessa, tämä summa sisältää kaikki peruspalkan ja mahdolliset lisät, bonukset ja luontoisedut ennen vähennysten tekemistä. Vähennysten jälkeen, kuten verot ja eläkemaksut, työntekijän käteen jäävä nettopalkka voi olla esimerkiksi 2 100 euroa kuukaudessa.

Bruttopalkan merkitys

 1. Palkan vertailu: Bruttopalkka on yleisesti käytetty mittari palkkojen vertailussa eri työntekijöiden, tehtävien ja toimialojen välillä.
 2. Verotuksen perusta: Bruttopalkka toimii perustana verojen ja muiden lakisääteisten maksujen laskemiselle.
 3. Työsopimus: Työnantaja ja työntekijä sopivat yleensä palkasta bruttopalkkana työsopimuksessa.
 4. Sosiaalietuudet: Monet sosiaalietuudet, kuten työttömyyskorvaus ja eläke, lasketaan työntekijän bruttopalkan perusteella.

Bruttopalkka on siis tärkeä käsite palkanlaskennassa ja työsopimuksissa, koska se kuvaa työntekijän kokonaisansioita ennen verojen ja muiden vähennysten tekemistä. Se antaa selkeän kuvan työntekijän ansioista ja toimii perustana verotuksen ja sosiaaliturvan laskennassa.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle