• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Nettopalkka – mikä on nettopalkka?

Nettopalkka on työntekijälle maksettava palkka sen jälkeen, kun siitä on vähennetty kaikki lakisääteiset ja vapaaehtoiset vähennykset. Nettopalkka on summa, joka jää työntekijälle käteen, ja se voidaan käyttää vapaasti henkilökohtaisiin menoihin.

Nettopalkan laskenta

Nettopalkka lasketaan vähentämällä bruttopalkasta erilaisia veroja ja maksuja. Näitä vähennyksiä ovat:

 1. Ennakonpidätys: Verottajan määräämä ennakonpidätysprosentti, joka määrää, kuinka paljon palkasta vähennetään veroja.
 2. Työeläkemaksut (TyEL): Työntekijän eläkemaksu, joka varmistaa työntekijän tulevan eläkkeen.
 3. Työttömyysvakuutusmaksu: Maksu, jolla rahoitetaan työttömyysturvaa.
 4. Sairausvakuutusmaksu: Maksu, joka kattaa työntekijän sairausvakuutuksen.
 5. Muut vähennykset: Mahdolliset muut vähennykset, kuten ammattiliiton jäsenmaksut, vapaaehtoiset eläkevakuutukset, työnantajan tarjoamat etuudet, jotka eivät ole verovapaita, ja muut työntekijän ja työnantajan sopimat vähennykset.

Esimerkki nettopalkan laskemisesta

Jos työntekijän bruttopalkka on 3 000 euroa kuukaudessa ja vähennykset ovat seuraavat:

 • Ennakonpidätys: 20 % (600 euroa)
 • Työeläkemaksu: 7 % (210 euroa)
 • Työttömyysvakuutusmaksu: 1,5 % (45 euroa)
 • Sairausvakuutusmaksu: 1,5 % (45 euroa)

Nettopalkka lasketaan seuraavasti: Bruttopalkka − ennakonpidätys − työeläkemaksu − työttömyysvakuutusmaksu − sairausvakuutusmaksu

3000 euroa − 600 euroa − 210 euroa − 45 euroa − 45 euroa = 2100 euroa

Työntekijän nettopalkka on siis 2 100 euroa kuukaudessa.

Nettopalkan merkitys

 1. Henkilökohtainen talous: Nettopalkka on se summa, joka työntekijällä on käytettävissään henkilökohtaisten menojen, kuten asumisen, ruoan ja muiden elinkustannusten kattamiseen.
 2. Oikeudenmukaisuus: Nettopalkka heijastaa työntekijän todellisia tuloja ja antaa realistisen kuvan siitä, kuinka paljon rahaa jää käyttöön verojen ja muiden vähennysten jälkeen.
 3. Palkan vertailu: Nettopalkka on hyödyllinen mittari palkkojen vertailussa, koska se ottaa huomioon kaikki vähennykset ja antaa tarkan kuvan työntekijän käytettävissä olevista tuloista.
 4. Verotuksen ymmärtäminen: Nettopalkan avulla työntekijät voivat paremmin ymmärtää verotuksen ja muiden maksujen vaikutuksen heidän tuloihinsa.

Nettopalkka on siis keskeinen käsite työntekijän taloudenhallinnassa, koska se kuvaa työntekijän todellisia käytettävissä olevia tuloja. Se antaa selkeän kuvan siitä, kuinka paljon rahaa jää käyttöön verojen ja muiden vähennysten jälkeen, ja auttaa työntekijöitä suunnittelemaan ja hallitsemaan henkilökohtaista talouttaan.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle