• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Current ratio – mikä on current ratio?

Current ratio, joka tunnetaan myös nimellä ”kiertoisuussuhde”, on taloudellinen tunnusluku, joka mittaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velkansa sen lyhytaikaisilla varoilla. Tämä tunnusluku on tärkeä indikaattori yrityksen maksuvalmiudesta ja taloudellisesta vakavaraisuudesta.

Current ratio lasketaan seuraavalla kaavalla:

Current Ratio = Lyhytaikaiset varat / Lyhytaikaiset velat

Tässä:

 • Lyhytaikaiset varat sisältävät käteisen, pankkitilit, myytävissä olevat arvopaperit, asiakkailta saatavat saamiset sekä muut varat, jotka voidaan realisoida tai muuttaa rahaksi vuoden sisällä.
 • Lyhytaikaiset velat ovat kaikki velat ja muut sitoumukset, jotka tulee maksaa vuoden kuluessa.

Idealtaan current ratio antaa kuvan siitä, kuinka moninkertaisesti yrityksen lyhytaikaiset varat kattavat sen lyhytaikaiset velat. Yleinen ohjearvo on, että suhdeluku tulisi olla vähintään 1, mikä tarkoittaa, että yrityksellä on yhtä paljon lyhytaikaisia varoja kuin lyhytaikaisia velkoja. Suhdeluku yli 1 osoittaa, että yritys pystyy todennäköisemmin selviytymään lyhyen aikavälin taloudellisista velvoitteistaan, kun taas suhdeluku alle 1 voi viitata mahdollisiin likviditeettiongelmiin.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle