• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Haastehakemus – mitä tarkoittaa haastehakemus?

Haastehakemus on oikeudellinen asiakirja, jolla haetaan oikeudenkäyntiä tuomioistuimessa. Se on ensimmäinen askel oikeudenkäyntiprosessissa, ja se sisältää yleensä tiedot kantajasta (henkilö tai yritys, joka nostaa kanteen), vastaajasta (henkilö tai yritys, johon kohdistuu vaatimus), sekä perustelut ja vaatimukset, jotka kantaja esittää.

Haastehakemuksessa kantaja kertoo, minkä takia hän katsoo oikeutensa tai etunsa loukatuksi ja millaista oikeussuojaa hän vaatii. Haastehakemuksen tarkoituksena on antaa vastaajalle tieto kanteen nostamisesta, sen sisällöstä ja siitä, mitä seuraamuksia kantaja vaatii.

Haastehakemus toimitetaan tuomioistuimeen, joka käsittelee asian. Tuomioistuin tutkii haastehakemuksen ja päättää, onko asia otettava käsiteltäväksi. Jos tuomioistuin katsoo, että haastehakemuksessa esitetyt vaatimukset ja perustelut ovat riittävän vahvat, se antaa haasteen vastaajalle. Haaste tarkoittaa virallista ilmoitusta siitä, että vastaajalle on nostettu kanne, ja se sisältää tiedot siitä, milloin ja missä oikeudenkäynti käydään.

Haastehakemus voi liittyä esimerkiksi sopimusriitaan, velkomusasiaan, vahingonkorvausvaatimukseen tai perheoikeudelliseen asiaan. Haastehakemuksen sisältö ja muoto voivat vaihdella eri maiden ja erilaisten oikeusjärjestelmien välillä. On tärkeää noudattaa kunkin maan ja tuomioistuimen vaatimuksia haastehakemuksen laatimisessa ja toimittamisessa.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle