• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Joukkovelkakirja – mitä tarkoittaa joukkovelkakirja?

Joukkovelkakirja on rahoitusväline, joka edustaa velkasitoumusta emittoivan yrityksen tai julkisyhteisön (kuten valtion) ja joukkovelkakirjan haltijoiden välillä. Joukkovelkakirjat ovat tavallinen tapa hankkia rahoitusta yrityksille ja julkisyhteisöille. Ne ovat pitkäaikaisia velkakirjoja, jotka lasketaan liikkeelle pääomamarkkinoilla.

Joukkovelkakirjan haltijalle maksetaan korkoa (kupongikorko) säännöllisesti, yleensä vuosittain tai puolivuosittain, ja pääoma maksetaan takaisin joukkovelkakirjan eräpäivänä. Korko ja takaisinmaksettava pääoma määritellään etukäteen ja ne ilmoitetaan joukkovelkakirjan ehdoissa.

Joukkovelkakirjoja voi olla erilaisia sen mukaan, kuka ne laskee liikkeelle ja millaisia ehtoja niihin liittyy. Esimerkkejä joukkovelkakirjoista ovat yritysjoukkovelkakirjat, valtion joukkovelkakirjat ja kunnan joukkovelkakirjat. Joukkovelkakirjojen riskitaso vaihtelee emittoijan luottokelpoisuuden ja ehtojen mukaan. Yleensä valtion joukkovelkakirjoja pidetään vähäriskisinä sijoituskohteina, kun taas yritysjoukkovelkakirjojen riskitaso voi vaihdella suurestikin yrityksen taloudellisen tilanteen ja toimialan mukaan.

Joukkovelkakirjoja voi ostaa ja myydä rahoitusmarkkinoilla, ja niiden arvo voi nousta tai laskea korkotason, emittoijan luottokelpoisuuden ja markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. Joukkovelkakirjojen korkotuotto ja arvonkehitys ovat tärkeitä tekijöitä sijoittajille, jotka harkitsevat niiden hankkimista sijoitussalkkuunsa.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle