• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Kassavirtalaskelma – mitä tarkoittaa kassavirtalaskelma?

Kassavirtalaskelma on tärkeä taloudellinen työkalu, joka auttaa yrityksiä ja sijoittajia ymmärtämään yrityksen rahavirtoja tietyllä ajanjaksolla. Kassavirtalaskelma näyttää, kuinka paljon rahaa yritykselle on tullut sisään ja kuinka paljon on lähtenyt ulos tietyllä ajanjaksolla. Kassavirtalaskelma auttaa yrityksiä seuraamaan kassavarojensa tilannetta ja tekemään parempia päätöksiä tulevaisuutta varten.

Kassavirtalaskelma jakaa yrityksen rahavirrat kolmeen osaan: liiketoimintaan liittyvät rahavirrat, investointeihin liittyvät rahavirrat ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat.

 • Liiketoimintaan liittyvät rahavirrat kertovat, kuinka paljon rahaa yritykselle on tullut sisään ja kuinka paljon on lähtenyt ulos liiketoiminnan harjoittamisen seurauksena. Tämä sisältää kaikki liiketoiminnasta saadut maksut, kuten myyntituotot, sekä kaikki liiketoiminnan kulut, kuten palkat, vuokrat ja raaka-aineiden hankinta.
 • Investointeihin liittyvät rahavirrat kertovat, kuinka paljon yritys on investoinut pitkäaikaisiin varoihin, kuten kiinteistöihin, laitteisiin ja patentteihin. Tämä sisältää kaikki yrityksen tekemät investoinnit sekä niiden tuottojen ja kulujen vaikutuksen kassavirtaan.
 • Rahoitukseen liittyvät rahavirrat kertovat, kuinka paljon rahaa yritys on saanut tai maksanut takaisin velkansa tai osakepääomansa muutoksista. Tämä sisältää kaikki lainanlyhennykset, osinkojen maksut ja uuden velan tai osakepääoman hankinnan vaikutuksen kassavirtaan.

Kassavirtalaskelman avulla yritykset voivat arvioida rahoitustarpeitaan tulevaisuudessa. Jos yrityksen kassavirta on negatiivinen, se voi tarvita lisää rahoitusta joko lainojen tai osakepääoman kautta. Kassavirtalaskelma auttaa myös yrityksiä arvioimaan, kuinka paljon rahaa ne voivat käyttää investointeihin, kuten uusiin laitteisiin tai tuotekehitykseen.

Sijoittajat voivat käyttää kassavirtalaskelmaa arvioidakseen yrityksen taloudellista tilaa ja tulevaisuudennäkymiä.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle