• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Kilpailukieltosopimus – mikä on kilpailukieltosopimus?

Kilpailukieltosopimus on sopimus, jonka työnantaja ja työntekijä voivat tehdä työsuhteen yhteydessä. Sen tarkoituksena on estää työntekijää siirtymästä töihin kilpailevalle yritykselle tai perustamasta kilpailevaa toimintaa työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus voi koskea myös muita kilpailua rajoittavia ehtoja, kuten asiakas- tai työntekijäkieltoja.

Kilpailukiellolla pyritään suojelemaan työnantajan liikesalaisuuksia ja muita olennaisia liiketoimintaetuja. Se on voimassa työsopimuksessa sovitun määräajan työsuhteen päättymisen jälkeen, ja sen ehtojen tulee olla kohtuullisia. Kilpailukiellon kesto, alueellinen soveltuvuus ja muut ehdot määritellään sopimuksessa.

Kilpailukieltosopimus voidaan laatia työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä.

Sopimuskoneella laadit kilpailukieltosopimuksen ja muita laadukkaita sopimuksia luotettavilla juridisilla sisällöillä

Helppokäyttöinen sopimisen palvelu, josta löydät kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit aina juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

Takaisin etusivulle