• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Kulukorvaus – mikä on kulukorvaus?

Kulukorvaus on maksu, joka maksetaan henkilölle tai yritykselle heidän tekemästään työstä tai palvelusta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi. Tämä voi sisältää matkakustannukset, päivärahat, työvälineiden hankinnat ja muut työsuoritukseen liittyvät menot. Kulukorvaukset ovat yleensä verottomia, kunhan ne perustuvat todellisiin kuluihin ja niitä ei pidetä palkan lisänä.

Erilaisia kulukorvauksia ovat:

 1. Matkakulukorvaukset: Korvauksia maksetaan työntekijälle työmatkoihin liittyvistä kuluista, kuten julkisen liikenteen lipuista, kilometrikorvaukset omalla autolla ajetuista kilometreistä tai päivärahoja, jotka kattavat matkan aikana aiheutuneet ruokailukustannukset.
 2. Toimistokulut: Jos työntekijä tekee töitä kotonaan, hänelle voidaan maksaa korvauksia toimistotarvikkeista, laitteista tai muista toimistoon liittyvistä kuluista.
 3. Ammattikulut: Tähän kuuluu ammatilliseen kehittymiseen liittyvät kulut, kuten koulutus- ja kongressimatkat, alan kirjallisuus tai ammattijärjestöjen jäsenmaksut.

Yritysten ja organisaatioiden on tärkeää dokumentoida ja hallinnoida kulukorvauksia huolellisesti varmistaakseen, että ne täyttävät verotukselliset vaatimukset ja että ne eivät ylitä sovittuja rajoja. Työntekijöiden on yleensä esitettävä tositteet menoistaan saadakseen kulukorvauksen.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle