• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

P/B – mikä on P/B eli Price to Book?

P/B (Price to Book) -suhdeluku, eli hinta / kirja-arvo -suhde, on taloudellinen tunnusluku, joka mittaa yrityksen markkina-arvon suhdetta sen kirjanpidolliseen omaan pääomaan. P/B-luku antaa käsityksen siitä, kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan yrityksen osakkeesta verrattuna sen kirjanpidolliseen arvoon. Tämä tunnusluku on erityisen hyödyllinen arvioitaessa yritysten arvostusta, erityisesti niitä, joiden varat ovat merkittävässä osassa liiketoimintaa, kuten rahoitus- ja kiinteistöalalla.

P/B-luku lasketaan seuraavalla kaavalla:

P/B = Osakkeen markkinahinta / Oma pääoma osaketta kohden

Tässä:

 • Osakkeen markkinahinta on yrityksen osakkeen hinta pörssissä.
 • Oma pääoma osaketta kohden lasketaan jakamalla yrityksen kokonaisoma pääoma osakemäärällä. Oma pääoma saadaan vähentämällä taseen varoista velat.

P/B-luvun arvo kertoo, maksaako sijoittaja osakkeesta enemmän tai vähemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo. Jos P/B on yli 1, sijoittajat maksavat osakkeesta enemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo, mikä voi viitata siihen, että markkinat arvioivat yrityksen tulevaisuudennäkymät positiivisiksi. P/B alle 1 voi taas viitata siihen, että yritys on aliarvostettu tai että sillä on taloudellisia haasteita.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle