• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Projektisuunnitelma – mitä tarkoittaa projektisuunnitelma?

Projektisuunnitelma on dokumentti, joka määrittelee ja ohjaa projektin toteutusta alusta loppuun. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot projektin tavoitteista, aikataulusta, resursseista, budjetista, sidosryhmistä, riskeistä sekä siitä, miten projektin eri vaiheet aiotaan toteuttaa.

Projektisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että kaikki projektin osapuolet ymmärtävät projektin tavoitteet ja menettelytavat, ja että projektia hallitaan tehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Projektisuunnitelman keskeisiä osia ovat:

 • Projektin kuvaus: Selkeä määritelmä siitä, mitä projektilla pyritään saavuttamaan.
 • Tavoitteet: Mitä konkreettisia tuloksia projektilla halutaan saavuttaa.
 • Aikataulu: Projektin keskeiset vaiheet, niiden ajoitus ja kesto.
 • Budjetti: Arvio projektin taloudellisista resursseista ja kustannuksista.
 • Resurssit: Tarvittavat henkilöstö-, laitteisto- ja materiaaliresurssit.
 • Riskienhallinta: Mahdollisten riskien tunnistaminen ja niiden hallintasuunnitelma.
 • Viestintäsuunnitelma: Miten ja milloin projektin sidosryhmiä informoidaan projektin etenemisestä.
 • Laadunvarmistus: Menetelmät ja toimenpiteet projektin laadun takaamiseksi.

Projektisuunnitelma on dynaaminen asiakirja, jota tulee tarvittaessa päivittää ja tarkistaa projektin edetessä, jotta se pysyy ajan tasalla ja vastaa projektin todellista tilannetta.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle