• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Puitesopimus – mikä on puitesopimus?

Puitesopimus on sopimus, joka määrittelee yleiset ehdot ja puitteet tuleville sopimuskausille tai yksittäisille toimeksiannoille, jotka solmitaan sopijapuolten välillä sopimuskauden aikana. Puitesopimuksessa sovitaan tyypillisesti toimitettavien tuotteiden tai palveluiden yleisistä ehdoista, hinnoitteluperusteista, toimitusajoista, laatustandardeista ja muista keskeisistä toimintaperiaatteista. Sen avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa tulevaa sopimusprosessia, kun yksityiskohtaisempia sopimuksia tarvitaan konkreettisista toimituksista tai palveluista. Puitesopimuksella tarkoitetaan siis sopimusta, jonka ehtoja sopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan myöhemmissä sopimuksissaan. 

Puitesopimusta käytetään monilla toimialoilla ja se voi kattaa laajan valikoiman toimintoja, kuten tavarahankinnat, palveluiden ostot, tutkimus- ja kehitystyön sekä muut pitkäaikaiset yhteistyösuhteet. Puitesopimus ei välttämättä sisällä sitoumuksia tiettyjen määrien ostamisesta tai myymisestä, vaan se luo oikeudellisen ja kaupallisen kehyksen, jonka puitteissa osapuolet voivat tehdä tulevia yksittäisiä sopimuksia helpommin ja nopeammin.

Puitesopimuksen etuihin kuuluu muun muassa neuvotteluprosessin tehostuminen, koska sopimusehdot on jo sovittu etukäteen, mikä vähentää tulevien sopimusten yksityiskohtien neuvotteluun kuluvaa aikaa ja resursseja. Se myös vahvistaa osapuolten välistä pitkäaikaista yhteistyötä ja voi tarjota paremmat mahdollisuudet hinnoittelun optimointiin ja toimitusvarmuuden parantamiseen.

Sopimuskoneella laadit puitesopimuksen ja muita laadukkaita sopimuksia luotettavilla juridisilla sisällöillä

Helppokäyttöinen sopimisen palvelu, josta löydät kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiakirjamallit aina juristien laatimilla ja auditoimilla sisällöillä.

Takaisin etusivulle