• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Sisäinen laskentatoimi – mitä tarkoittaa sisäinen laskentatoimi?

Sisäinen laskentatoimi on liiketaloudellinen käytäntö, joka käsittelee organisaation sisäistä taloudellista hallintoa ja tiedonkeruuta. Sen tarkoituksena on auttaa organisaatioita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja varmistaa, että organisaation taloudelliset resurssit käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sisäinen laskentatoimi kattaa monia toimintoja, kuten kustannuslaskennan, budjetoinnin, ennustamisen, tuottojen ja kustannusten analyysin sekä suorituskyvyn mittaamisen. Sen avulla organisaatiot voivat arvioida, kuinka hyvin ne suoriutuvat tavoitteistaan ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden taloudelliseen suorituskykyyn.

Yksi sisäisen laskentatoimen keskeisistä tehtävistä on kustannuslaskenta. Tämä prosessi auttaa organisaatioita määrittämään, kuinka paljon tuotteiden tai palveluiden valmistus tai toimittaminen maksaa ja mitkä tekijät vaikuttavat kustannuksiin. Kustannuslaskenta on tärkeä työkalu, kun organisaatio pyrkii optimoimaan tuotannon ja varmistamaan, että sen tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä markkinoilla.

Budjetointi on toinen tärkeä sisäisen laskentatoimen osa-alue. Se auttaa organisaatioita määrittämään taloudelliset tavoitteet ja suunnittelemaan resurssien käytön tulevina ajanjaksoina. Budjetointi mahdollistaa myös suunnitellun ja todellisen taloudellisen suorituskyvyn vertailun ja auttaa organisaatioita tunnistamaan potentiaalisia ongelmia ajoissa.

Ennustaminen on toinen sisäisen laskentatoimen tehtävä. Se auttaa organisaatioita ennakoimaan tulevia taloudellisia suuntauksia ja varmistamaan, että ne ovat valmiita mahdollisiin muutoksiin markkinoilla. Ennustaminen voi myös auttaa organisaatioita tunnistamaan mahdollisuuksia ja optimoimaan resurssien käyttöä.

Lopuksi, suorituskyvyn mittaus on tärkeä sisäisen laskentatoimen osa-alue. Se auttaa organisaatioita mittaamaan, kuinka hyvin ne ovat saavuttaneet taloudelliset tavoitteensa ja kuinka hyvin ne suoriutuvat kilpailijoihinsa nähden.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle