• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tilinpäätösanalyysi – mikä on tilinpäätösanalyysi?

Tilinpäätösanalyysi on prosessi, jossa yrityksen taloudellista tilaa ja suorituskykyä arvioidaan sen tilinpäätöstietojen perusteella. Tilinpäätösanalyysin tavoitteena on antaa yrityksen johdolle, sijoittajille, rahoittajille ja muille sidosryhmille kattava kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakaudesta. Tilinpäätösanalyysi sisältää yleensä seuraavat osa-alueet:

 1. Tuloslaskelman analyysi: Tarkastellaan yrityksen tuloslaskelmaa, joka näyttää yrityksen tulot, menot ja voiton tietyn ajanjakson aikana. Analyysi keskittyy kannattavuuden arviointiin ja eri kuluerien suhteelliseen merkitykseen.
 2. Taseen analyysi: Tase osoittaa yrityksen varat, velat ja oman pääoman tiettynä ajankohtana. Taseanalyysi auttaa ymmärtämään yrityksen taloudellista rakennetta, kuten likviditeettiä, velkaantuneisuutta ja omaisuuden tehokasta käyttöä.
 3. Rahavirtalaskelman analyysi: Rahavirtalaskelma näyttää, mistä yrityksen rahavirrat ovat peräisin ja mihin ne on käytetty. Analyysi keskittyy kassavirran riittävyyteen ja yrityksen kykyyn tuottaa rahaa liiketoiminnasta, investoinneista ja rahoitustoiminnasta.
 4. Tunnuslukuanalyysi: Käytetään erilaisia taloudellisia tunnuslukuja arvioimaan yrityksen suorituskykyä. Näitä voivat olla esimerkiksi:
 5. Vertailuanalyysi: Verrataan yrityksen taloudellisia tietoja ja tunnuslukuja aikaisempiin kausiin tai muihin saman toimialan yrityksiin. Tämä auttaa tunnistamaan trendejä ja suhteuttamaan yrityksen suorituskykyä markkinoihin nähden.

Tilinpäätösanalyysi on arvokas työkalu päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa. Se tarjoaa syvällistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja auttaa ennakoimaan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle