• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Quick ratio – mikä on quick ratio?

Quick ratio, jota kutsutaan myös ”happotestisuhteeksi” tai ”likvidisuhteeksi”, on taloudellinen tunnusluku, joka mittaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velkansa nopeasti muutettavissa olevilla varoilla. Se on yksi yleisimmistä likviditeettisuhteista ja tarjoaa tarkemman kuvan yrityksen maksuvalmiudesta kuin pelkkä current ratio, sillä se ottaa huomioon vain helposti rahaksi muutettavat varat.

Quick ratio lasketaan seuraavalla kaavalla:

Quick ratio = Likvidit varat / Lyhytaikaiset velat

Tässä:

 • Likvidit varat käsittävät käteisen ja pankkisaldot, markkinoilla helposti myytävät arvopaperit sekä saatavat.
 • Lyhytaikaiset velat ovat kaikki yrityksen vuoden sisällä erääntyvät velat.

Tunnusluku kertoo, kuinka monta kertaa yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velkansa nopeasti likvideillä varoillaan. Yleisesti ottaen quick ratio, joka on yli 1, katsotaan hyväksi, sillä se osoittaa, että yrityksellä on enemmän likvidejä varoja kuin mitä sen lyhytaikaiset velat vaativat. Quick ration arvo alle 1 voi viitata potentiaalisiin maksuvalmiusongelmiin.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle