• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Vaihto-omaisuus – mitä tarkoittaa vaihto-omaisuus?

Vaihto-omaisuus tarkoittaa yrityksen omistamia tavaroita ja materiaaleja, jotka on tarkoitettu myytäväksi asiakkaille liiketoiminnan normaalin toiminnan yhteydessä tai jotka kuluvat tuotannossa tai palvelujen tuottamisessa. Vaihto-omaisuus on osa yrityksen taseessa esitettäviä varoja, ja se voi sisältää raaka-aineita, keskeneräisiä tuotteita, valmiita tuotteita ja tavaroita, joita yritys ostaa ja myy eteenpäin.

Vaihto-omaisuuden hallinta on olennainen osa yrityksen toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden varmistamista. Yritysten tulee seurata vaihto-omaisuuden määrää, arvoa ja kiertonopeutta sekä pyrkiä optimoimaan varastotasot kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä auttaa vähentämään varastointikustannuksia, parantamaan kassavirtaa ja välttämään tuotteiden vanhenemista tai pilaantumista.

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen käytetään yleensä joko hankintamenoa, joka perustuu tuotteiden ostohintaan, tai FIFO-periaatetta (First-In, First-Out), joka olettaa, että ensimmäisenä hankitut tavarat myydään tai käytetään ensimmäisenä. Tämä auttaa varmistamaan, että vaihto-omaisuuden arvo taseessa heijastaa sen todellista markkina-arvoa ja auttaa yritystä tekemään tarkempia taloudellisia päätöksiä.

Vaihto-omaisuuden hallintaan liittyviä haasteita ovat esimerkiksi kysynnän ennustaminen, toimitusketjun hallinta ja varastojen optimointi. Yritykset voivat käyttää erilaisia työkaluja ja menetelmiä näiden haasteiden ratkaisemiseksi, kuten just-in-time -toimitusketjuja, joiden avulla pyritään minimoimaan varastot ja parantamaan toimitusvarmuutta, sekä tietojärjestelmiä, jotka auttavat seuraamaan varastotilannetta ja kysynnän kehitystä reaaliaikaisesti.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle