• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Vaihto-omaisuus – mitä tarkoittaa vaihto-omaisuus?

Vaihto-omaisuus tarkoittaa yrityksen omistamia tavaroita ja materiaaleja, jotka on tarkoitettu myytäväksi asiakkaille liiketoiminnan normaalin toiminnan yhteydessä tai jotka kuluvat tuotannossa tai palvelujen tuottamisessa. Vaihto-omaisuus on osa yrityksen taseessa esitettäviä varoja, ja se voi sisältää raaka-aineita, keskeneräisiä tuotteita, valmiita tuotteita ja tavaroita, joita yritys ostaa ja myy eteenpäin.

Vaihto-omaisuuden hallinta on olennainen osa yrityksen toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden varmistamista. Yritysten tulee seurata vaihto-omaisuuden määrää, arvoa ja kiertonopeutta sekä pyrkiä optimoimaan varastotasot kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä auttaa vähentämään varastointikustannuksia, parantamaan kassavirtaa ja välttämään tuotteiden vanhenemista tai pilaantumista.

Vaihto-omaisuuden arvostamiseen käytetään yleensä joko hankintamenoa, joka perustuu tuotteiden ostohintaan, tai FIFO-periaatetta (First-In, First-Out), joka olettaa, että ensimmäisenä hankitut tavarat myydään tai käytetään ensimmäisenä. Tämä auttaa varmistamaan, että vaihto-omaisuuden arvo taseessa heijastaa sen todellista markkina-arvoa ja auttaa yritystä tekemään tarkempia taloudellisia päätöksiä.

Vaihto-omaisuuden hallintaan liittyviä haasteita ovat esimerkiksi kysynnän ennustaminen, toimitusketjun hallinta ja varastojen optimointi. Yritykset voivat käyttää erilaisia työkaluja ja menetelmiä näiden haasteiden ratkaisemiseksi, kuten just-in-time -toimitusketjuja, joiden avulla pyritään minimoimaan varastot ja parantamaan toimitusvarmuutta, sekä tietojärjestelmiä, jotka auttavat seuraamaan varastotilannetta ja kysynnän kehitystä reaaliaikaisesti.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle