• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Hankintameno – mitä tarkoittaa hankintameno?

Hankintameno tarkoittaa sitä kustannusta, joka aiheutuu yritykselle jonkin omaisuuserän, kuten raaka-aineiden, tuotteiden, laitteiden tai muiden aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden hankkimisesta. Hankintameno sisältää yleensä hyödykkeen ostohinnan sekä muut välittömät kustannukset, jotka liittyvät sen hankintaan, kuten toimitus- ja asennuskustannukset.

Kirjanpidossa hankintameno on lähtökohta omaisuuserän arvon määrittämiselle ja se vaikuttaa yrityksen taseeseen, tulokseen sekä verotukseen. Hankintamenon perusteella lasketaan esimerkiksi poistot, jotka heijastavat aineellisten hyödykkeiden arvon alenemista niiden käyttöiän aikana. Poistot vähennetään tuloverotuksessa yrityksen verotettavasta tulosta, mikä auttaa jakamaan hankintamenosta aiheutuvaa taloudellista rasitetta useammalle tilikaudelle.

Hankintamenoon liittyy myös vaihto-omaisuuden arvostaminen. Yrityksen on arvioitava vaihto-omaisuuden arvoa taseessaan, ja yksi tapa tehdä tämä on käyttää hankintamenoperiaatetta, joka perustuu tuotteiden ostohintaan. Vaihtoehtoisesti yritys voi käyttää muita arvostusmenetelmiä, kuten FIFO-periaatetta (First-In, First-Out).

Yhteenvetona, hankintameno on yrityksen omaisuuserän hankkimisesta aiheutuva kustannus, joka sisältää ostohinnan ja muut välittömät kustannukset. Se on tärkeä käsite kirjanpidossa, koska se vaikuttaa omaisuuserien arvostukseen, yrityksen taseeseen, tulokseen ja verotukseen.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle