• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Velan vanhentuminen – mitä tarkoittaa velan vanhentuminen?

Velan vanhentuminen tarkoittaa sitä, että velkoja menettää oikeuden vaatia velan maksamista, koska velka on kulunut umpeen. Velan vanhentuminen perustuu lainsäädäntöön ja määräytyy kunkin maan tai alueen voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Vanhentumisaika määrittelee ajanjakson, jonka kuluessa velkoja voi vaatia velan maksamista. Jos velkaa ei makseta tai velan olemassaoloa ei vahvisteta vanhentumisajan kuluessa, velka voi vanhentua, ja velkoja menettää oikeuden vaatia velan takaisinmaksua.

 • Julkisoikeudellinen velka vanhenee lopullisesti viiden kalenterivuoden kuluttua eräpäivästä.
 • Yksityisoikeudellinen velka voi vanhentua joko yleisen tai lopullisen vanhentumisajan mukaan.

Yleinen vanhentumisaika on velkomustuomion saaneella velalla viisi vuotta ja velalla ilman velkomustuomiota kolme vuotta. Tämän ajanjakson kuluessa vanhentumisaika voidaan katkaista esimerkiksi velan muistutuksen lähettämisellä, ulosottoasian aloittamisella tai velan tunnustamisella.

Lopullinen vanhentumisaika lasketaan velkomustuomion antamisesta tai velan eräpäivästä. Velkomustuomiota koskevalla velalla lopullinen vanhentumisaika on 15 vuotta tai 20 vuotta, jos velkojana on yksityishenkilö tai velka johtuu rikoksesta. Velalla ilman velkomustuomiota lopullinen vanhentumisaika on 20 vuotta tai 25 vuotta, jos velkojana on yksityishenkilö.

Lopullista vanhentumisaikaa ei voi katkaista.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vanhentuminen ei tarkoita sitä, että velka olisi automaattisesti mitätöity. Vaikka velka voisi olla vanhentunut velkojan vaatimusten suhteen, velallinen voi silti vapaaehtoisesti päättää maksaa velan takaisin.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle