• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

WACC (Weighted Average Cost of Capital)- mitä tarkoittaa WACC?

WACC (Weighted Average Cost of Capital) tarkoittaa painotettua keskimääräistä pääoman kustannusta, joka on yrityksen pääoman kustannusten keskiarvo ottaen huomioon sekä oman että vieraan pääoman. WACC on keskeinen käsite yrityksen arvonmäärityksessä ja investointien kannattavuuden arvioinnissa, sillä se kuvaa yrityksen pääoman kustannuksia eli sitä tuottoa, jonka yrityksen tulee saada, jotta se kattaa sijoittajille maksettavat tuotot.

WACC lasketaan kaavalla:

WACC = E/V * Re + D/V * Rd * (1 – Tc)

Missä:

 • E = oman pääoman markkina-arvo
 • V = koko pääoman markkina-arvo (E + D)
 • Re = oman pääoman tuottovaatimus
 • D = vieraan pääoman markkina-arvo
 • Rd = vieraan pääoman tuottovaatimus (korkokustannus)
 • Tc = verokanta

Oman pääoman tuottovaatimus (Re) kuvaa sitä tuottoa, jonka osakkeenomistajat vaativat sijoitukselleen yritykseen. Vieraan pääoman tuottovaatimus (Rd) kuvaa yrityksen velan korkokustannusta. Nämä tuottovaatimukset painotetaan oman ja vieraan pääoman suhteellisilla osuuksilla (E/V ja D/V) ja otetaan huomioon yrityksen verotuksen vaikutus.

WACC on tärkeä mittari, kun yritys arvioi eri investointivaihtoehtojen kannattavuutta tai harkitsee uusien hankkeiden rahoitusta. Investointien on tuotettava vähintään WACC:n suuruinen tuotto, jotta ne katsottaisiin kannattaviksi ja lisäisivät yrityksen arvoa. WACC:n avulla voidaan myös vertailla eri yritysten pääoman kustannuksia ja niiden kykyä luoda arvoa sijoittajille.

Taloushallinnon rutiinien pitäisi olla naurettavan suoraviivaista

Helpota taloushallintoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla taloushallinto-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen.

Takaisin etusivulle