18.06.2024

Rakennusalan toiminnanohjauksessa iso murros

fondion toiminnanohjaus kuvassa

Suomalainen ohjelmistoyhtiö Fondion on toteuttanut uniikkeja ratkaisuja, mitä rakennusalalla ei ole totuttu näkemään 

Fondionin perustajilla on tausta rakennusalalla, jolloin he näkivät itse eri ohjelmistojen pääkäyttäjinä asiakkaan roolissa, mitä keskeisiä asioita rakennusalan yrityksille suunnatut järjestelmät eivät ole ottaneet huomioon. 

Vuonna 2020 alkanut tiivis yhteistyö Procountorin ja Fondionin välillä on muodostanut toiminnanohjauksen ja taloushallinnon toimivan kokonaisratkaisun. Procountorin Johnny Brandersin ja Tero Lehessalon kanssa yhteistyö on ollut tiivistä ja mutkatonta. Tämän yhteistyön tuloksena on syntynyt kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa sujuvan arjen yhteisille asiakkaillemme. 

Fondion lähti kehittämään vuonna 2020 toimintaa ohjaavaa palvelualustaa rakennusalalle. Ohjelmaa on suunniteltu ja kehitetty pitkäjänteisesti. Kesän 2024 aikana on lanseerattu lukuisia ominaisuuksia, jotka tuovat merkittävän lisäarvon rakennusalan yrityksille. Tästä esimerkkinä Fondion julkaisi oman määrälaskentaohjelman, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton rakennusalan yritysten keskuudessa. 

Rakennusalan yritys voi tehdä määrälaskennan suoraan Fondionissa ja taustalla Fondion laskee suoraan määrille todelliset sekä ajantasaiset kustannukset, muodostaa tarjousdokumentit, budjetin halutulla tarkkuudella reaaliaikaiseen kustannusseurantaan sekä tekee automatiikalla projektille kassavirtaennusteen. 

Kassavirtaennuste kokoaa yrityksen kaikkien projektien kassavirtaennusteen yhteen, missä on myös yrityksen kiinteät kustannukset eriteltynä sekä tarvittaessa lainat ja muut kustannukset sekä tuotot. 

Fondio pohjakartta

Kuvasta mittaus on tuorein Fondionin julkaisema osa-alue, mikä on saanut erittäin hyvän vastaanoton rakennusalan yritysten keskuudessa. 

Fondionin kokonaisratkaisuun on yhdistetty reaaliaikaisella integraatiolla taloushallinnon järjestelmät, jolloin tieto liikkuu kirjanpitoon suoraan. Fondion muodostaa myyntilaskut niin maksueristä kuin edelleen laskutettavista ostolaskuriveistä tai työtunneista. Kun Fondionin asiakas klikkaa Fondionissa lähetä-nappia, lähtee myyntilasku asiakkaalle sekä siirtyy samalla napin painalluksella kirjanpitoon

Fondionissa ostolaskut kohdistetaan projektille, kierrätetään tarvittavilla henkilöillä sekä hyväksytään, jolloin ostolasku siirtyy maksatukseen ja kirjanpitoon yhdellä hyväksyntä-napin painalluksella. Fondionissa on myös laskutusautomatiikka, mikä tunnistaa edelleen laskutettavat ostolaskurivit, jolloin esimerkiksi laskutettavat lisätyöt eivät jää laskuttamatta. 

Fondion muodostaa palkkamateriaalin automaattisesti työaikakirjauksista sekä loma- ja poissaolokirjauksista. Fondioniin voidaan laittaa automatiikka päälle, mikä laskee automaattisesti mm. työkalukorvaukset tai muita korvauksia, jolloin käyttäjän ei tarvitse syöttää päivittäisiä, toistuvia tietoja itse. 

Fondion palvelualustaan on integroitu saumattomasti rakennusalan suosituin työmaahallinnan ratkaisu, Visma Movenium, sekä määrälaskentaohjelma JCAD. Molemmat integraatiot tuovat Fondionin asiakkaille ison lisäarvon automaattisella tiedonsiirrolla, jolloin manuaalinen tietojen siirtäminen jää pois. Molemmat integraatiot ovat ainutlaatuisia rakennusalan markkinassa. 

Rakennusalan yritysten suurimmat haasteet 2024 – miten Fondion ratkaisee? 

Rakennusalan yritysten suurimmat haasteet, mitkä yrityksen kannattaa itse laittaa kuntoon liittyy projektien kannattavuuteen, kassavirtaan sekä ylipäätään digitalisaatioon. Fondion lähti ratkaisemaan aluksi kannattavuuden mekanismeja toteuttamalla erittäin monipuolisen, mutta helppokäyttöisen kustannuslaskentaohjelman. Tämän jälkeen toteutettiin kustannuslaskennasta muodostuva litteratason reaaliaikainen kustannusseuranta. Kustannusseurantaan yhdistettiin ostolaskut sekä työaikakirjaukset. 

Yrityksillä on ollut käytössä eritasoisia kassavirtaennusteita, mutta suoraan kustannuslaskentaan sekä päivittäisiin tapahtumiin linkittyvää kassavirtaennustetta ei rakennusalan yrityksille ollut aiemmin tarjolla. Yritykset ennustivat aiemmin karkealla tasolla sekä lyhyellä aikavälillä yrityksen kassavirtaa. Fondionin avulla yritykset voivat ennustaa niin yksittäisen projektin kassavirtaa kuin koko yrityksen kassavirtaa tarkasti sekä huomattavasti pidemmälle, mitä aikaisemmin. Lisäksi yritykset näkevät Fondionista helposti, että mikä on muuttunut suhteessa ennusteeseen, missä kohtaa tuottoja on ollut enemmän tai vähemmän ja missä kohtaa kustannuksia on ollut enemmän tai vähemmän. Tämä auttaa yrityksiä ennakoimaan huomattavasti paremmin toimintaa, koska yrityksen oma data on helposti käytettävissä ja ymmärrettävässä muodossa. 

Näiden edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi laskentaan toteutettiin määrälaskentaohjelma, mikä on suorassa yhteydessä kustannuslaskentaan, kustannusseurantaan sekä kassavirtaan. Tämä yhdistelmä tuo rakennusalan yrityksille kilpailuedun, mitä ei alalla ole totuttu näkemään. 

fondion kuvakaappaus

Isolieri Oy:n ja Fondionin yhteistyö tuonut merkittäviä hyötyjä eristysalan yritykseen 

Procountorin ja Fondionin yhteinen asiakas, Isolieri Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Ahlholmin mukaan heidän yrityksessä laskenta helpottui aikaisemmasta sekä hallinnon työajasta säästyi puolet Fondionin käyttöönoton myötä. 

IP-Heikkilä Oy:n tavoitteena on olla rakennusalan digitaalisin toimija vuoteen 2028 mennessä 

Näkymä tulevaisuuten tiedon avulla 

Yhteistyö alkoi jo vuonna 2021, jolloin Taavi Heikkilä ja Mauno Valli sopivat Fondion -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. IP Heikkilä on pilotoinut järjestelmää hankkeidensa suunnittelussa ja läpiviennissä hyvällä menestyksellä ja jo saavutettuihin tuloksiin ollaan tyytyväisiä. IP Heikkilä on rakennusalalla ainutlaatuinen tapaus digitalisaation käytäntöön viemisessä.  

”Fondionin lupaus on tarjota näkymä huomiseen, ja näin toden teolla on. Uskomme, että pystymme jatkossa tarjoamaan alan parasta asiakaskokemusta ja oikeasti toteuttamaan lupaustamme ainutlaatuisesta rakentamisesta, kun kaikki tekeminen perustuu reaaliaikaiseen dataan ja tosiasiallisiin kustannuksiin. Emme oikeastaan voi enää kuvitella elämää ilman Fondionia”, jatkaa Taavi. 

Oikeisiin kustannuksiin pohjautuva laskenta on modernia ja läpinäkyvää 

Miksi IP Heikkilä haluaa olla hyvä esimerkki muille toimijoille rakennusalalla? Koska uskomme, että yhteistyötä voi tehdä paremmin, ja avoimemmin kortein, kuin mitä aiemmin on totuttu. Alan sisäinen kilpailu voi näyttäytyä asiakkaille ja tilaajille siten, että he ottavat edullisimman tarjouksen jättäneen yrityksen. Valitettavan usein he valitsevat yrityksen, mikä ei ole osannut ottaa kaikkia asioita huomioon tai yrityksen, joka on laskenut projektin kustannukset väärin. Tilaaja voi säästää rahaa yksittäisessä projektissa, jos urakoitsijan taloudellinen tilanne on riittävän hyvä. Mikäli urakoitsijan taloudellinen tilanne ei ole riittävän hyvä, tämä alkaa aluksi näkyä aikatauluviiveinä ja pahimmillaan johtaa projektin keskeytymiseen. 

referenssejä - kuvakaappaus