EtusivuRiihimäen Tilitoimisto

Asiakastarina: Riihimäen tilitoimistossa sähköiseen Procountoriin siirryttiin Tikon-ohjelmistosta

Yrityksen toiminnan ja oman työn kehittäminen sekä uudenlaisen tekemisen draivin löytäminen olivat Riihimäellä toimivan kolmihenkisen tilitoimiston tavoitteita, joiden toteuttamiseksi tilitoimistoyrittäjät lähtivät mukaan Procountor Onni-projektiin. 

Onni-sähköistysprojektista draivia tilitoimiston asiakaspalveluun

Yrityksen toiminnan ja oman työn kehittäminen sekä uudenlaisen tekemisen draivin löytäminen olivat Riihimäellä toimivan kolmihenkisen tilitoimiston tavoitteita, joiden toteuttamiseksi tilitoimistoyrittäjät lähtivät mukaan Procountor Onni-projektiin. Onnissa tilitoimisto saa avukseen asiantuntijat ja selkeän projektimallin, joiden avulla Procountor-ohjelmiston käyttöönotto sujuu tehokkaasti. Onni sisältää myös Procountorin käyttökoulutusta, joka räätälöidään aina tilitoimiston tarpeeseen sopivaksi.

Yhteistapahtumasta sähköisiä asiakkaita

Niina Usva-Kanteh Riihimäen Tilitoimistosta kertoo Onnin sujuneen heillä mutkitta. Yhdessä Accountor Finagon kanssa järjestetty sähköisen taloushallinnon ja Procountorin hyötyjä esitellyt asiakastilaisuus oli menestys. Paikalle saatiin asiakkaita jopa enemmän kuin alun perin uskottiinkaan, ja jo tilaisuudessa päästiin sopimusten teon vauhtiin. Yhtään asiakasta ei tilitoimisto sähköistä palvelumallia esitellessään menettänyt, sen sijaan se sai uusia asiakkaita. 

Niina kertoo, että Onnista isoin hyöty heille oli Procountorin käyttökoulutus.

– Opimme projektin aikana käyttämään Procountoria hyvin, vaikka ajatus täysin uudesta ohjelmistosta rehellisesti sanoen hieman hirvittikin. Saimme käyttöapua ja pystyimme kyselemään koko ajan mieleen nousseita kysymyksiä.

Tutustu Procountor Onni-projektin vaiheisiin ja kätevään, ja maksuttomaan, tietojen siirtopalveluun.

Uutta energiaa asiakkaiden palveluun

Vaikka varsinaisia hankaluuksia ei Onni-matkalla ilmaantunutkaan, jälkikäteen ajateltuna projektiin olisi Niinan mukaan voinut varata hieman enemmän aikaa. Siirrot vanhasta ohjelmasta Procountoriin onnistuivat hyvin, mutta asiakkaiden kouluttaminen uuden ohjelmiston käyttöön vei tilitoimistoammattilaisten aikaa. Mutta kun uusi sähköinen yhteistyömalli ja Procountorin toimintalogiikka tulivat tutuiksi sekä asiakkaille että kirjanpitäjille, monipuolisten hyötyjen lista on helppo muodostaa.

– Uuden ohjelmiston myötä tapamme työskennellä on muuttunut. Etätyö on nyt mahdollista, kun mappeja ei tarvita, vaan kaikki tarvittava löytyy pilvessä toimivasta ohjelmasta. Työkuorma on myös tasaantunut eikä painotu enää kuukauden alkuun.

– Kaikkinensa uuden toimintamallin ja ohjelmiston myötä toimintaamme on tullut uutta puhtia. Onni ja Procountor olivat meille mukava piristysruiske työhön, Niina summaa.