Jussi Räsänen / 02.04.2024

Arvonlisävero yrityksille vuonna 2024

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka lisätään tavaroiden ja palveluiden hintaan. Se on siis välillinen vero, jonka loppukäyttäjä eli kuluttaja maksaa ostaessaan tuotteita tai palveluita.

Suomessa arvonlisäverokanta on pääsääntöisesti 24 prosenttia. Lisäksi käytössä on kaksi alennettua verokantaa: 14 prosenttia elintarvikkeille, rehulle, ravintola- ja ateriapalveluille sekä 10 prosenttia esimerkiksi kirjoille, lääkkeille, liikuntapalveluille ja joukkoliikenteelle. Joillekin tuotteille ja palveluille, kuten terveyden- ja sairaanhoitopalveluille, on myönnetty arvonlisäverovapaus.

Hallitus linjasi huhtikuun 2024 kehysriihessä, että yleinen arvonlisäverokanta Suomessa nostetaan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Ajankohta muutoksille vaikuttaisi olevan jo syksy 2024.

Alennetut 14 ja 10 prosentin verokannat pysyvät samoissa lukemissa. Jo aiemmin on kuitenkin linjattu, että jatkossa monet 10 prosentin alv-kantaan kuuluvat palvelut ja tuotteet siirtyisivät 14 prosentin alv-kannan piiriin. Tämä muutos astuisi mahdollisesti voimaan vuodenvaihteessa 2025. Tiedot saattavat täsmentyä syksyä kohti mentäessä.

Pienyrittäjiä koskeva, jo aiemmin kerrottu alv-muutos puolestaan on arvonlisäveron alarajahuojennuksen poistuminen vuodenvaihteessa 2025.

Arvonlisäverotuksessa yritykset perivät veroa kuluttajilta ja tilittävät sen valtiolle. Samalla yritykset voivat vähentää omiin hankintoihinsa sisältyvän arvonlisäveron. Tämä tarkoittaa sitä, että arvonlisävero kertyy tuotteen tai palvelun arvonlisäyksen mukaan eri tuotanto- ja jakeluvaiheissa.

Kuluttajana arvonlisäveroon ei tule kiinnitettyä sen kummempaa huomiota. Joka kerta kun ostat jotain, oli kyseessä sitten tavara tai palvelu, laskun hinta sisältää automaattisesti veroa. Yrittäjän näkökulmasta asia on hieman monimutkaisempi. Sinun on mietittävä:

 • Olenko alv-velvollinen?
 • Milloin ja miten verot lasketaan ja maksetaan?
 • Mikä arvonlisäveroprosentti on oikea tietylle tuotteelle tai palvelulle?

Tässä kirjoituksessa käymme läpi tärkeimmät asiat, jotka sinun on tiedettävä yrityksen edustajana arvonlisäveroon liittyen.

Mikä arvonlisävero on Suomessa? Mitä alv tarkoittaa?

Miettivä nainen kuvassa

Arvonlisävero (alv) on tuotteen tai palvelun myyntihintaan lisättävä kulutusvero, joka on käytössä yli 150 maassa, muun muassa Suomessa ja muissa EU-maissa. Eri maissa käytössä on erisuuruisia arvonlisäveroprosentteja, samoin veron suuruus vaihtelee tuoteryhmittäin. Arvonlisävero on niin sanottu välillinen vero, mikä tarkoittaa sitä, että veron maksaa aina loppukäyttäjä.

Arvonlisäverokannat eli alv-prosentit määrittävät, paljonko kunkin tavaran tai palvelun arvonlisävero on. Suomessa on käytössä kolme arvonlisäverokantaa.

 • 24 % Yleinen verokanta
 • 14 % Elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut jne.
 • 10 % Henkilökuljetukset, lääkkeet, kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet, kulttuuri-, urheilu- ja viihdetilaisuuksien pääsyliput, liikuntapalvelut jne.

Sen lisäksi on myös olemassa tuotteita ja palveluja, joissa on niin sanottu nollaverokanta. Esimerkkejä ovat:

 • Vienti EU-alueen ulkopuolelle
 • Tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
 • Muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.

Tietyt tuotteet ja palvelut on myös vapautettu alv-velvollisuudesta. Näihin kuuluvat Suomessa mm. terveydenhuolto, pankki- ja finanssipalvelut vakuutukset sekä yleissivistävät ja ammatilliset koulutuspalvelut. Mikäli yritys myy pelkästään tähän kategoriaan kuuluvia tuotteita tai palveluja, se ei voi liittyä alv-rekisteriin. Nollaverokannan ja arvonlisäverosta vapautetun toiminnan ero on se, että myyjä voi vähentää nollaverokantaan kuuluvien hyödykkeiden valmistukseen tai hankintaan liittyvien kustannusten sisältämät alvit.

Miksi arvonlisäveroa maksetaan?

Arvonlisävero on valtion merkittävin tulonlähde. Arvonlisäverotusta koskevat kansalliset säännökset perustuvat EU:n jäsenvaltioissa arvonlisäverodirektiiviin. Mihin verorahoja sitten käytetään? Suurimpia menoeriä Suomen kaltaisessa maassa ovat yleensä tulonsiirrot kotitalouksille, kuten asumistuki, lapsilisä ja kansaneläkkeet. Sen lisäksi valtio rahoittaa kuntia, jotka puolestaan käyttävät varoja peruspalvelujen rahoittamiseen.

Milloin alv palautetaan? ALV-palautus kirjanpidossa

Alv-palautuksia tulee, jos yhden kohdekauden vähennettävät verot ovat suuremmat kuin suoritettavat verot. Näin voi käydä esimerkiksi liiketoiminnan alkuvaiheessa, kun myyntiä ei vielä kerry tai jos yrityksessä tehdään suurempia hankintoja. Palautuksista ei tehdä minkäänlaisia erillisiä ilmoituksia, vaan jokaisen kauden vero ilmoitetaan normaalisti kausittaisella veroilmoituksella. Verohallinto maksaa palautettavan osuuden yrityksen pankkitilille. Verohallinto voi käyttää palautusta maksamatta oleviin Verohallinnon veroihin ja muihin maksuihin. Mikäli maksamattomia veroja on, ne vähennetään verotililtä muutoin palautukseen tulevista varoista.

ALV-palautus kirjanpidossa kirjataan yleensä ALV-tilityksen yhteydessä, jossa verottajalle ilmoitetaan ja tasoitetaan kyseisen verokauden ALV-tilanne. Mikäli yritykselle palautuu ALV:tä, kirjataan se kirjanpidossa saamiseksi.

Milloin alv ilmoitetaan ja maksetaan? Mikä on ALV-maksupäivä?

Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan samaan aikaan. Maksu- ja ilmoituspäivä määräytyy yrityksen verokauden pituuden mukaan. Verokausi voi olla kuukausi, kvartaali tai vuosi, ja verokausi on tarkastettavissa OmaVerosta.

Mikäli eräpäivä osuu viikonloppuun tai juhlapyhään, siirretään se lähimpään arkipäivään.

Yrityksen verokausiIlmoitus- ja maksupäivä
KuukausiIlmoita ja maksa arvonlisävero kuukausittain. Ilmoitus- ja maksupäivä on 12. päivä sitä kuuta, joka on toinen kuukausi verokauden päättymisen jälkeen.
NeljännesvuosiIlmoita ja maksa arvonlisävero joka kolmas kuukausi.
– Tammi-maaliskuu (1. neljännes), viimeistään toukokuun 12.
– Huhti-kesäkuu (2. neljännes), viimeistään elokuun 12.
– Heinä-syyskuu (3. neljännes), viimeistään marraskuun 12.
– Loka-joulukuu (4. neljännes), viimeistään helmikuun 12.
VuosiIlmoita ja maksa ALV kerran vuodessa. Ilmoitus- ja maksupäivä on seuraavan vuoden helmikuun viimeinen päivä.

Mistä löydän arvonlisäverolaskurin?

Hyvän alv-laskurin tarjoaa Isolta. Siirry arvonlisäverolaskuriin.

Miten syntyy ALV-velvollisuus?

Kaikki yritykset eivät ole automaattisesti arvonlisäverovelvollisia, vaan arvolisäverovelvolliseksi täytyy ilmoittautua erikseen. Useimmiten tämä tehdään yhtä aikaa yrityksen perustamisilmoituksen kanssa kaupparekisteriin. Ilmoittautua voi myös jälkikäteen muutosilmoituksella. Arvonlisäverovelvollisuuden pakollisuus määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan.

Milloin yrityksen on sitten pakko maksaa arvonlisäveroa? Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja vuonna 2024 on 15 000 euroa.

Mikä on arvonlisäveron alarajahuojennus?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrityksille, jotka kuuluvat arvonlisäverorekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto

 • on enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.
 • yli 15 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta.

Lue lisää arvonlisäveron alarajahuojennuksesta Verohallinnon sivuilta.

Miten arvonlisävero lisätään laskuun?

Laskuissa täytyy näkyä selkeästi, millaista tavaraa tai palvelua ollaan kauppaamassa ja mikä on siihen sovellettava arvonlisäverokanta. Kun myyt tuotteita kuluttajille ja laskutat yksityistä henkilöä, arvonlisäveroa ei kuitenkaan eritellä laskun loppusummassa. Kuluttajasuojalaki määrää, että myyjän on ilmoitettava selkeästi hyödykkeen lopullinen hinta arvonlisäveroineen.

Mikäli tuotteita tai palveluita myydään toiseen EU-maahan, sovelletaan niin sanottua käännettyä verovelvollisuutta eikä laskuun lisätä arvonlisäveroa. Tässä tapauksessa palvelun tai tuotteen ostajalla tulee olla voimassa oleva ALV-rekisteröintinumero eli VAT-numero toiseen EU-maahan, joka merkitään myös laskuun. Sen lisäksi laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta. Ajankohtaiset laskutusvaatimukset arvolisäverotuksessa voit tarkastaa Verohallinnon sivuilta.

Mikä on käänteinen arvonlisävero?

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamisen alan palvelujen arvonlisäverosta vastaa rakentamispalvelun ostaja eikä myyjä, kuten yleensä. Silloin ostajan pitää laskea ja maksaa arvonlisävero.

Mitä tarkoittaa maksuperusteinen alv?

Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat tilittää myyntien ja ostojensa arvonlisäveron maksuperusteisesti. Se tarkoittaa, että alv kirjataan siltä kuukaudelta, kun myyntilaskusta on tullut raha tiilille tai ostolasku on maksettu tililtä.

Yleisemmin käytössä olevassa suoriteperusteisesta kirjanpitotavassa alv kirjataan maksettavaksi sen kuukauden ilmoitukseen, kun myynti on tapahtunut, eli kun tavara tai palvelu on asiakkaalle toimitettu (riippumatta siitä, onko raha tullut oikeasti tilille). Maksuperusteisessä järjestelmässä vero kohdistetaan kuitenkin viimeistään sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, jos myyntihintaa ei ole tätä ennen maksettu. Jos yritys tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti, sen ei tarvitse oikaista myyntien arvonlisäveroja suoriteperusteiseksi tilikauden päättyessä.

Sellaiset yritykset, joihin ei sovelleta kirjanpitolakia, voivat jatkossakin tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti liikevaihdon määrästä riippumatta. Näitä ovat esimerkiksi yksityiset maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittajat.

Mitä hyötyjä maksuperusteisestä alv-menettelystä sitten on yrityksille? Yksinyrittäjille ja pienyrityksille maksuperusteinen menettely tuo pelivaraa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa asiakkaille on myönnetty pitkiä maksuaikoja ja omien ostojen määrä jää pieneksi. Yritys voi itse valita, tilittääkö se arvonlisäveron suorite-, laskutus- vai maksuperusteisesti. Jos yritys päätyy ottamaan käyttöön maksuperusteisen tilityksen, se koskee sekä yrityksen myyntejä että ostoja.

Mitä tarkoittaa negatiivinen alv?

Jos sinulla on ollut paljon hankintoja, joihin olet hyödyntänyt arvonlisäveron vähennysoikeutta ja verojen erotuksen summa on negatiivinen, et saa huojennusta. Olethan kuitenkin jo hyödyntänyt vähennyksen, eli alv-velvollisuus kannattaa silti.

Nainen hymyilee kuvassa

Miten arvonlisävero lasketaan?

Arvonlisävero lasketaan aina verottomasta hinnasta. Veron osuus on helppo laskea oheisten kertoimien avulla. Esimerkiksi hinta 24 prosentin arvonlisäveron kanssa on 10 € x 1,24 = 12,4 euroa, jolloin ALV:n osuus koko hinnasta on 12,4 euroa x 0,19355 = 2,4 euroa. Jos käytät laskutusohjelmaa, tämä laskee arvonlisäveron osuuden automaattisesti ja lisää sen laskuun.

Onko alv progressiivinen?

Yleinen arvonlisäveroprosentti on 24 %. Tietyt tuotteet ja palvelut ovat alennetun arvonlisäveron piirissä. Esimerkiksi elintarvikkeissa ja ravintolapalveluissa alv on 14 % (alkoholi- ja tupakkatuotteissa 24 %), kirjoissa, lääkkeissä ja kuljetuspalveluissa 10% ja terveydenhuoltopalveluissa 0 %.

Mitä arvonlisäveron vähennysoikeus tarkoittaa?

Arvonlisäverollisen toiminnan harjoittajana saat vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy toiselta arvonlisäverovelvolliselta ostamasi tavaran tai palvelun hintaan. Voit tehdä vähennyksen vain, jos olet hankkinut tuotteen tai palvelun arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Jos käytät hankkimaasi tavaraa tai palvelua myös muussa kuin arvonlisäverollisessa toiminnassa, saat vähentää vain arvonlisäverollista käyttöä vastaavan osuuden. Edellytyksenä on kuitenkin, että vähennysoikeutta ei muuten rajoiteta arvonlisäverolaissa. Tyypillinen esimerkki on matkapuhelimen käyttö. Jos käytät puhelinta sekä liiketoimintaan että yksityisiin puheluihin, arvonlisäverosta saa vähentää vain arvonlisäverollista käyttöä vastaavan osan.

Arvonlisäveroa ei voi vähentää silloin, kun hankinnat tulevat yrittäjän tai henkilökunnan yksityiskäyttöön tai sellaiseen yrityksen toimintaan, josta vähennyksiä ei ole oikeus tehdä.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Procountorilla kynäseppona. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com tai LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jussi-r%C3%A4s%C3%A4nen-66859a35/