Jussi Räsänen / 11.03.2023

Laskurahoitus haltuun – näin kotiutat yrityksesi myyntisaamiset nopeammin

Onko asiakkaalle lähettämäsi myyntilaskun eräpäivään vielä viikkoja, mutta rahoille olisi käyttöä jo tänään tai huomenna? Yksi vaihtoehto ongelman ratkaisuun on laskurahoitus, jolla kotiutat rahat yrityksesi myyntilaskuista heti tilille.

Tässä artikkelissa tutustumme lyhyesti laskurahoituksen hyötyihin, hinnoitteluun ja tärkeimpiin ominaisuuksiin. Jos perusasiat ovat jo tuttuja, voit hypätä sisällysluettelosta lukemaan suoraan lisätietoa Procountoriin sisältyvistä laskurahoitusvaihtoehdoista.

Miten laskurahoitus eli factoring-rahoitus toimii?

Laskurahoitus eli factoringrahoitus tarkoittaa, että yritys saa rahoitusyhtiöltä luottoa erääntymättömiä myyntilaskujaan vastaan. 

Rahoitusyhtiö maksaa myyntilaskuun sitoutuneet rahat (esim. 80 %) heti yrityksen tilille omalla palkkiollaan miinustettuna. Rahoitettu lasku toimii rahoituksen vakuutena. Loppuosuus maksetaan, kun asiakas on maksanut laskun rahoitusyhtiölle.

Laskurahoitusta hyödyntävän yrityksen ei näin ollen tarvitse odottaa maksua asiakkaalta, vaan rahat ovat heti käytössä. Riski luottotappiosta jää yritykselle, jos asiakas ei maksakaan laskua rahoitusyhtiölle.

Laskurahoituspalvelu voidaan integroida suoraan yrityksen käyttämään taloushallinto-ohjelmaan. Käytännössä myyntilasku luodaan tällöin aivan normaaliin tapaan, mutta lähetysvaiheessa lasku valitaan rahoitettavaksi.

Asiakas saa laskun samannäköisenä kuin yleensäkin. Laskuun on kuitenkin lisätty lain vaatima siirtolauseke, joka kertoo laskun siirtymisestä rahoitusyhtiölle. Tilinumeroksi on myös muutettu rahoitusyhtiön asiakasvaratili.

Yrityksille on tarjolla monia erilaisia tapoja laskurahoituksen hyödyntämiseen ja laskujen myyntiin. Vaihtoehtoja löytyy yksittäisten laskujen rahoittamisesta aina jatkuviin factoringsopimuksiin asti.

Mitä eroa on laskujen myynnillä ja laskurahoituksella?

Markkinoilla on tarjolla myös palveluita, jotka ostavat yritysten myyntisaatavia kokonaisuudessaan. Tällöin on kyse laskujen myynnistä, joka eroaa hieman perinteisestä laskurahoituksesta.

Laskuja myydessä luottotappioriski siirtyy yleensä rahoitusyhtiölle, mikä nostaa palvelun hintaa laskurahoitukseen verrattuna. 

Myös rahoitusasteissa palveluiden välillä voi olla eroja. Laskuja myydessä yritys saa yleensä koko laskuun sitoutuneen summan heti käyttöönsä rahoittajan provisiolla ja muilla mahdollisilla kuluilla miinustettuna. Laskurahoituksessa osa kokonaissummasta maksetaan vasta, kun asiakas on maksanut laskun rahoitusyhtiölle.

Laskujen rahoittamiseen liittyviä termejä saatetaan palveluntarjoajasta riippuen käyttää välillä sekaisin. Siksi luottotappioriskiä ja rahoitusastetta koskevat ehdot kannattaa aina syynätä tarkasti läpi.

Tausta-ajatus molemmissa palvelumalleissa on kuitenkin pohjimmiltaan sama eli saada rahat myyntilaskuista yrityksen käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Kuvassa mies käyttää läppäriä ja tekee laskurahoitusta

Millaisiin tilanteisiin laskurahoitus sopii?

Laskurahoitus on pääasiassa tarkoitettu yrityksille ja muille organisaatioille lähetettävien myyntilaskujen rahoittamiseen. Procountor Kassaturvalla voit kuitenkin rahoittaa myös yksityishenkilöille suunnattuja laskuja.

Laskujen rahoittaminen on mahdollista kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Erityisen paljon laskurahoitusta hyödynnetään toimialoilla, joilla laskutettavat summat ovat suuria ja asiakkaille myönnettävät maksuajat pitkiä.

Tavanomainen esimerkki on rakennusala, jossa yritykset joutuvat tekemään investointeja jo kauan ennen kuin asiakkaita pystytään laskuttamaan urakoista. Maksuehdot saattavat olla jopa 60-90 päivän mittaisia, joten laskun lähettämisen jälkeenkään rahat eivät kotiudu hetkessä.

Laskurahoituksen ansiosta kassankierto nopeutuu ja liiketoiminnan ennakointi helpottuu, kun yritys saa heti rahoitusta uusiin investointeihin sekä pakollisten kulujen kattamiseen. 

Tilapäisen kassavajeen tilkitsemisen lisäksi laskurahoitusta voidaan hyödyntää myös yrityksen nopeassa kasvuvaiheessa esimerkiksi uusien tuotteiden valmistuskuluihin tai varaston täyttämiseen. 

Laskurahoitusta käyttävä yritys voi myös tarvittaessa myöntää omille asiakkailleen pidempiä maksuaikoja. Tämä voi parhaimmillaan olla kilpailuetu. Tietyillä toimialoilla varsinkin isommat yritykset saattavat vaatia pitkää maksuehtoa, jotta yhteistyö ylipäätään on mahdollista.

Paljonko laskurahoitus maksaa?

Laskurahoituksen hinta vaihtelee palveluntarjoajan ja rahoitettavan laskun mukaan. Esimerkiksi Procountor Kassaturvan provisio on maksuehdosta riippuen 0,60-4,50 prosenttia laskun verollisesta loppusummasta.

Edullisin hintataso koskee laskuja, joiden toteutunut maksuehto on 1-15 päivää. 61-90 päivän maksuehdolla provisio puolestaan on 4,50 prosenttia. Muita kuluja palvelussa ei ole.

Jos asiakas siis maksaa esimerkiksi 1000 euron laskun 15 päivän sisällä, laskurahoituksen hinta on 6 euroa. 

Laskurahoitus on halvempi vaihtoehto verrattuna laskujen myymiseen, jossa riski luottotappiosta siirtyy laskun ostavalle rahoitusyhtiölle. Tällöin myös laskun maksavan asiakkaan luottoluokitus vaikuttaa hintaan. 

Myös rahoitusyhtiöiden myöntämät lyhytaikaiset yrityslainat ovat usein kalliimpi vaihtoehto laskurahoitukseen nähden.

Kuvassa läppäri

Maksumuistutukset ja perintä osana laskurahoitusta – miten käy, jos asiakas ei maksa?

Laskurahoitukseen sisältyy yleensä lisäpalveluita, jotka helpottavat elämää, jos asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä. 

Esimerkiksi maksumuistutusten lähettäminen ja laskujen ohjaaminen perintään ovat tällöin osa palvelua. Asiakkaan ei tarvitse itse aktiivisesti seurata, ovatko maksut saapuneet ajallaan.

Myös Procountor Kassaturvaan kuuluvat automaattisesti niin maksumuistutukset, perintään ohjaus kuin myyntisaatavien raportointi ja seuranta. Jos maksua ei kuulu perinnänkään jälkeen, rahoitusyhtiö vähentää menetetyn saatavan yritykselle maksettavista tulevista maksuista.

Maksuvalvontaa koskevat tarkat ehdot kannattaa aina tarkistaa omalta palveluntarjoajalta.

Mikä on luottovakuutus ja miten se liittyy laskurahoitukseen?

Procountor Kassaturva -laskurahoituspalveluun on mahdollista yhdistää myös luottovakuutus, joka turvaa 95 prosenttia myyntisaatavan loppusummasta. Omavastuu on viisi prosenttia. 

Luottovakuutuksesta on hyötyä, jos asiakas osoittautuu maksukyvyttömäksi tai -haluttomaksi. Vakuutus tuo turvaa esimerkiksi yrityssaneeraus– tai konkurssitilanteiden varalta.

Luottovakuutus voi olla tarpeellinen erityisesti niillä toimialoilla, joilla maksuehdot venyvät pitkiksi. Yleensä riskit myyntisaatavien kotiutumisesta ovat sitä suurempia, mitä kauempana tulevaisuudessa laskun eräpäivä häämöttää. Kassaturvan kautta voit tarvittaessa hankkia luottovakuutuksen myös sellaisille myyntilaskuille, joita et ole rahoittanut. 

Luottovakuutus maksaa 0,25 prosenttia myyntilaskun loppusummasta. Luottovakuutuksen hinta esimerkiksi 3000 euron myyntilaskulle on 7,50 euroa, jolla vakuutetaan 95 prosenttia laskun loppusummasta.

Kuvassa kyniä

Näin toimii Kassaturva

Kassaturva on Procountor Taloushallintoon kytketty laskurahoituspalvelu, joka on toteutettu yhteistyössä Puro Financen Oy:n kanssa. Palvelun avulla voit rahoittaa yksittäisen, useamman tai vaikka kaikki yrityksesi myyntilaskut. 

Saat 80 prosenttia laskun loppusummasta heti yrityksesi tilille Kassaturvan provisiolla vähennettynä. Loppuosuus maksetaan, kun asiakkaasi on maksanut laskun rahoitusyhtiölle.

Laskurahoituksen käyttö ei vaikuta laskun ulkonäköön, ja lasku myös luodaan Procountorissa aivan normaaliin tapaan. Laskuun kuitenkin vaihdetaan rahoitusyhtiön tilinumero ja lain edellyttämä siirtolauseke eli maininta rahoituksen käytöstä.

Pääsääntöisesti laskurahoitus on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden välisten laskujen rahoittamiseen. Kassaturvalla voit kuitenkin rahoittaa myös kuluttajalaskuja, mutta tällöin asiasta tulee sopia erikseen.

Rahoitettavien laskujen tulee olla riidattomia. Laskutettavan palvelun tai tuotteen pitää myös olla jo toimitettu asiakkaalle. Jo lähettämiäsi tai erääntyneitä laskuja et voi rahoittaa.

Laskurahoituksen vaatimat kirjaustarpeet on Kassaturvassa automatisoitu, koska palvelu on kytketty suoraan Procountoriin. Tapahtumat kohdistetaan kirjanpitoon ennalta määritettyjen tiliöintisääntöjen perusteella, joten laskurahoituksen käyttö ei lisää kirjanpitäjäsi työtaakkaa.

Laskurahoituksen hinta Kassaturva-palvelussa

Procountor Kassaturvan hinta perustuu laskun verolliseen loppusummaan sekä siihen, kuinka nopeasti asiakas maksaa laskun.

Toteutunut maksuehtoKassaturvan provisio
1–15 päivää0,60 %
16–30 päivää1,50 %
31–45 päivää2,40 %
46–60 päivää3,10 %
61–90 päivää4,50 %

Mitään muita kuluja palvelussa ei ole. Hintaan sisältyvät maksumuistutukset, mahdollinen perintään ohjaus sekä myyntisaatavien seuranta ja raportointi. Palveluun on liitettävissä vapaavalintainen luottovakuutus siltä varalta, että asiakas ei maksa laskua.

Miehet lyövät kättä kuvassa

Muita vaihtoehtoja laskurahoitukseen ja laskujen myyntiin Procountorissa

Procountorin kautta voit siirtää myyntisaatavia valmiiden yhteyksien avulla myös muille rahoittajille. Ulkopuolisen rahoituksen käyttöönotosta ja vaihtoehdoista löydät tarkempaa lisätietoa Procountorin ohjesivulta.

Alla on esitelty lyhyesti Ropo Financen ja Svean myyntisaatavarahoitus.


Ropo Financen myyntilaskurahoitus

Yhteistyökumppanimme Ropo Capital Oy:n myyntisaatavarahoitus voidaan integroida suoraan Procountoriin. Palvelussa voit valita, haluatko rahoittaa yksittäisen vai useamman laskun.

Käyttöönotto edellyttää hyväksyttyä rahoituspäätöstä. Laskurahoituksen lisäksi Ropo tarjoaa Procountoriin valmiita integraatioita myös maksumuistutusten lähettämiseen ja perintään.

Lue lisää Ropo Capitalin verkkosivuilta.


Svea Saatavarahoitus

Procountorilla tekemiäsi myyntilaskuja voit siirtää rahoitettavaksi myös yhteistyökumppanillemme Svealle. Palvelun käyttöönotto edellyttää rahoitussopimusta, joka voidaan solmia joko asiakas- tai laskukohtaisesti.

Tutustu palveluun tarkemmin Svean verkkosivuilla.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Procountorilla kynäseppona. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com tai LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jussi-r%C3%A4s%C3%A4nen-66859a35/