Procountor / 15.06.2022

Procountorin palkanlaskenta kehittyy asiakaspalautteiden pohjalta

Kuluva vuosi on Procountorin palkanlaskennalle merkittävä – kehitteillä on monta uutta ja hyödyllistä toiminnallisuuskokonaisuutta. Samalla tehdään jatkuvaa kehitystyötä aikaisemmin julkaistujen ominaisuuksien täydentämisessä sekä käytettävyyden parissa. 

Accountor Finagon palkanlaskennan Commercial Product Manager Henna Mäkilä vetää tiimiä, joka on Procountorin palkanlaskennassa tapahtuvien uudistusten takana. Kehitystyön keskiössä tällä hetkellä ovat kolme täysin uutta palkanlaskennan ominaisuutta: keskituntiansiolaskenta (KTA), työajanlyhennysvapaalaskenta eli pekkasten laskenta, sekä ammattiyhdistysjäsenmaksujen käsittely. 

Kolme uutta toiminnallisuutta täydentää Procountorin palkanlaskentaa

Kolmesta uutuusominaisuudesta ensimmäisenä julkaistiin keskituntiansiolaskenta eli KTA. Perusasetukset ja -toiminnallisuudet julkaistiin maaliskuussa, minkä jälkeen KTA:ta on täydennetty erilaisilla parannuksilla ja lisätoiminnoilla kuukausittaisissa päivityksissä. 

Pekkaslaskennan julkaisu koittaa ennen juhannusta. Ohjelmointi ja testaaminen on jo täydessä vauhdissa ja Mäkilän tiimi odottaakin innolla ensimmäisen asetuksiin keskittyvän julkaisun vastaanottoa. Heinäkuussa uusista julkaisuista pidetään tauko, kun kehitystiimi viettää monen muun tavoin ansaittua kesälomaa, mutta elokuussa on jo täysi tohina päällä työajanlyhennysvapaalaskennan toisen julkaisun osalta. Ominaisuuden täydentäminen jatkuu syksyllä. 

Yksi palkanlaskennan odotetuimmista ja samalla myös tuotekehityksen näkökulmasta aikaa vievimmistä ominaisuuksista eli ammattiyhdistysjäsenmaksujenkäsittelyn ensimmäinen julkaisu on edessä loppukesästä. Se tulee helpottamaan palkanlaskijan työtä erityisesti minimoimalla manuaalisen työn määrää. Mäkilä uskoo, että uudet ominaisuudet tuovatkin käyttäjille paljon uusia hyötyjä.  

Suurin etu on ajan säästäminen, sillä laskennat voidaan suorittaa yhdessä ohjelmassa. Tällöin aikaa vapautuu siihen tärkeimpään, eli asiakkaan palvelemiseen. Erityisesti tilitoimistoille tämä merkitsee mahdollisuutta laajentaa asiakaskuntaa: nyt on mahdollista sisällyttää myös pekkaslaskenta asiakkaiden Procountorissa tehtävään palkanlaskentaan.

Tiheä julkaisusykli mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin

Edellä kuvatuista kehityspoluista on jo saattanut huomata, että Procountor on jatkuvasti kehittyvä ja täydentyvä ohjelmisto, myös palkanlaskennan osalta. Procountorista julkaistaankin uusi versio joka kuukausi heinäkuun taukoa lukuun ottamatta. Näin ohjelmisto pysyy jatkuvasti ajan tasalla ja käyttäjät saavat nopeammin mahdollisuuden tutustua uusiin ominaisuuksiin. Mäkilä kertoo, että tiheän julkaisusyklin ansiosta asiakkaiden palautteita ehditään kerätä ja kuunnella jatkuvasti, ja niihin voidaan reagoida jo seuraavien kuukausien julkaisuissa. 

Nyt kun uusi versio julkaistaan joka kuukausi, voimme reagoida nopeasti esimerkiksi asiakaspalautteeseen kaikilla ohjelman osa-alueilla. Uusille ominaisuuksille ei siis välttämättä anneta viimeistä julkaisupäivää, vaan julkaisemme lisäyksiä ja parannuksia kuukausittain aina tarpeen vaatiessa.

Asiakkaan ääntä kuunnellaan – käyttäjien palautteet ohjaavat palkanlaskennan kehitystä konkreettisesti

Mäkilän pitkä tausta eri palkanlaskentaohjelmistojen käytöstä ja aiempi työ palkanlaskijana takaavat, että hänellä on selkeä näkemys siitä, mitä ohjelmistoilta vaaditaan ja millaiset ominaisuudet voivat aidosti helpottaa käyttäjäkuntaansa. Samalla kuitenkin Mäkilä tiimeineen tiedostaa, että käyttäjät tietävät omat tarpeensa aina parhaiten – niinpä erityisen tärkeää on ollut kysyä asiakkailta suoraan, mitä he toivovat palkanlaskennalta. Mm. tämän vuoden kehityskohteet ovat olleet pitkälti asiakastoiveiden mukaisia: 

Aloitimme palkanlaskennan asiakastoiveiden kartoittamisen asiakaskyselyllämme. Tuloksissa nousi vahvasti esiin edellä mainitut kolme uutta toiminnallisuutta: KTA, työajanlyhennysvapaat ja ay-jäsenmaksut. Tarkan tutkimustyön jälkeen olemme vaiheessa, jossa voimme tuoda niitä asiakkaidemme käyttöön. 

Uusin palkanlaskentaan liittyvä asiakaskysely tehtiin alkuvuonna 2022. Myös siitä saadut tulokset on analysoitu, ja Procountorin palkanlaskennan tulevia kehityssuuntia on suunniteltu. Mäkilä kertoo tiiminsä tavoitteeksi sen, että Procountor tarjoaa yhä tehokkaamman ja kokonaisvaltaisemman palkanlaskennan, jolloin koko palkanlaskennan prosessi olisi hallittavissa yhdestä ja samasta ohjelmistosta.  

Toivomme, että voimme tulevaisuudessa tarjota käyttäjillemme moneen taipuvan ja automatisoidun palkanlaskennan, jolloin aikaa vapautuu kunkin omien asiakkaiden henkilökohtaiseen palvelemiseen Excelin pyörittämisen sijasta.

Tutustu artikkeliimme: Palkanlaskennan tehtävät ja yleisimmät käsitteet

Procountor