Procountorin uudet ominaisuudet versiossa 56.0

Procountorin versio 56.0 julkaistaan lauantaina 16.10.2021.

Yleistä

Lokakuun versiojulkaisussa tuomme parannuksia tase-erittelyyn ja tase-erätunnisteiden hallintaan. Osa uudistuksista on saatavilla kaikkiin Procountor-ympäristöihin ja osa ainoastaan ympäristöihin, joissa on jo käytössä Procountorin uusi tilikartta. Mikäli uusi tilikartta ei vielä ole käytössänne, saatte kaikki tase-erittelyn uudistukset käyttöönne heti, kun ympäristönne on migratoitu uuteen tilikarttaan. Migraatiot aloitetaan mahdollisimman pian ja informoimme niistä erikseen.

Tase-erittelyn uudistusten ohella tuomme lokakuun versiojulkaisussa minimilaskutuksen Procountorin käyttöön ja kehitämme erityisesti vuodenvaihteen palkanlaskentaa. Julkaisemme myös joukon käytettävyysparannuksia mm. raportointiin.

Tase-erittely (Muutokset kaikkiin Procountor-ympäristöihin)

Olemme lisänneet mahdollisuuden tuoda tase-erätunnisteita tase-erätunnisterekisteriin CSV-sisäänlukutiedostolla. Olemme lisänneet myös Tuo-painikkeen taakse mallitiedoston, jota voidaan käyttää pohjana tuotaessa tase-erätunnisteita rekisteriin.

Sisään luettavan tiedoston ja sisään luettavien tase-erätunnisteiden validoinnit ovat seuraavat:

  • Nimi ei saa olla jo olemassa rekisterissä
  • Nimen max pituus on 255 merkkiä
  • Tuontitiedostossa voi olla enintään 100 tase-erätunnistetta
  • Tuontitiedoston pitää olla CSV-muotoinen

Tase-erittely (Muutokset uuden tilikartan Procountor-ympäristöihin)

Mistä tiedän, onko Procountor-ympäristössäni uusi tilikartta?

Procountor-ympäristössäsi on uusi tilikartta, mikäli pääset siirtymään ympäristössä Tilikartta (uusi) -näkymälle. Mikäli ympäristössä on käytössä uusi tilikartta, näkymälle päästään siirtymään valitsemalla Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikartta (uusi). Procountor ympäristöt, joissa on uusi tilikartta ovat joko hiljattain uudella tilikartalla perustettuja tai vaihtoehtoisesti ympäristö on migratoitu uuteen tilikarttaan. Migraatiot aloitetaan syksyn 2021 aikana ja tiedotamme niistä erikseen.

Lisätietoja Procountorin tilikarttauudistuksesta löydät täältä.

Alla luetellut tase-erittelyominaisuudet tulevat käyttöön, kun ympäristössä on uusi tilikartta.

Hae avoimet laskut -asetus Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä

Olemme lisänneet mahdollisuuden laittaa päälle Hae avoimet laskut -asetus Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä, mikäli kyseinen tili on laitettu oletustiliksi myyntisaamiset-, ostovelka-, verovelka-, ennakonpidätys- tai arvonlisäverovelkatiliksi. Aikaisemmin Hae avoimet laskut -asetus oli mahdollista laittaa päälle vain tileille: 1700, 2880, 2920, 2930 ja 2935. Nyt myös vaihdetulle oletustilille on mahdollista laittaa Hae avoimet laskut -asetus päälle, jolloin automaattinen tase-erittely tehdään asetuksen mukaan.

Esimerkki: Käyttäjä vaihtaa myyntisaamistilin oletustilin 1700 tiliksi 1710. Tällöin on mahdollista laittaa automaattiseen tase-erittelyn asetuksissa (Tasetilien asetukset tase-erittelylle) tilille 1710 Hae avoimet laskut asetus päälle ja tilille 1700 muuttuu oletusasetukseksi Hae avoimet tase-erät. 1700 tilille ei ole enää mahdollista laittaa asetus Hae avoimet laskut päälle, koska se ei ole enää myyntisaamistilin oletustili. Sama periaate koskee myös ostovelka-, verovelka-, ennakonpidätys- ja arvonlisäverovelkatilejä.

Lisätietoja näkymästä ja näkymän asetuksista löydät Procountorin ohjekirjasta.

Oletusasetukset Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä

Jatkossa Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymän oletusasetuksia pystyy muuttamaan sellaisiksi, että ne vastaavat parhaiten sitä tapaa, jolla automaattisen tase-erittely halutaan tehdä. 

Lisätietoja näkymästä ja näkymän asetuksista löydät Procountorin ohjekirjasta.

Automaattinen tase-erittely

Olemme muuttaneet automaattisen tase-erittelyn käsittelyä siten, että jatkossa automaattinen tase-erittely ei enää poista tilin erittelyrivejä, jos tilille ei ole määritetty mitään asetuksia automaattista tase-erittely varten Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä.

Procountorin minimilaskutus

Jatkossa Procountorin käytöstä muodostuvaa laskua ei lähetetä, jos sen summa on vähemmän kuin 10 euroa. Kun käytöstä aiheutuvat kulut ovat vähintään 10 euroa, lasku lähetetään ja se saattaa siksi koostua useamman kuukauden veloituksista.

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Olemme vaihtaneet Vain API-kirjautuminen käyttöoikeusrajoitteen nimen muotoon Salli vain M2M-kirjautuminen APIin. Muutoksen tarkoituksena on, että uusi nimi kuvaa paremmin rajoitteen toimintaa. Rajoitteen ollessa valittuna, käyttäjä pystyy kirjautumaan Procountoriin ainoastaan API-rajapinnassa M2M-autentikaatiomenetelmää käyttäen.

Procountor versio 56.0: Rajoitukset käyttäjäoikeuksiin

Palkanlaskenta

Palkansaajien tapaturmavakuutusmaksuprosenttien päivitys vuodenvaihteessa

Viime vuonna luotaessa tammikuun palkkalistaa joulukuun puolella Procountor muistutti palkansaajien tapaturmavakuutusmaksuprosenttien päivittämisestä. Nyt Procountor tarjoaa myös listan palkansaajista, joilla on eri prosentti kuin yrityksen asetuksissa. Voit päivittää prosentit suoraan palkkalistaa luodessa ja uudet prosentit siirtyvät palkansaajien tietoihin. Mikäli palkansaaja ei ole enää erityistapaturmavakuutusmaksuprosentin piirissä, voit päivittää tilalle saman prosentti kuin yrityksen asetuksissa, ja palkansaaja ei enää ilmesty tälle listalle, vaan päivittyy kuten muutkin palkansaajat.

Maksupäivän muuttaminen

Olemme estäneet palkkojen maksupäivän muuttamisen, mikäli maksupäivää muutettaessa myös vuosi vaihtuu. Palkkalistan luontivaiheessa maksupäivän vaihto onnistuu myös vuoden vaihtumisen osalta.

Muutoksella varmistamme sen, että palkkalaskelmilla on oikeat vakuutusmaksuprosentit.

Mikäli on tarvetta muuttaa palkkalaskelmilla maksuvuotta, tulee luoda uusi palkkalista.

Käytettävyysparannukset

Myynnin raportointi

Olemme kehittäneet Myynnin raportointia sitenettä jatkossa useampaan ryhmään kuuluva asiakas näkyy kaikissa ryhmissä, joihin ko. asiakas kuuluu. Useampia ryhmiä valittaessa asiakkaan myyntiä ei kuitenkaan näytetä moninkertaisena.

Myynnin raportoinnin PDF-tuloste listaa jatkossa tuotteet useammalle sivulle sen sijaan, että kaikki tuotteet koetettaisiin listata samalle sivulle.

Lisää Myynnin raportoinnista pääset lukemaan Procountorin ohjekirjasta.

Dimensiokohtainen käyttöoikeusrajoitus matka- ja kululaskujen hyväksymiskierrossa

Aiemmin käytettäessä dimensiokohtaisia käyttöoikeusrajauksia, matka-/kululaskun tarkistaja/hyväksyjä ei nähnyt laskua, jossa oli rajatut dimensiot.

Jatkossa, mikäli käyttäjä on merkitty tarkistajaksi/hyväksyjäksi, hän näkee matka-/kululaskun, vaikka hänellä olisi rajatut dimensio-oikeudet.

Palkkalajit ja palkkalaskelman muokkaus

Käytettäessä palkkalajeja 1004 Tuntipalkka ja 1012 Henkilökohtainen palkanosa palkkaperusteella, kokonaistuntipalkka ei toiminut oikein, mikäli käytettiin lukumääränä nollaa. Nollaa käytetään usein tilanteessa, jossa tunnit tuodaan toisesta järjestelmästä palkkalistalle. Olemme nyt korjanneet tilanteen.

Jatkossa palkkalaskelmaa ei voi enää muokata, mikäli tilikausi, jolla palkkalaskelma on, on suljettu. Tilikausi tulee avata, jotta palkkalaskelmaa voi muokata.

Kuittienhallinta

Jatkossa Kuittienhallinnan muokkaustyökalu sallii negatiiviset arvot Hinta -kentässä.

Katso versiopäivityswebinaarin tallenne

Webinaarissa käsitellään versiopäivityksen myötä tulevia uusia ominaisuuksia konkreettisesti Procountorissa.