• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Avoin yhtiö – mitä tarkoittaa avoin yhtiö?

Avoin yhtiö on yhtiömuoto, jossa kaksi tai useampi henkilö perustaa yhdessä yhtiön ja toimii sen osakkaana. Avoin yhtiö on joustava yhtiömuoto, joka sopii erityisesti pienille yrityksille ja perheyrityksille.

Avoin yhtiö perustetaan yhtiösopimuksella, joka sisältää yhtiön perustamisen edellytykset, osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet, yhtiön tarkoituksen ja toiminnan sekä osakkaiden vastuun yhtiön veloista ja velvoitteista. Yhtiön nimi muodostetaan yleensä osakkaiden nimistä, esimerkiksi Matti ja Maija Meikäläinen Avoin yhtiö.

Avoin yhtiö on verotuksellisesti läpinäkyvä yhtiömuoto, joka tarkoittaa, että yhtiö ei maksa tuloveroa, vaan osakkaiden tulee ilmoittaa yhtiön tulot ja menot henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Ay:n ja ky:n tulovero lasketaan yhtymälle mutta verotetaan yhtiömiesten henkilökohtaisessa verotuksessa. Verotettava osuus jaetaan yhtiömiehille yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla.

Yhtiösopimuksessa voidaan sopia, että tulo-osuudet jaetaan esim. työpanoksen perusteella tai tasajakona.

Osakkaat vastaavat yhtiön veloista henkilökohtaisesti ja yhtiön varoja voidaan käyttää osakkaiden henkilökohtaisiin velkoihin.

Jos yhtiökumppanisi tekee epäedullisia liiketoimia sinun selkäsi takana, voit myös itse joutua vaikeuksiin. Siksi avoimen yhtiön perustaminen vaatii aina suurta keskinäistä luottamusta yhtiökumppanien kesken. Tämä on yksi olennaisimmista syistä, joiden takia avoin yhtiö on Suomessa melko vähän käytetty yhtiömuoto. 

Osakkaat voivat olla yksityishenkilöitä tai yrityksiä, ja heillä on yhtäläinen vastuu yhtiön velvoitteista. Osakkaat voivat myös tuoda yhtiöön oman osaamisensa ja työpanoksensa vastineeksi omistusosuuksista. Avoin yhtiö ei tarvitse vähimmäispääomaa, mutta osakkaat voivat halutessaan sijoittaa yhtiöön pääomaa. Perustamiseen tarvitset rekisteröintimaksua varten 240 euroa.

Avoin yhtiö on joustava yhtiömuoto, joka mahdollistaa nopean päätöksenteon ja vapaan omistajuuden. Osakkaat voivat helposti lisätä uusia osakkaita tai poistaa vanhoja, mikäli he haluavat myydä osuutensa yhtiöstä.

Avoin yhtiö sopii erityisesti pienille yrityksille, joissa osakkaat ovat yleensä myös yhtiön johtajia ja päättäjiä. Avoin yhtiö voi toimia esimerkiksi perheyrityksenä, jossa perheenjäsenet toimivat yhdessä yhtiön hyväksi. Yhtiömuoto voi myös olla hyvä vaihtoehto aloittaville yrityksille, joilla ei ole vielä suurta pääomaa tai kokemusta yhtiömuodoista.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle