• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Yhtiömuoto – mitä tarkoittaa yhtiömuoto?

Yhtiömuoto tarkoittaa juridista rakennetta, jonka mukaan yritys tai organisaatio on perustettu ja joka määrittää sen oikeudelliset ja taloudelliset velvoitteet sekä omistajien vastuut. Yhtiömuodon valinta on tärkeä osa yrityksen perustamista, sillä se vaikuttaa muun muassa yrityksen verotukseen, omistajien vastuisiin ja yrityksen hallintoon.

Suomessa yleisimpiä yhtiömuotoja ovat osakeyhtiö (Oy), avoin yhtiö (Ay), kommandiittiyhtiö (Ky) ja yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi. Lisäksi on olemassa muita yhtiömuotoja kuten osuuskunta ja voittoa tavoittelemattomat yhdistykset.

 1. Osakeyhtiö (Oy): Osakeyhtiö on yksi yleisimmistä yhtiömuodoista Suomessa. Siinä omistajien vastuu rajoittuu heidän osakkeisiinsa eli sijoittamaansa pääomaan. Osakeyhtiö voi olla julkinen (plc) tai yksityinen (ltd). Julkiset osakeyhtiöt voivat listautua pörssiin ja niiden osakkeita voidaan ostaa ja myydä vapaasti. Yksityisten osakeyhtiöiden osakkeiden myyntiä ja ostoa säännellään tiukemmin.
 2. Avoin yhtiö (Ay): Avoimessa yhtiössä vähintään kaksi yhtiömiestä harjoittaa yhteistä elinkeinotoimintaa. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti vastuussa yhtiön veloista ja sitoumuksista. Tämä tarkoittaa, että yhtiömiehillä on rajaton vastuu yhtiön veloista.
 3. Kommandiittiyhtiö (Ky): Kommandiittiyhtiö on yhtiömuoto, jossa on sekä vastuunalaisia yhtiömiehiä että äänettömiä yhtiömiehiä. Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti vastuussa yhtiön veloista, kun taas äänettömien yhtiömiesten vastuu rajoittuu heidän sijoittamaansa pääomaan.
 4. Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi: Toiminimi on yksinkertaisin ja pienin yhtiömuoto, jossa yritystoimintaa harjoittaa yksi henkilö ilman erillistä juridista yksikköä. Toiminimessä elinkeinonharjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja sitoumuksista.

Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat useat tekijät kuten yrityksen koko, toimiala, omistajien määrä ja heidän halunsa ottaa riskiä. Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat myös eri yhtiömuotojen verotukselliset ja hallinnolliset erot.

Osakeyhtiössä verotus kohdistuu sekä yhtiöön että osakkeenomistajiin. Yhtiö maksaa yhteisöveroa tuloksestaan, kun taas osakkeenomistajat maksavat pääomatuloveroa osingoista ja osakkeiden myyntivoitoista. Osakeyhtiön etuna on rajoitettu omistajien vastuu, mikä voi houkutella sijoittajia ja suojata omistajien henkilökohtaista omaisuutta.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä verotus kohdistuu suoraan yhtiömiehiin, jotka maksavat ansiotuloveroa yhtiön tuloksesta. Näissä yhtiömuodoissa yhtiömiehet voivat vähentää tappioitaan henkilökohtaisessa verotuksessaan. Toisaalta avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön omistajilla on rajaton tai osittainen henkilökohtainen vastuu, mikä voi lisätä riskiä.

Toiminimen verotus kohdistuu suoraan elinkeinonharjoittajaan, joka maksaa ansiotuloveroa yritystoiminnan tuloksesta. Toiminimessä elinkeinonharjoittaja vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Yhtiömuodon valinnassa on tärkeää huomioida paitsi taloudelliset ja verotukselliset näkökohdat, myös hallinnolliset vaatimukset, kuten tilinpäätös- ja rekisteröintivelvollisuudet. Osakeyhtiöille on asetettu tiukemmat hallinnolliset vaatimukset kuin esimerkiksi toiminimille. Tämä voi vaikuttaa yrityksen perustamis- ja ylläpitokustannuksiin.

Lopulta yhtiömuodon valinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa yrityksen toimintaan, omistajien vastuisiin ja verotukseen. Yrittäjän kannattaa harkita eri yhtiömuotojen etuja ja haittoja sekä konsultoida asiantuntijoita, kuten kirjanpitäjiä, veroneuvojia ja lakimiehiä, ennen päätöksen tekemistä. Lue lisää yritysmuodoista ja yrityksen perustamisesta.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle