• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Osuuskunta – mitä tarkoittaa osuuskunta?

Osuuskunta on yhtiömuoto, jossa jäsenet eli osuuskunnan omistajat harjoittavat taloudellista toimintaa yhteiseksi hyödyksi. Osuuskunta perustuu yhteisöllisyyteen ja demokraattiseen päätöksentekoon, ja se voi toimia monilla eri aloilla, kuten kaupan, palvelujen, tuotannon ja asumisen parissa.

Osuuskunnan jäsenet voivat olla yksityishenkilöitä, yrityksiä tai muita oikeushenkilöitä. Osuuskunnassa jäsenet maksavat jäsenmaksun eli sijoittavat osuuspääomaa, ja heillä on yksi ääni osuuskunnan päätöksenteossa riippumatta siitä, kuinka paljon pääomaa he ovat sijoittaneet. Osuuskunta voi maksaa jäsenilleen ylijäämää eli voittoa osuuksien mukaisesti, mutta se voi myös käyttää voiton yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osuuskunnan hallinto koostuu yleensä yhtiökokouksesta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiökokous on osuuskunnan korkein päätöksentekoelin, johon kaikki jäsenet osallistuvat. Hallitus vastaa osuuskunnan hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, kun taas toimitusjohtaja johtaa osuuskunnan operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Osuuskunnan jäsenten vastuu yhtiön veloista ja sitoumuksista on rajoitettu heidän sijoittamaansa osuuspääomaan. Osuuskunnan verotus kohdistuu sekä yhtiöön että jäseniin. Osuuskunta maksaa yhteisöveroa tuloksestaan, kun taas jäsenet maksavat pääomatuloveroa ylijäämästä eli voitosta.

Osuuskunnan perustaminen vaatii perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamisilmoituksen tekemisen. Osuuskunta rekisteröidään kaupparekisteriin ja sillä on oltava vähintään kolme perustajajäsentä.

Osuuskunta on joustava ja demokraattinen yhtiömuoto, joka sopii erityisesti yhteisöllisiin tarkoituksiin ja yhteistoimintaan perustuviin liiketoimintoihin. Osuuskunnan etuna on jäsenten rajoitettu vastuu, yhteisöllinen päätöksenteko ja mahdollisuus jakaa voittoa jäsenille tai käyttää sitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle