• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Osakeyhtiö (Oy) – mitä tarkoittaa osakeyhtiö?

Osakeyhtiö (Oy) on yksi yleisimmistä yhtiömuodoista Suomessa ja se on erillinen juridinen yksikkö, jolla on oma oikeushenkilöllisyys. Osakeyhtiö on perustettu osakkeiden muodossa olevalla pääomalla, ja osakkeenomistajien vastuu yhtiön veloista ja sitoumuksista rajoittuu heidän osakkeisiinsa eli sijoittamaansa pääomaan.

Osakeyhtiö voi olla joko yksityinen (Oy) tai julkinen (Oyj). Yksityisessä osakeyhtiössä osakkeiden myyntiä ja ostoa säännellään tiukemmin, eikä niitä yleensä voi ostaa ja myydä vapaasti. Julkiset osakeyhtiöt voivat listautua pörssiin, jolloin niiden osakkeita voidaan ostaa ja myydä julkisesti.

Osakeyhtiö perustetaan rekisteröimällä se kaupparekisteriin ja maksamalla osakepääoma, joka on vähintään 2 500 euroa. Osakeyhtiön perustamisessa tarvitaan perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus.

Osakeyhtiössä verotus kohdistuu sekä yhtiöön että osakkeenomistajiin. Yhtiö maksaa yhteisöveroa tuloksestaan, kun taas osakkeenomistajat maksavat pääomatuloveroa osingoista ja osakkeiden myyntivoitoista. Osakeyhtiöllä on velvollisuus laatia tilinpäätös ja toimintakertomus jokaiselta tilikaudelta.

Osakeyhtiön hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous on osakeyhtiön korkein päätöksentekoelin, johon osakkeenomistajat osallistuvat. Hallitus puolestaan vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakeyhtiön etuna on rajoitettu omistajien vastuu, mikä voi houkutella sijoittajia ja suojata omistajien henkilökohtaista omaisuutta. Osakeyhtiö on suosittu yhtiömuoto etenkin kasvaville ja laajentuville yrityksille, mutta se sopii myös pienemmille yrityksille, jotka haluavat erottaa yrityksen taloudelliset velvoitteet omistajien henkilökohtaisista velvoitteista.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle