• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Controller (talouspäällikkö) – mitä tarkoittaa controller?

Controller (tai talouspäällikkö) on yrityksen taloushallinnon ammattilainen, joka vastaa talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Controllerin tehtävänä on varmistaa, että yrityksen taloudelliset prosessit ovat tehokkaita, luotettavia ja noudattavat lakeja sekä säädöksiä. Controllerin rooli voi vaihdella yrityksen koosta ja toimialasta riippuen, mutta yleensä hänen vastuualueisiinsa kuuluvat seuraavat tehtävät:

 1. Taloussuunnittelu ja budjetointi: Controller vastaa yrityksen talousarvion laatimisesta ja sen noudattamisen seurannasta. Hän auttaa myös yrityksen johtoa asettamaan taloudellisia tavoitteita ja suunnittelemaan strategioita niiden saavuttamiseksi.
 2. Raportointi ja analyysi: Controller kerää, analysoi ja raportoi taloudellista tietoa yrityksen johdolle ja sidosryhmille, kuten osakkeenomistajille. Tähän kuuluu esimerkiksi kuukausi-, kvartaali- ja vuosiraporttien laatiminen sekä taloudellisten tunnuslukujen analysointi.
 3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: Controller varmistaa, että yrityksen taloudelliset prosessit ovat tehokkaita ja noudattavat lakeja sekä säädöksiä. Hän myös tunnistaa ja arvioi taloudellisia riskejä sekä suunnittelee toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.
 4. Verotus ja lakisääteiset velvoitteet: Controller huolehtii siitä, että yrityksen veroilmoitukset ja muut lakisääteiset raportointivelvoitteet täytetään ajallaan ja oikein.
 5. Taloushallinnon kehittäminen: Controller osallistuu yrityksen taloushallinnon prosessien ja järjestelmien kehittämiseen sekä etsii jatkuvasti tapoja parantaa talouden seurantaa, raportointia ja analysointia.

Controller toimii usein tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon, kirjanpidon, talousosaston ja muiden sidosryhmien kanssa. Hänellä on tärkeä rooli yrityksen taloudellisen menestyksen varmistamisessa ja päätöksenteon tukemisessa taloudellisen tiedon avulla.

Helpompaa arkea ja vähemmän toistuvia taloushallinnon rutiineja fiksulla Procountorilla

 • Automatisoi ja selkeytä talouttasi
 • Vaivatonta yhteistyötä eri osapuolten kanssa
 • Sopii yritysmuodosta ja -koosta riippumatta

Takaisin etusivulle