Jussi Räsänen / 22.03.2023

Yrityksen taloushallinto selkokielellä

Taloushallinto mielletään usein kapeasti pelkäksi kirjanpidoksi. Taloushallinto on kuitenkin laajempi käsite kuin laissa säädetty kirjanpitovelvollisuus, sillä siihen liittyvät kaikki yrityksen talouteen liittyvät asiat.

Lahti ja Salminen (2008) listaavat taloushallinnon osa-alueet seuraavasti:

Yllä olevien osa-alueiden kautta taloushallinto koskettaa jollain tavalla yrityksen kaikkia toimintoja ja lähes jokaista henkilöä. Taloushallinto on kiinteä osa liiketoimintaa, jonka avulla onnistut taloudellisten tavoitteiden seurannassa ja saavuttamisessa.

Tämän kirjoituksen luettuasi ymmärrät taloushallinnon tärkeimmät käsitteet ja saat kokonaiskuvan siitä, mitä moderni taloushallinto yrityksessä tarkoittaa.

Tulitko tänne, sillä etsit itsellesi ratkaisua taloushallintoon? Siirry lukemaan artikkelimme Suomen suosituimmasta kirjanpito-ohjelmasta Procountor Taloushallinnosta.

Kirjanpito

Yrityksen kirjanpidolla tarkoitetaan kirjanpitolaissa määrättyä velvollisuutta pitää kirjaa yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista, veloista sekä vuosittaisen tilinpäätöksen tekemistä. 

Kirjanpitoon kerätään kaikki liiketoiminnasta syntyvät kuitit, sopimukset ja tositteet. Kirjanpidon on oltava siten ajan tasalla, että siitä voidaan tehdä kausivero- ja muut ilmoitukset veroviranomaiselle sekä lainmukaiset ilmoitukset muita tarkoituksia varten. 

Kirjanpito auttaa yritystä muun muassa: 

 • Budjetoimaan oikeiden lukujen ja ajantasaisen tiedon valossa 
 • Tarkastelemaan yritystoiminnan suuntaa matkan varrella 
 • Perustelemaan merkittäviä investointipäätöksiä

Tilitoimistot kirjanpidon kumppanina

Tilitoimisto hoitaa puolestasi kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen, säilyttää kirjanpitoaineiston ja tarjoaa myös neuvontaa yrityksesi erilaisiin tarpeisiin. Tällöin voit keskittyä asiakkaiden palvelemiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjanpito-ohjelman avulla yrityksen ja kirjanpitäjän yhteistyö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, koska ohjelmassa työnjako voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Osa yrittäjistä haluaa hoitaa taloushallintoon liittyviä tehtäviä laajemmin itse, kun taas toiset ulkoistavat mielellään suurimman osan tehtävistä kirjanpitäjälleen.

Kirjanpito-ohjelmisto joustaa näiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Esimerkiksi myynti– ja ostolaskujen käsittely, matkalaskut ja palkanmaksu onnistuvat yhdestä ohjelmasta.

Jos etsit itsellesi kirjanpitäjää, voit hyödyntää SuomenTilitoimistot.fi -hakuportaalia. Löydät sieltä kaikki nykyaikaiset tilitoimistot, jotka käyttävät asiakkaidensa kanssa Procountorin yhteiskäyttöisiä sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja.

Laskutus

Kuvassa täti laskuttaa

Kaikki yritykset tarvitsevat toimivan laskutuksen. Pienyrityksen kannattaa ottaa käyttöön helppokäyttöinen, netissä toimiva laskutusohjelma, joka sisältää kaikki tarpeisiin sopivat laskutuksessa tarvittavat työkalut.

Sähköinen laskutus mahdollistaa tehokkaan laskutuksen, eikä sen hoitaminen itse tuota useimmille yrittäjille vaikeuksia. Lain mukaan laskun vastaanottaja voi edellyttää laskun lähettäjää lähettämään laskun verkkolaskuna, joten nykyään sinulla tulisi olla valmius verkkolaskun lähettämiseen.

Mikä on hyvä laskutusohjelma?

Tähän ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, vaan se riippuu yrityksesi tarpeista. Aloittavalla yrityksellä laskutus voi olla  hyvin erilaista kuin isommalla yrityksellä. 

Myös yrityksen toimiala, toiminnan kansainvälisyys ja kuluttaja-asiakkaiden määrä määrittävät tarpeita. Hyvä laskutusohjelma täyttää seuraavat kriteerit: 

 • Järkevä hinta suhteessa ominaisuuksiin 
 • Helppokäyttöinen ja toimii hyvin myös mobiilissa 
 • Kaikki tarvittavat ominaisuudet yrityksen tarpeisiin 
 • Luotettava 
 • Osaava asiakaspalvelu

Lue artikkeli yrityksen.perustaminen.net -sivulta: Ilmainen laskutusohjelma pienyrittäjälle: Esittelyssä 10 suosittua vaihtoehtoa

Ostolaskut

Kuvassa maksetaan ostolaskuja

Ostolaskut ovat laskuja yrityksen ostamista hyödykkeistä tai palveluista. Lasku muodostaa ostajalle ostovelan, mutta vastaavasti laskun lähettäjän näkökulmasta kyse on myyntilaskusta. 

Myynti- ja ostolaskut muodostavat usein yrityksen pääkirjanpidon.

Nykyään lähes kaikki ostolaskut Suomessa ovat sähköisiä. Sähköinen lasku voi olla sähköpostilasku, verkkolasku tai myös paperinen lasku, joka on lähetetty sähköisestä palvelusta ja päätyy paperisena versiona asiakkaan postilaatikkoon.

Matkalaskut ja kululaskut

Nainen maksaa kululaskua kuvassa

Matkalaskulla työntekijä perii työnantajaltaan työ- tai virkamatkasta aiheutuneita henkilökohtaisia kuluja itselleen takaisinmaksettaviksi.

Matkalaskujärjestelmää voidaan käyttää myös kululaskujen eli ns. pienhankintojen käsittelyyn.

Matkakustannukset todistetaan kuiteilla matkalipuista, ruokailuista, majoituksesta sekä muista työmatkaan liittyneistä kuluista. Matkan aikana kertyneet olennaiset tositteet tulisi siis kerätä talteen tai kuvata.

Matkalaskulle ei olemassa tarkkaa ja ennalta määriteltyä muotoa, vaan käytännöt vaihtelevat. 

Lähtökohtaisesti matka- ja kululaskusta pitäisi löytyä seuraavat tiedot: 

 • Kuka matkusti, mistä syystä ja milloin? 
 • Minne matkustit ja kauanko se kesti?
 • Millä kulkuneuvolla matkaa taitettiin? 
 • Oliko kyydissä muita henkilöitä työasioissa?

Kuittien kuvaus, matkalaskun tekeminen ja siirtäminen kirjanpitoon on helpointa siihen suunnitellulla ohjelmistolla, kuten eTaskulla tai Procountorin mobiililla.

Palkanlaskenta

Nainen maksaa palkkaa tietokoneen ääressä

Palkanlaskennan vaiheet ovat palkkatapahtumien käsittely, maksatus, raportointi ja arkistointi. Moderni palkanlaskenta perustuu toimiviin sähköisiin prosesseihin.

Procountoriin sisältyy palkkaosio, jossa voidaan ylläpitää henkilö- ja palkkatietoja, laskea ja maksaa palkkoja sekä lähettää palkkoihin liittyvät ilmoitukset. Palkkalaskelmat voidaan lähettää ohjelmasta palkansaajille, tai palkansaajat voidaan lisätä käyttäjiksi Procountoriin, jolloin he pääsevät näkemään omat palkkalaskelmansa Procountorissa tai Procountor Mini -sovelluksen kautta. Kun palkat on muodostettu ja hyväksytty, tiedot siirtyvät automatisoidusti kirjanpitoon, palkkaraporteille ja palkkailmoituksille.

Lue lisää palkanmaksusta työsopimuslain mukaan artikkelistamme.

Laskentatoimi ja raportointi

Kuvassa tehdään laskentatointa ja raportoidaan

Taloushallinnon tarkoituksena on seurata

yrityksen taloudellisia tapahtumia, jotta ne voidaan raportoida sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Näiden sidosryhmien tarpeiden mukaisesti taloushallinnon voi jakaa sisäiseen eli johdon laskentatoimeen ja ulkoiseen eli yleiseen laskentatoimeen.

 • Ulkoinen laskentatoimi tuottaa tietoa ulkopuolisten sidosryhmien kuten omistajien, viranomaisten, työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden tarpeeseen. 
 • Sisäinen laskentatoimi (johdon laskentatoimi) tuottaa taloudellista tietoa organisaation johdolle.

Raportointi on sähköisessä taloushallinnossa vaivatonta, sillä modernissa kirjanpito-ohjelmassa voit tarkastella raportteja ohjelmasta käsin. Saat ne myös haluamassasi tiedostomuodossa ulos eteenpäinlähettämistä varten.

 Procountorista löydät muun muassa:

 • Kirjanpitoraportit
 • Myynnin raportit
 • Kulujen ja palkkojen raportointi
 • Dimensioraportit
 • Maksuraportit
 • Rekisteri- ja varastoraportit
 • Joustavat raporttikaavat

Ulkoinen laskentatoimi

Ulkoisen laskentatoimen tehtävänä on tuottaa tietoa ulkoisille sidosryhmille, kuten omistajille, sijoittajille, verottajalle ja muille viranomaisille, yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja henkilökunnalle.

Ulkoisen laskentatoimen tärkeimmät raportit ovat tilinpäätös ja toimintakertomus. 

Tilinpäätös perustuu kirjanpitoon. Tilinpäätöksen keskeiset laskelmat ovat tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Siirry tämän artikkelin kohtaan, josta voit lukea lisää tilinpäätöksestä.

Sisäinen laskentatoimi (johdon laskentatoimi)

Johdon laskentatoimen tehtävänä on tuottaa  johdon päätöksenteon tueksi laskelmia ja analyyseja. Johdon laskentatointa voidaan kutsua myös operatiiviseksi tai sisäiseksi laskentatoimeksi.

Johdon tehtävät jakaantuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen sekä tulosten tarkkailuun ja valvontaan. Tehtävät muodostavat kehän, jossa tulosten tarkkailu ja valvonta tuottavat palautteita suunnitteluun.

Operatiivisen laskentatoimen laskelmat voidaan jakaa suunnittelulaskelmiin, tavoite- ja vaihtoehtolaskelmiin ja tarkkailulaskelmiin.

 • Suunnittelulaskelmista keskeisin on budjetti eli talousarvio. 
 • Tavoite- ja vaihtoehtolaskelmia ovat esim.
  • Kustannuslaskennan ennakkokalkyylit
  • Hinnoittelulaskelmat
  • Toimintavaihtoehtojen kannattavuuslaskelmat
  • Investointien vaihtoehtolaskelmat

Tarkkailulaskelmia ovat tulosennusteet, tuloslaskelmat ja kustannuslaskennan jälkikalkyylit.

Tilinpäätös

Setä tilinpäätöshommissa

Tilinpäätös on päättyneeltä tilikaudelta laadittava laskelma ja tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuus, joka selvittää yrityksen tai organisaation tuloksen ja varallisuusaseman. 

Tilinpäätös laaditaan aina tilikausittain (tavallisesti 12 kk) ja se pitää toimittaa kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee sisältää:

 • Tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman
 • Tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen
 • Varojen hankintaa ja niiden käyttöä selvittävän rahoituslaskelman (jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus)
 • Toimintakertomuksen (jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus)
 • Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot, eli liitetiedot

Kirjanpitoa ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaperiaatteita säätelevät kirjanpitolaki, verotukseen liittyvät lait sekä hyvä kirjanpitotapa. Tilintarkastajien tehtävä on tarkastaa onko yhteisön tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se riittävät ja oikeat tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Lue kattavampi artikkelimme tilinpäätöksestä. Siinä vastataan useimpiin kysymyksiin aiheesta.
Tässä ohjeessa käydään läpi tarvittavat toimenpiteet ja työjärjestys tilinpäätöksen luomiseksi Procountorissa.

Tuloslaskelma 

Tuloslaskelma kertoo tiivistetysti yrityksen toiminnasta, yrityksen tuloista ja menoista sekä  liiketoiminnan tuloksen tilikaudelta. Se antaa kuvan yrityksen toiminnan tuloksesta ja jatkamisen edellytyksistä.

Tuloslaskelman tärkeimmät luvut ovat liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos. 

 • Yksinkertaistettuna liikevaihto tarkoittaa tilikauden aikana myytyjen tuotteiden tai palveluiden summaa, josta on vähennetty verot. 
 • Liikevoitto ilmoittaa liikevaihdon, ostojen, henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen sekä poistojen erotuksen eli toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja veroja. 
 • Tilikauden tulos saadaan, kun liikevoitosta vähennetään vielä rahoitustuotot ja -kulut, saadut ja maksetut korot sekä verot.

Tase

Tase kertoo yrityksen varallisuustilanteen, eli paljonko yrityksellä on varoja ja velkoja.

Se kertoo kaluston ja varaston arvon sekä yrityksen saatavat ja käytettävissä olevan muun varallisuuden. 

Taseesta nähdään myös, missä suhteessa yrityksellä on osakkaiden sijoittamaa omaa pääomaa, toiminnan kautta synnytettyä pääomaa ja ulkopuolista rahoitusta. Taseelta on myös selvitettävissä yrityksellä olevien saamisten määrä. Joillain toimialoilla laskutusajat saattavat olla pitkiä.

Lue lisää tuloslaskelmasta ja taseesta Accountorin kirjoittamasta artikkelista

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on maksu- tai suoriteperusteella laadittu rahavirtalaskelma, joka kertoo rahan liikkeet tilikauden aikana. 

Rahoituslaskelma kertoo havainnollisesti, mihin asti yrityksen tulorahoitus riittää. Rahoituslaskelmia ovat maksuperusteinen kassavirtalaskelma ja suoriteperusteinen käyttöpääomavirtalaskelma eli liikepääomavirtalaskelma. Rahoituslaskelma sisältyy tilinpäätökseen.

Velvollisuus laatia rahoituslaskelma koskee ainoastaan suuryrityksiä ja listattuja yhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä.

Suurina pidetään kirjanpitolain mukaan yrityksiä, joilla sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi rajaa:

1) taseen loppusumma 20 000 000 euroa; 

2) liikevaihto 40 000 000 euroa; 

3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä

Toimintakertomus

Toimintakertomus on dokumentti, joka suurimpien yhtiöiden tulee laatia samalla tilinpäätösten kanssa. Se ei ole kuitenkaan osa tilinpäätöstä, vaikka se voidaan laittaa tilinpäätöksen liitteeksi. Osakeyhtiön toimintakertomuksessa tulee aina ilmoittaa osakeyhtiölaissa edellytetyt tiedot. Se ei siis vapaamuotoinen kertomus yhtiön toiminnasta.

Toimintakertomuksen samoin kuin tilinpäätöksen on oltava määrämuotoinen, sillä niiden esittämän tiedon on oltava vertailukelpoista kaikkien muiden toimintakertomusten kanssa.

Tilintarkastus

Kaksi naista tekemässä tilintarkastusta

Tilintarkastuksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen luotettavuutta. Lakisääteinen tilintarkastus sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen sekä mahdollisen toimintakertomuksen tarkastuksen. 

Tarkoituksena on varmistua, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta lain asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tilintarkastajan valitsee yrityksen ylin päättävä elin, esimerkiksi osakeyhtiössä omistajia edustava yhtiökokous. Tilintarkastajaksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja HT tai KHT.

Tältä sivulta voit löytää yrityksellesi pätevän tilintarkastajan, joka on osoittanut Procountor-osaamisensa: Löydä osaava Procountor-tilintarkastaja

Tilintarkastuksen rajat

Tilintarkastuslaissa on asetettu milloin yrityksen on huolehdittava tilintarkastuksen hankkimisesta. Tilintarkastuslain mukaan jokaisen yhteisön on lähtökohtaisesti valittava tilintarkastaja.

Liikkeen-​ ja ammatinharjoittajan ei tarvitse kuitenkaan valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos alla mainituista rajoista vähintään yksi ylittyy:

 • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • liikevaihto (tai sitä vastaava tuotto) ylittää 200 000 euroa tai
 • yhtiön palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastusvelvollisuudesta voidaan määrätä muun muassa yhtiösopimuksessa, vaikka lain mukaan velvollisuutta ei olisikaan.

Sähköinen taloushallinto

Kuvassa täti hoitaa sähköistä taloushallintoa

Koko yrityksen taloushallinto ja kirjanpito osto- ja myyntilaskuista aina tilinpäätökseen asti on mahdollista hoitaa kokonaisuudessaan sähköisesti. Kun yritykselläsi on käytössä täysin sähköinen taloushallinnon järjestelmä, voit unohtaa papereiden pyörittelyn. Kaikki taloustiedot kuiteista lähtien ovat samassa ohjelmistossa aina reaaliaikaisesti nähtävissä ja tietoturvallisesti tallessa. Käyttöoikeuksin on mahdollista rajata sitä, kuka pääsee näkemään tai muokkaamaan tietoja.

Verkossa toimivalla Procountorilla onnistuvat muun muassa:

Procountor Taloushallinto kuvassa

Mitkä ovat sähköisen taloushallinnon tärkeimmät hyödyt?

Tehosta yrityksen taloushallinnon prosesseja ja säästä aikaa ja rahaa.

 • Aikaa säästyy olennaiseen

  Taloushallinnon sähköistäminen poistaa kahdenkertaista työtä ja automatisoi prosesseja. Jo kerran tietokoneella ollutta tietoa ei tarvitse välillä siirtää paperille ja tallentaa uudelleen. Aikaa säästyy myös ohjelmistojen välillä seilaamisesta, kun verkossa toimivalla ohjelmistolla voi hoitaa kaiken yrityksen taloushallintoon liittyvän kokonaisvaltaisesti.

  Myös tietojen etsiminen onnistuu nopeammin, kun materiaalit ovat sähköisessä muodossa tallessa tietoturvallisesti.

 • Yhteistyö tilitoimiston kanssa on tehokasta ja lisäarvoa tuottavaa

  Kun kaikki käyttävät samaa ohjelmaa, tietojen manuaalinen tallentaminen järjestelmästä toiseen ei ole enää tarpeen. Ajansäästö näkyy nopeasti alentuneissa kuluissa.

 • Ajantasaisuus

  Ohjelmistosta yrittäjä saa lähes reaaliaikaisen taloudenseurannan päätöstensä ja johtamisen tueksi. Lukujen avulla voit ennakoida tulevaisuutta menneeseen katsomisen sijasta. Raportit saa suoraan ohjelmistosta odottelematta ilman välikäsiä. Myös itse ohjelmisto on jatkuvasti ajan tasalla, koska ohjelmisto kehitetään jatkuvasti vastaamaan lain vaatimuksia ja taloushallinnon sähköistymistä.

 • Käytön vapaus

  Sähköinen taloushallintoohjelmisto toimii pilvipalveluna internetselaimessa. Näin ollen se on yrittäjän käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta – myös mobiililla.

 • Helppo myyntilaskutus

  Laskut saadaan lähtemään sähköisessä taloushallinnossa nopeasti asiakkaille, ja suoritukset tulevat yritykseen sitä myötä nopeammin sisään. Myyntilaskun laatimista nopeuttavat ohjelmistosta hyödynnettävät tuote- ja asiakasrekisterit. Rekisterit mahdollistavat monipuolisten myyntiraporttien laatimisen. Virheiden määrä laskee, kun myyntilaskujen käsittely automatisoituu.

 • Nopea matka- ja kululaskujen käsittely

  Työntekijä pääsee laatimaan matkalaskunsa itse ohjelmaan heti matkalta palattuaan, ja laskun hyväksyntä, maksaminen ja kirjanpito hoituvat niin ikään ohjelmistossa.

  Sähköisessä taloushallinnossa kuitteja ei tarvitse toimittaa tilitoimistoon, vaan kuitit saa skannattua laskun liitteeksi. Skannaus onnistuu esimerkiksi älypuhelimen sovelluksella, jolloin kuitin voi skannata ja tallentaa heti sen saadessaan. Riskiä kuitin hukkumisesta ole enää ole.

  Matka- ja kululaskujen laatiminen matkalaskureineen ja päivärahojen ja kilometrikorvausten ajankohtaisine enimmäismäärineen ovat valmiina taloushallinnon järjestelmässä ja kierrätys onnistuu myös vaivattomasti sähköisesti.

 • Tiliöintien automatisointi kirjanpidossa

  Sähköisen taloushallinnon perusajatuksena ovat tiliöintien automatisointi ja tiedon kahdenkertaisen tallennuksen poistuminen. Tositteiden taustalle voidaan muodostaa automaattisesti kirjanpidon tiliöinnit joustavien oletusten perusteella.

  Kirjanpidon automatisointi muuttaa kirjanpitäjän työn luonnetta: aiemmin aikaa vievät rutiinitehtävät voidaan hoitaa helposti ja taloushallinnon asiantuntijatehtäviin ja muihin tuottavampiin työtehtäviin jää enemmän aikaa.

 • Yrityksen taloushallinnon arkistointi helpottuu

  Verkossa toimivalla hjelmistossa laskut, tiliotteet, palkkalaskelmat ja muut tositteet ja raportit arkistoidaan automaattisesti sähköiseen arkistoon. Vanhojen tietojen hakeminen tarpeen tullen on vaivatonta ja onnistuu verkkopalvelusta missä tahansa, kun käytettävissä on tietokone ja verkkoyhteys. Monipuoliset hakuehdot helpottavat hakuja.

 • Paperiset kuitit voi unohtaa

  Voit tallentaa kuitit, tositteet ja laskut muutamalla klikkauksella älypuhelinsovelluksen avulla – aikaa säästyy, eikä kadonneita kuitteja tarvitse enää etsiä, kun kaikki kuitit ovat tallessa sähköisesti ja löydettävissä hakutoiminnolla.

 • Kustannustehokkuus

  Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto on kustannustehokas ratkaisu, koska pilvipalvelu ei vaadi ohjelmistoasennuksia eikä kalliita lisenssi- eikä palvelin-investointeja. Ohjelmistoveloitus perustuu käyttöön, ja saat veloituksetta käyttöösu rajattoman määrän käyttäjätunnuksia. Työt on mahdollista jakaa yrityksen sisällä joustavasti, kun työntekijöille voidaan antaa käyttöoikeuksia tarpeiden mukaan. Esimerkiksi matkalaskut asianomainen voi tehdä itse sijaan, että ilmoittaisi tiedot hallinnolle, joka veisi ne eteenpäin.

 • Virheet vähenevät

  Kirjaukset siirtyvät sähköisesti vaiheesta toiseen ja manuaalinen työskentely vähenee, mikä puolestaan pienentää virheiden syntymisen riskiä.

 • Kokonaisuus on valittavissa yrityksen tarpeiden mukaan

  Voit lisätä kokonaisuuteen muita palveluita ja toimintoja ohjelmistointegraatioiden avulla. Kun yrityksesi kasvaa, sähköinen taloushallinto kasvaa mukana.

 • Ostolaskujen tehokas käsittely

  Sähköisessä taloushallinnossa ostolaskut voidaan laittaa maksun yhdellä napin painalluksella. Verkkopankissa ei tarvitse viettää enää aikaa. Ostolaskujen tiliöinnit pystytään automatisoimaan esimerkiksi toimittajan eli laskun lähettäneen yrityksen mukaan. Verkkolaskuina vastaanotetut ostolaskut vähentävät virheiden määrää laskuja maksaessa.

 • Palkanlaskenta samassa järjestelmässä

  Kirjanpito-ohjelmalla yrityksen johto voi porautua tuloslaskelmalta henkilökuluihin ja nähdä, mistä luvut muodustuvat.

  Kirjanpitäjä voi lähettää palkkalaskelmat sähköisesti, ja palkat saa maksettua suoraan taloushallinnon ohjelmiston käyttöliittymästä SEPA-palkkoina. Tietoja ei tarvitse tallentaa erikseen kirjanpitoon, ja palkanlaskennan taustalle muodostuvaan kirjanpitoon voidaan automatisoida palkkojen kaikki sivukulut.

 • Sisäinen laskenta ja raportointi helpottuu

  Mikä tahansa kirjanpidon tosite voidaan kohdistaa ja jakaa joustavasti erilaisille seurantakohteille. Sisäisen laskennan merkinnät voidaan automatisoida myynti-, osto-, matka- ja kululaskujen, samoin palkkojen osalta.

  Yritysasiakas saa sisäisen laskennan raportteja suoraan taloushallinto -ohjelmistosta. Tilitoimisto pystyy tarjoamaan arvokasta apua asiakkaalleen raporttien kehittämisessä ja tulkinnassa.

 • Tilinpäätös ja välitilinpäätös on nopeampaa

  Kirjanpito-ohjemalla tilinpäätöstiedot haetaan automaattisesti kirjanpidosta tilinpäätöksen raporteille. Työ on perinteiseen verrattuna nopeampaa, ja virheiden riski vähenee. Perinteisesti tasekirja ja tase-erittelyn tekeminen ovat irrallaan kirjanpito-ohjelmasta ja työ hoituu esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmalla. Jos jokin lähtötietojen luku muuttuu, ei muutosta välttämättä huomata päivittää erilliseen tiedostoon.

  Kirjanpito-ohjelmalla voi kuukausikirjanpidon tehdä jopa välitilinpäätöstasoisesti sisältäen esimerkiksi tase-erittelyjen päivityksen. Sähköisyys tasaa kirjanpitäjän työkuormaa vuoden aikana.

Procountor Taloushallinto -ohjelmistolla hoidat taloushallinnon täysin sähköisesti

Helpota kirjanpitoa ja siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita Suomen suosituimmalla kirjanpito-ohjelmalla. Procountorilla hoidat rutiinit yhdessä ohjelmassa helposti ja aikaa säästäen. Joko yksin tai yhdessä kirjanpitäjäsi kanssa.

Jussi Räsänen

Jussi työskentelee Procountorilla kynäseppona. Otan hyvin mielelläni palautetta ja asiantuntijakommentteja vastaan jussi.rasanen[at]finago.com tai LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jussi-r%C3%A4s%C3%A4nen-66859a35/